KONTAKT  |    _eng _sk

Košickí oceliari dostanú ďalšie mladé posily
           Pridané: 08.04.2019
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Fabrika potrebuje vzdelaných a zručných ľudí a posúvať talentovú krivku nahor

Rady zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice posilnia v najbližších týždňoch desiatky mladých talentovaných ľudí. V piatok 5. apríla 2019 podpísalo s košickou oceliarňou zastúpenou jej prezidentom Jimom Brunom a viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom v prítomnosti viceprezidentov spoločnosti - pre výrobu Marcela Novosada a pre informačné technológie Richarda Shanka, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču a členov jeho tímu, predsedu Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraja Vargu, prorektora Technickej univerzity v Košiciach pre vzdelávanie Ervína Lumnitzera, riaditeľa Strednej odbornej školy Košice – Šaca Petra Smolnického a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach Vladimíra Korčeka tridsaťdva maturantov zmluvy o budúcich pracovných zmluvách a jedenásť vysokoškolákov riadne pracovné zmluvy.

„ Verím, že  pre vás všetkých je tento deň špeciálnym, pretože pre nás vo fabrike je toto stretnutie výnimočné. “ prihovoril sa budúcim hutníkom prezident spoločnosti Jim Bruno. „Železo a oceľ má pre nás storočnú históriu a je to vlastne sektor, ktorý poskytoval pracovné príležitosti mnohým generáciám našich ľudí.  Vždy nás teší, keď vidíme prichádzať novú generáciu, ktorá bude  pokračovať v tomto odvetví biznisu. V súčasnosti pracujeme na príprave stratégie, ktorá by mala premostiť našu spoločnosť do budúcnosti na nadchádzajúcich dvadsať rokov. A jednou z jej súčastí je aj naša snaha zlepšovať znalosti a zručnosti  našich zamestnancov, posúvať talentovú krivku nahor.  Určite budete rovnako ako ďalší mladí ľudia prichádzať v budúcnosti s novými myšlienkami, ktoré  budú inšpiratívne a pomôžu pri budovaní tejto spoločnosti.“

Dnešných maturantov v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik si firma vybrala, pretože splnili predbežné podmienky na ponuku zmluvy o budúcej pracovnej zmluve - dosiahli priemer známok počas štúdia do 2,5, prejavili záujem pracovať vo fabrike a do pracovného pomeru ich odporučil  inštruktor odbornej praxe z U. S. Steel Košice. Na riadne prijatie do pracovného pomeru budú ešte musieť splniť ďalšie kritériá. Patrí k nim zdravotná spôsobilosť vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii a úspešné absolvovanie maturitných skúšok z odborných aj ostatných predmetov.  V prípade vysokoškolákov ide o splnenie troch podmienok, a to odporúčanie mentora z firemného programu Celoročná prax, úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia a absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky. Sú medzi nimi siedmi študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, dvaja poslucháči Strojníckej fakulty a po jednom z Fakulty BERG a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tak vysokoškoláci, ako aj stredoškoláci, 28 zo SOŠ Košice – Šaca a 4 z SOŠ železničnej v Košiciach, budú pracovať vo výrobných prevádzkach spoločnosti.

„Môžete byť na seba hrdí,“ obrátil sa na  študentov GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča pred slávnostným podpisom pracovných zmlúv, ktoré, ako poznamenal, je vyústením intenzívnej spolupráce s partnerskými  strednými odbornými školami aj  s univerzitou. „Mali ste výborné hodnotenie od mentorov, splnili ste všetky kritériá, pracovali ste na sebe a my sme veľmi radi, že ste našu ponuku prijali a že sa v blízkej budúcnosti stanete našimi kolegami.“

Spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice pri príprave žiakov a študentov ocenili aj zástupcovia partnerských škôl. Prorektor Technickej univerzity v Košiciach Ervín Lumnitzer vyslovil presvedčenie, že  firma získala veľmi kvalitných absolventov. Konštatoval, že vzájomná spolupráca je pre univerzitu prínosná aj z hľadiska potreby rozširovania praxí pre  študentov, počas ktorých môžu už počas štúdia nadobúdať praktické skúsenosti z práce v priemysle. 

Petra Smolnického, riaditeľa SOŠ Košice – Šaca teší, že až jedna tretina tohtoročných končiacich študentov nachádza prácu v U. S. Steel Košice. „Úzka spolupráca s fabrikou trvá už niekoľko rokov, dnešok je výsledkom nielen snahy študentov, ale aj majstrov odborného výcviku a inštruktorov v jednotlivých prevádzkach. Verím, že  mladá krv oživí prostredie v U. S. Steel Košice.“

V mene SOŠ železničnej v Košiciach sa vedeniu košickej oceliarne a úseku Ľudských zdrojov poďakoval za doterajšie partnerstvo riaditeľ Vladimír Korček.: „Sme jedna z dvoch škôl v Košiciach, s ktorými má U. S. Steel Košice uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní a tiež o odbornom vzdelávaní. Značka USSK nám veľmi pomáha najmä pri náboroch v základných školách, veľkú úlohu zohráva aj poskytovanie štipendií a iných výhod. Som presvedčený, že naši absolventi odboru elektro budú prínosom pre U. S. Steel Košice.“

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...