KONTAKT  |    _eng _sk

Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 1. štvrťrok 2017
           Pridané: 19.05.2017
Autor: -c-
Kategória: Aktuality

Dňa 25. apríla 2017 United States Steel Corporation oznámila čistú stratu dosiahnutú za prvý štvrťrok 2017 v sume 180 mil. USD vrátane účtovných úprav s nepriaznivým dopadom v sume 35 mil. USD súvisiacich so stratami spôsobenými zatvorením niekoľkých rúrovní. Pre porovnanie, v prvom štvrťroku 2016 dosiahla čistá strata 340 mil. USD a v štvrtom štvrťroku 2016 predstavovala čistá strata 105 mil. USD. 

Strata zo všetkých segmentov pred úrokmi a zdanením dosiahla v prvom štvrťroku 2017 výšku 47 miliónov USD, resp. 13 USD/tonu. Pre porovnanie, za štvrtý štvrťrok 2016 predstavoval zisk zo všetkých segmentov pred úrokmi a zdanením 62 miliónov USD, resp. 16 USD/tonu a za prvý štvrťrok 2016 bola strata pred úrokmi a zdanením 252 miliónov USD, resp. 70 USD/tonu. K 31. marcu 2017 mala United States Steel Corporation celkovú likviditu 2,8 miliardy USD a hotovosť 1,3 miliardy USD. 

Mario Longhi, U. S. Steel CEO komentoval uvedený výsledok nasledovne: „Zatiaľ čo sme dosiahli lepšie výsledky v segmentoch o viac než 200 mil. USD v porovnaní s prvým štvrťrokom 2016, náročná prevádzková situácia v severoamerických závodoch segmentu plochých výrobkov nám zabránila plne profitovať z lepších podmienok na trhu. Naďalej sme však povzbudzovaní výbornými výsledkami nášho európskeho portfólia a sme aj svedkami zlepšení na trhu s energiami. Z celkového pohľadu zlepšené  podmienky v predaji boli výrazne znížené vyššími nákladmi na suroviny a energie, ako aj vyššími výdavkami na údržbu a odstávky, ktoré sú dôsledkom nášho úsilia o revitalizáciu aktív. Realizácia nášho programu revitalizácie aktív a pokračujúce zavádzanie údržbárskych postupov zameraných na spoľahlivosť sú podstatné pre dosahovanie udržateľných zlepšení našich prevádzkových výsledkov a nákladov. Vybudovali sme si finančnú silu a zdroje tak, aby sme sa mohli agresívnejšie posúvať vpred v týchto iniciatívach a naďalej sa sústreďovali na poskytovanie služieb a riešení, ktoré budú vytvárať hodnoty pre našich akcionárov, zákazníkov, zamestnancov a iné zainteresované subjekty.“

V európskom segmente došlo k zlepšeniu výsledkov za prvý štvrťrok v porovnaní so štvrtým štvrťrokom 2016 z dôvodu vyšších realizovaných priemerných cien a priaznivého vplyvu z metódy oceňovania zásob (FIFO). Tieto prínosy boli čiastočne kompenzované nižšími objemami dodávok a vyššími nákladmi na suroviny, konkrétne na koksovateľné uhlie a železnú rudu. Segment U. S. Steel Europe vykázal za prvý štvrťrok 2017 zisk pred úrokmi a zdanením vo výške 87 miliónov USD. Kapitálové výdavky dosiahli 14 miliónov USD a výrobné kapacity boli v prvom štvrťroku 2017 využívané na 102 percent.

Počas prvého štvrťroka 2017 sme ukončili revíziu našej účtovnej politiky týkajúcej sa odpisovania dlhodobého hmotného majetku na skupinovej báze. V dôsledku toho sme s účinnosťou od 1. januára 2017 zmenili účtovnú metódu odpisovania dlhodobého hmotného majetku zo skupinového na položkovité odpisovanie. Zmena zo skupinového na položkovité odpisovanie je preferovanou metódou podľa všeobecne akceptovaných účtovných zásad v USA, keďže zabezpečí presnejší odhad nákladov na odpisy dlhodobého hmotného majetku. Výhľad na rok 2017 obsahuje dopad tejto zmeny v účtovnej politike.

Komentujúc výhľad U. S. Steel na rok 2017 Mario Longhi povedal: „Trhové podmienky sa naďalej zlepšujú a keď sa plne premietnu do našich budúcich výsledkov, dosiahneme vyššie benefity. Sústreďujeme sa na dlhodobé a udržateľné zlepšenia nášho obchodného modelu, ktorý nám zabezpečí postavenie silného obchodného partnera vytvárajúceho hodnoty pre našich zákazníkov.

Priemyselné odvetvie v ktorom pôsobíme je cyklické a my nedovolíme, aby nás pozitívne krátkodobé obchodné podmienky obmedzili v uskutočnení opráv nevyhnutných pre revitalizáciu našich aktív za účelom dosiahnutia spoľahlivejších a stabilných prevádzok, zvýšenia kvality a zníženia nákladov, ako aj vytvárania konzistentnejších finančných výsledkov. V auguste minulého roka sme s cieľom zabezpečiť finančnú silu a likviditu vydali akcie, ktoré nám umožnia realizovať plán revitalizácie aktív v takom rozsahu, aby sme boli schopní vyriešiť naše problémy. Počas toho, ako stále hlbšie postupujeme v revitalizácii aktív, nachádzame zároveň príležitosti na efektívnejšiu implementáciu nášho plánu. Veríme, že rýchlejším napredovaním v súčasnosti sme schopní vytvoriť dlhodobejšie a udržateľné hodnoty. Prijali sme strategické rozhodnutie s cieľom urýchliť úsilie pri riešení problémov, ktoré obmedzujú našu schopnosť dosahovať udržateľnú dlhodobú ziskovosť. Sme presvedčení, že náš cieľ dosahovania ekonomického zisku počas celého hospodárskeho cyklu vyústi do tvorby skutočných hodnôt pre všetkých našich akcionárov
v dlhodobom horizonte.“

V prípade, že trhové podmienky zahŕňajúce spotové ceny, náklady na suroviny, zákaznícky dopyt, objemy dovozu, zásoby v dodávateľskom reťazci, počet vrtných súprav a ceny energií zostanú v nezmenenom stave, očakávame: 

• čistý zisk cca 260 mil. USD za rok 2017 alebo 1,50 USD/1 akciu a upravený  EBITDA cca 1,1 miliardy USD;

• lepšie výsledky v segmentoch severoamerických plochých valcovaných výrobkov, rúrovní, ako aj v európskom segmente oproti roku 2016; a

• v segmente ostatných oblastí podnikania porovnateľné výsledky
s rokom 2016 a cca 50 mil. USD výdavkov na dôchodkové benefity. 

Domnievame sa, že podmienky na trhu sa zmenia a počas týchto mien v roku 2017 očakávame, že sa odrazia aj v našich čistých príjmoch a upravenom výsledku EBITDA.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu