KONTAKT  |    _eng _sk

Komu ceny generálneho manažéra pre výskum
           Pridané: 14.02.2005
Autor: Iveta FIALOVÁ , Foto: Dáša CHUDÍKOVÁ
Kategória: 07/2005
Ocenenie
Generálny manažér pre výskum a vývoj Frederick Mannion (vľavo) odovzdal Cenu za najlepšie riešenie výskumnej úlohy v roku 2004 Emilovi Rendekovi.

Generálny manažér pre výskum a vývoj udeľuje každý rok cenu za najlepšie riešenie výskumnej úlohy a cenu za najlepšiu publikáciu. V roku 2004 odmenil Frederick Mannion cenou za najlepšie riešenie výskumnej úlohy Emila Rendeka a Petra Korytka, ktorí sa zaoberali výskumným projektom Vývoj obalových plechov akosti TH 370 kontinuálne žíhaných na kontinuálnej žíhacej linke 2.

Cenu za najlepšiu publikáciu s názvom Vplyv mikroštruktúry žiaruvzdorných materiálov na ich životnosť získal kolektív Alica Mašlejová (VSÚ), Zuzana Jacková, Dáša Chudíková (Refrako, s.r.o.) a Andrej Leško (VSÚ).

"V auguste roku 2003, po uvedení novej kontinuálnej žíhacej linky do skúšobnej prevádzky, vznikla požiadavka obohatiť výrobný program spoločnosti o obalové plechy z hlbokoťažných a extra hlbokoťažných ocelí," hovorí Emil Rendek, vedúci odboru inovácia VSÚ.

"Našou úlohou bolo v krátkom čase spracovať koncepciu od oceliarne, cez valcovacie trate po kontižíhanie, s cieľom dosiahnuť výrobok, ktorý by vyhovoval štandardom Európskej únie. Pripravili sme technologický postup výroby ocelí a v januári 2004 sme začali so skúšobnými tavbami. Dosiahnuté výsledky potvrdili správnosť navrhnutej koncepcie. Po skúšobných dodávkach sa záujem zákazníkov o nový výrobok postupne zvyšuje. Do konca roka sme realizovali približne dvesto tavieb. Odozva je k dnešnému dňu priaznivá bez spätných negatívnych väzieb. Výrobok je stabilizovaný. V súčasnosti pracujeme na overovacích skúškach ďalšieho výrobku z extra hlbokoťažnej ocele, ktorá je ešte mäkšia a vhodnejšia na náročné ťahanie. Vyššia plasticita je totiž pre obalový priemysel z hľadiska tvárnenia veľmi potrebná." Pre firmu prináša tento výrobok ďalšie rozšírenie výrobného programu. "V súčasnosti sme spôsobilí vyrábať širokú škálu obalových plechov od "najmäkších" po "najtvrdšie". A to minimálne na úrovni konkurencie," zdôrazňuje.

"Publikáciu Vplyv mikroštruktúry žiaruvzdorných materiálov na ich životnosť sme prezentovali vlani v októbri na medzinárodnej konferencii Colloquium on Refractories v Aachene v Nemecku," informuje Alica Mašlejová. "Článok je venovaný mikroštruktúrnym a fázovým modifikáciám vysokohlinitého staviva ALKO 84 po zmene vypaľovacej teploty. Sledovali sme životnosť stavív ALKO 84 zabudovaných do steny oceliarskej liacej panvy. Popri sledovaní opotrebovania žiaruvzdorných stavív sme posudzovali i životnosť oceľového plášťa liacej panvy po dlhoročnej prevádzke," približuje obsah odbornej publikácie.

Ceny za najlepšie riešenie výskumnej úlohy a najlepšiu publikáciu udeľuje generálny manažér pre výskum a vývoj od roku 1993.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá