KONTAKT  |    _eng _sk

Košickí oceliari dostanú ďalšie mladé posily
           Pridané: 8.4.2019
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Fabrika potrebuje vzdelaných a zručných ľudí a posúvať talentovú krivku nahor

Rady zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice posilnia v najbližších týždňoch desiatky mladých talentovaných ľudí. V piatok 5. apríla 2019 podpísalo s košickou oceliarňou zastúpenou jej prezidentom Jimom Brunom a viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom v prítomnosti viceprezidentov spoločnosti - pre výrobu Marcela Novosada a pre informačné technológie Richarda Shanka, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču a členov jeho tímu, predsedu Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraja Vargu, prorektora Technickej univerzity v Košiciach pre vzdelávanie Ervína Lumnitzera, riaditeľa Strednej odbornej školy Košice – Šaca Petra Smolnického a Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach Vladimíra Korčeka tridsaťdva maturantov zmluvy o budúcich pracovných zmluvách a jedenásť vysokoškolákov riadne pracovné zmluvy.

„ Verím, že  pre vás všetkých je tento deň špeciálnym, pretože pre nás vo fabrike je toto stretnutie výnimočné. “ prihovoril sa budúcim hutníkom prezident spoločnosti Jim Bruno. „Železo a oceľ má pre nás storočnú históriu a je to vlastne sektor, ktorý poskytoval pracovné príležitosti mnohým generáciám našich ľudí.  Vždy nás teší, keď vidíme prichádzať novú generáciu, ktorá bude  pokračovať v tomto odvetví biznisu. V súčasnosti pracujeme na príprave stratégie, ktorá by mala premostiť našu spoločnosť do budúcnosti na nadchádzajúcich dvadsať rokov. A jednou z jej súčastí je aj naša snaha zlepšovať znalosti a zručnosti  našich zamestnancov, posúvať talentovú krivku nahor.  Určite budete rovnako ako ďalší mladí ľudia prichádzať v budúcnosti s novými myšlienkami, ktoré  budú inšpiratívne a pomôžu pri budovaní tejto spoločnosti.“

Dnešných maturantov v odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik si firma vybrala, pretože splnili predbežné podmienky na ponuku zmluvy o budúcej pracovnej zmluve - dosiahli priemer známok počas štúdia do 2,5, prejavili záujem pracovať vo fabrike a do pracovného pomeru ich odporučil  inštruktor odbornej praxe z U. S. Steel Košice. Na riadne prijatie do pracovného pomeru budú ešte musieť splniť ďalšie kritériá. Patrí k nim zdravotná spôsobilosť vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii a úspešné absolvovanie maturitných skúšok z odborných aj ostatných predmetov.  V prípade vysokoškolákov ide o splnenie troch podmienok, a to odporúčanie mentora z firemného programu Celoročná prax, úspešné ukončenie vysokoškolského štúdia a absolvovanie vstupnej lekárskej prehliadky. Sú medzi nimi siedmi študenti Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie, dvaja poslucháči Strojníckej fakulty a po jednom z Fakulty BERG a Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Tak vysokoškoláci, ako aj stredoškoláci, 28 zo SOŠ Košice – Šaca a 4 z SOŠ železničnej v Košiciach, budú pracovať vo výrobných prevádzkach spoločnosti.

„Môžete byť na seba hrdí,“ obrátil sa na  študentov GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča pred slávnostným podpisom pracovných zmlúv, ktoré, ako poznamenal, je vyústením intenzívnej spolupráce s partnerskými  strednými odbornými školami aj  s univerzitou. „Mali ste výborné hodnotenie od mentorov, splnili ste všetky kritériá, pracovali ste na sebe a my sme veľmi radi, že ste našu ponuku prijali a že sa v blízkej budúcnosti stanete našimi kolegami.“

Spoluprácu so spoločnosťou U. S. Steel Košice pri príprave žiakov a študentov ocenili aj zástupcovia partnerských škôl. Prorektor Technickej univerzity v Košiciach Ervín Lumnitzer vyslovil presvedčenie, že  firma získala veľmi kvalitných absolventov. Konštatoval, že vzájomná spolupráca je pre univerzitu prínosná aj z hľadiska potreby rozširovania praxí pre  študentov, počas ktorých môžu už počas štúdia nadobúdať praktické skúsenosti z práce v priemysle. 

Petra Smolnického, riaditeľa SOŠ Košice – Šaca teší, že až jedna tretina tohtoročných končiacich študentov nachádza prácu v U. S. Steel Košice. „Úzka spolupráca s fabrikou trvá už niekoľko rokov, dnešok je výsledkom nielen snahy študentov, ale aj majstrov odborného výcviku a inštruktorov v jednotlivých prevádzkach. Verím, že  mladá krv oživí prostredie v U. S. Steel Košice.“

V mene SOŠ železničnej v Košiciach sa vedeniu košickej oceliarne a úseku Ľudských zdrojov poďakoval za doterajšie partnerstvo riaditeľ Vladimír Korček.: „Sme jedna z dvoch škôl v Košiciach, s ktorými má U. S. Steel Košice uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní a tiež o odbornom vzdelávaní. Značka USSK nám veľmi pomáha najmä pri náboroch v základných školách, veľkú úlohu zohráva aj poskytovanie štipendií a iných výhod. Som presvedčený, že naši absolventi odboru elektro budú prínosom pre U. S. Steel Košice.“

Empty

ODPORÚČAME

8.4.2019
Košickí oceliari dostanú ďalšie mladé posily
14.3.2019
Spájame aktívnych ľudí pre lepší región
14.3.2019
Dobrovoľnícke dni budú už o dva mesiace