Vyhľadávanie:

Pôjde to bez ocele?

Pôjde to bez ocele?

Ako hutníctvo prispieva ku ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti

Spoločnosť U. S. Steel Košice je členom mnohých asociácií a združení, medzi inými aj neformálneho združenia firiem Business Leaders Forum, ktoré sa od roku 2004 snaží presadzovať na Slovensku princípy zodpovedného podnikania (CSR - Corporate Social Responsibility). Len zodpovedný prístup firiem pri uplatňovaní podnikateľských princípov, vo vzťahu k zamestnancom a partnerom i k ochrane životného prostredia môže zaručiť udržateľnosť ich podnikania aj v budúcnosti. Desiatky firiem sa hlásia k CSR princípom, dosahujú zisky etickým spôsobom, investujú do inovácií, vážia si svojich zamestnancov, zákazníkov i dodávateľov, podporujú komunitu, v ktorej podnikajú a nachádzajú spôsoby, ako znížiť záťaž svojho podnikania na životné prostredie (viac na www.blf.sk). Naša firma pravidelne informuje o svojom podnikaní na stránkach podnikového média Oceľ východu, ale aj formou samostatných CSR či výročných správ, ktoré sú verejne dostupné na firemnom webe.

V tejto súvislosti nás zaujala správa, v ktorej svetová oceliarska asociácia worldsteel (The World Steel Association) v októbri zverejnila, ako oceľ a oceliarsky priemysel prispievajú ku ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. V správe Udržateľná oceľ – politika a indikátory 2016 sa uvádza, že oceľ je materiál, na ktorom bude postavená udržateľná budúcnosť nášho sveta. Oceliarske firmy reagujú na meniace sa potreby spoločnosti a vyvíjajú technológie a riešenia, ktoré podporujú ekonomický rozvoj a umožňujú lepšie chrániť životné prostredie. Prosperujúce firmy sú  kľúčové aj pre rozvoj regiónu a kvalitu života jeho obyvateľov.

Oceľ je kľúčovým faktorom udržateľnosti

Asociácia worldsteel vytvorila súbor ôsmich indikátorov udržateľnosti, podľa ktorých môžu firmy merať a porovnávať svoj výkon. Na základe údajov za rok 2015 od 159 firiem, ktoré reprezentujú 55 % svetovej výroby ocele v objeme 899 miliónov ton, bolo možné dať dokopy zaujímavé fakty.

A/ ENVIRONMENTÁLNE INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1.Emisie skleníkových plynov

V priemere bolo na 1 tonu vyrobenej ocele vypustených 1,9 tony oxidu uhličitého (CO2). V celosvetovom porovnaní však oceliarstvo predstavuje len 6,6 % emisií. Zároveň je oceliarsky priemysel príkladom nízkouhlíkového odvetvia kvôli dlhému životnému cyklu svojich produktov, 100-percentnej recyklovateľnosti a inovatívnym možnostiam ocele.

2. Energetická náročnosť

Na jednu tonu vyrobenej ocele sa v priemere spotrebovalo 20,3 GJ. Aj keď je oceliarsky priemysel energeticky náročné odvetvie, energeticky najefektívnejšie podniky dokázali zredukovať o 60 % spotrebu energie na tonu vyrobenej ocele (od roku 1960).

3. Materiálová efektívnosť

Cieľom je zodpovedné využívanie prírodných zdrojov a snaha o maximálne využitie vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe ocele. V roku 2015 sa využilo 97,3 % materiálov, odpad tvoril len 2,7 %. Cieľovou hodnotou je nula odpadov.

4. Systém environmentálneho manažérstva

EMS je nástrojom zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia. V súčasnosti využíva EMS v priemere 93,6 % zamestnancov a kontraktorov oceliarskych firiem. Od roku 2005 je to nárast o 11,5 %.

B/ SOCIÁLNE INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1. Frekvencia závažných pracovných úrazov

Bezpečnosť a zdravie miliónov zamestnancov pracujúcich v oceliarskom priemysle je hlavnou prioritou aj podľa worldsteel. Frekvencia závažných pracovných úrazov bola v roku 2015 na úrovni 1,2 úrazov na milión odpracovaných hodín, čo oproti roku 2005 predstavuje zlepšenie o 72 %.

2. Vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci vo výrobných aj nevýrobných prevádzkach mali minulý rok v priemere 6,8 tréningových dní. Vzdelávanie umožňuje rozširovať vedomosti a zručnosti zamestnancov a využiť naplno ich potenciál.

C/ EKONOMICKÉ INDIKÁTORY UDRŽATEĽNOSTI

1. Investície do nových procesov a produktov

Investície do nových procesov, do výskumu a vývoja prispievajú k rozvoju a udržateľnosti oceliarskeho priemyslu. V roku 2015 firmy takto v priemere investovali  12,6 % svojich tržieb, čo oproti roku 2014 predstavovalo nárast o 71 %.

2. Distribuovaná ekonomická hodnota

Je dôležité si uvedomiť, akú hodnotu vytvárajú oceliarske firmy pre ekonomický rast a ako sa táto hodnota vracia do spoločnosti. Ekonomická hodnota v roku 2015 predstavovala 98,1 % tržieb oceliarskeho priemyslu, čo zodpovedalo 1 068 miliardám USD.                       

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...