KONTAKT  |    _eng _sk

Komu, koľko a na čo
           Pridané: 14.02.2019
Autor: -c-
Kategória: Komunita

V decembri minulého roka umožnila spoločnosť U. S. Steel Košice prezentovať svoju verejnoprospešnú činnosť a aktivity v charitatívnom stánku na Hlavnej ulici počas Košických Vianoc šestnástim neziskovým organizáciám. V uplynulých dňoch  Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy potvrdil správnosť predbežnej správy verejnej zbierky registrovanej pod číslom 801-2018-042361 organizovanej Nadáciou U. S. Steel Košice a konanej v dňoch 5. až 20. decembra 2018.  Hrubý výnos zbierky predstavuje  10 617,52 eura


ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
Suma: 476,00 €
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre mentálne postihnuté deti.

ŠANCA, n.f.
Suma: 520,85 €
Účel: na nákup materiálového vybavenia pre Spojenú školu Opatovská cesta 101, Košice.

Klub Forresta Gumpa, n.o.
Suma: 603,63 €
Účel: na nákup spotrebného materiálu potrebného na činnosť klientov a výrobu darčekových predmetov.

Psychosociálne centrum,
Löfflerova 2, Košice
Suma: 684,28 €
Účel: na činnosť a aktivity centra.

OZ Tvorivá dielňa,
Slovenskej jednoty 42, Košice
Suma: 396,97 €
Účel: na činnosť a aktivity združenia.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Krajské stredisko Košice
Suma: 467,27 €
Účel: na činnosť a aktivity únie.

Združenie príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach
Suma: 572,50 €
Účel: na činnosť a aktivity združenia

Arcidiecézna charita Košice
Suma: 717,94 €
Účel: na prevádzku Hospicu Matky Terezy v  Bardejovskej Novej Vsi, Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb (Košice, Lipany, Veľký Šariš, Vojčice) a pre Krízové centrum v Košickej Novej Vsi, Poľná 1.

Liga proti rakovine SR, Bratislava,
organizačná zložka: pobočka Košice
Suma: 506,22 €
Účel: na aktivity organizačnej zložky Ligy proti rakovine, pobočka Košice – na psychoterapeutický pobyt onkologických pacientov - členov LPR, pobočka Košice.

Detský domov Košice, Uralská 1
Suma: 418,41 €
Účel: na kúpu umeleckého a pracovného materiálu do terapeutickej dielne.

Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, Košice
Suma: 1611,58 €
Účel: na činnosť a aktivity útulku.

Občianske združenie USMEJ SA NA MŇA, Košice
Suma: 1148,41 €
Účel: na nákup pomôcok pre žiakov Spojenej školy na Vojenskej ulici č. 13 a deti zo Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici č. 15 v Košiciach.

REEDUKAČNÉ CENTRUM, Bankov 15, Košice
Suma: 345,07 €
Účel: na športové vybavenie, oblečenie a iné potreby detí.

Občianske združenie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj
Suma: 257,43 €
Účel: na činnosť a aktivity združenia.

Autistické centrum Rubikon, n.o.
Suma: 856,20 €
Účel: na činnosť a aktivity centra

Základná umelecká škola – výtvarný odbor,
Kováčska 43,  Košice
Suma: 1034,76 €
Účel: na kúpu výtvarného materiálu pre žiakov školy.                                 

 

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá