Vyhľadávanie:

Pôjde to bez ocele?

Pôjde to bez ocele?

Ako hutníctvo prispieva ku ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti

Spoločnosť U. S. Steel Košice je členom mnohých asociácií a združení, medzi inými aj neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré sa od roku 2004 snaží presadzovať na Slovensku princípy zodpovedného podnikania (CSR - Corporate Social Responsibility). Len zodpovedný prístup firiem pri uplatňovaní podnikateľských princípov, vo vzťahu k zamestnancom a partnerom i k ochrane životného prostredia môže zaručiť udržateľnosť ich podnikania aj v budúcnosti. Desiatky firiem sa hlásia k CSR princípom, dosahujú zisky etickým spôsobom, investujú do inovácií, vážia si svojich zamestnancov, zákazníkov i dodávateľov, podporujú komunitu, v ktorej podnikajú a nachádzajú spôsoby, ako znížiť záťaž svojho podnikania na životné prostredie (viac na www.blf.sk). Naša firma pravidelne informuje o svojom podnikaní na stránkach podnikového média Oceľ východu, ale aj formou samostatných CSR či výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na firemnom webe.

V tejto súvislosti nás zaujala správa, v ktorej svetová oceliarska asociácia worldsteel (The World Steel Association) v októbri zverejnila, ako oceľ a oceliarsky priemysel prispievajú ku ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. V správe Udržateľná oceľ – politika a indikátory 2016 sa uvádza, že oceľ je materiál, na ktorom bude postavená udržateľná budúcnosť nášho sveta. Oceliarske firmy reagujú na meniace sa potreby spoločnosti a vyvíjajú technológie a riešenia, ktoré podporujú ekonomický rozvoj a umožňujú lepšie chrániť životné prostredie. Prosperujúce firmy sú  kľúčové aj pre rozvoj regiónu a kvalitu života jeho obyvateľov.

Oceľ je kľúčovým faktorom udržateľnosti

Asociácia worldsteel vytvorila súbor ôsmich indikátorov udržateľnosti, podľa ktorých môžu firmy merať a porovnávať svoj výkon. Na základe údajov za rok 2015 od 159 firiem, ktoré reprezentujú 55 % svetovej výroby ocele v objeme 899 miliónov ton, bolo možné dať dokopy zaujímavé fakty.

A/ ENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1.Emisie skleníkových plynov

V priemere bolo na 1 tonu vyrobenej ocele vypustených 1,9 tony oxidu uhličitého (CO2). V celosvetovom porovnaní však oceliarstvo predstavuje len 6,6 % emisií. Zároveň je oceliarsky priemysel príkladom nízkouhlíkového odvetvia kvôli dlhému životnému cyklu svojich produktov, 100-percentnej recyklovateľnosti a inovatívnym možnostiam ocele.

2. Energetická náročnosť

Na jednu tonu vyrobenej ocele sa v priemere spotrebovalo 20,3 GJ. Aj keď je oceliarsky priemysel energeticky náročné odvetvie, energeticky najefektívnejšie podniky dokázali zredukovať o 60 % spotrebu energie na tonu vyrobenej ocele (od roku 1960).

3. Materiálová efektívnosť

Cieľom je zodpovedné využívanie prírodných zdrojov a snaha o maximálne využitie vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ocele. V roku 2015 sa využilo 97,3 % materiálov, odpad tvoril len 2,7 %. Cieľovou hodnotou je nula odpadov.

4. Systém environmentálneho manažérstva

EMS je nástrojom zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. V súčasnosti využíva EMS v priemere 93,6 % zamestnancov a kontraktorov oceliarskych firiem. Od roku 2005 je to nárast o 11,5 %.

B/ SOCIÁLNE INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1. Frekvencia závažných pracovných úrazov

Bezpečnosť a zdravie miliónov zamestnancov pracujúcich v oceliarskom priemysle je hlavnou prioritou aj podľa worldsteel. Frekvencia závažných pracovných úrazov bola v roku 2015 na úrovni 1,2 úrazov na milión odpracovaných hodín, čo oproti roku 2005 predstavuje zlepšenie o 72 %.

2. Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach mali minulý rok v priemere 6,8 tréningových dní. Vzdelávanie umožňuje rozširovať vedomosti a zručnosti zamestnancov a využiť naplno ich potenciál.

C/ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1. Investície do nových procesov a produktov

Investície do nových procesov, do výskumu a vývoja prispievajú k rozvoju a udržateľnosti oceliarskeho priemyslu. V roku 2015 firmy takto v priemere investovali  12,6 % svojich tržieb, čo oproti roku 2014 predstavovalo nárast o 71 %.

2. Distribuovaná ekonomická hodnota

Je dôležité si uvedomiť, akú hodnotu vytvárajú oceliarske firmy pre ekonomický rast a ako sa táto hodnota vracia do spoločnosti. Ekonomická hodnota v roku 2015 predstavovala 98,1 % tržieb oceliarskeho priemyslu, čo zodpovedalo 1 068 miliardám USD.                       

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...