Vyhľadávanie:

Kto a prečo stojí v rade?

Kto a prečo stojí v rade?

Stabilita, úspory, odstupné... Vari najfrekventovanejšie slová, s ktorými sa dnes stretneme vo fabrike takmer na každom roku. Fámy, dohady, "zaručené správy", šíriace sa rýchlosťou svetla. Čo sa deje? Prečo stoja ľudia v rade pred pobočkou DDS Stabilita už od skorého rána? Na tieto i ďalšie otázky odpovedala Jana Volnerová z marketingového oddelenia DDS STABILITA.

· Kto a prečo stojí v rade pred DDS STABILITA?
V radoch, ktoré sa v posledných dňoch začali tvoriť pred STABILITOU stoja klienti z rôznych dôvodov. Možno ich však rozdeliť do troch skupín. Prvú tvoria tí, ktorí už splnili podmienky stanovené dávkovým plánom, ukončili pracovný pomer alebo odchádzajú do dôchodku a chcú teda svoje sporenie ukončiť a požiadať o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, na ktorý majú v zmysle zákona i platnej zmluvy nárok. Druhú skupinu tvoria klienti, prichádzajúci k nám s dodatkom, ktorý sme im zaslali na domáce adresy. Vravia, že mu nerozumejú, nevedia, čo pre nich znamená, čo im prináša a či má zmysel ho podpisovať. Prinajmenšom paradoxný je v ich prípade však fakt, že väčšina z nich obálku ani nemá otvorenú. Tretiu skupinu klientov tvoria sporitelia, ktorí sa rozhodli odstúpiť od zmluvy. Títo sporitelia nesplnili podmienky, ktoré stanovuje zákon a dávkový plán, nemajú teda nárok na doplnkový starobný dôchodok. Jediné, na čo v zmysle zákona nárok majú, je vyplatenie odstupného.

· Vráťme sa k dodatku. Čo jeho podpis klientom prinesie?
Dôležité je rozlíšiť, o akého klienta ide. Sporiteľom, ktorí uzatvorili zmluvu pred 1. aprílom 2007, teda ešte s DDP Stabilita, ostávajú zachované všetky ich doterajšie práva a nároky a podpis dodatku pre nich znamená iba dve doplňujúce zmeny. Prvou je tá, že ak sa rozhodnú, budú môcť kedykoľvek v budúcnosti prestúpiť do inej DDS. Druhá zmena spočíva v tom, že keď zmluvu riadne ukončia a požiadajú o dávku, lehota na jej vyplatenie sa z pôvodných troch mesiacov skracuje na 60 dní. Ak dodatok nepodpíšu, tieto dve zmeny v budúcnosti nebudú vedieť využiť. To, nakoľko sú tieto zmeny pre klienta závažné a dôležité, si musí zvážiť každý sám. Preto je podpísanie dodatku dobrovoľné. Ak sa klient rozhodne, že dodatok podpíše, dá si na ňom úradne overiť podpis ( stačí na jednom rovnopise) a zašle nám ho najneskôr do 30. júna 2010. To je termín, ktorý stanovuje zákon! Pre sporiteľov, ktorí zmluvu uzatvárali po 1. apríli 2007, teda sú u nás kratšie ako tri roky, znamená podpísanie dodatku len jednu zmenu - skrátenie lehoty na spracovanie a výplatu dávky z 90 na 60 dní. Otázku prestupu už tento dodatok vôbec nerieši, keďže títo klienti už môžu v zmysle svojho dávkového plánu prestúpiť do inej DDS aj teraz.

· V radoch stoja aj sporitelia, ktorí prichádzajú požiadať o odstupné. S čím musia rátať?
Chcem zdôrazniť, že odstupné je špecifická dávka, ktorá so sebou prináša aj sankcie. Ide totiž, ako som už uviedla, o porušenie zmluvných podmienok. Klient, ktorý o odstupné požiada, sa dobrovoľne a vedome vzdáva 20 percent zo svojho konta (z celého konta, teda vrátane príspevkov zamestnávateľa), ktoré nenávratne stráca. Mnohí klienti, ktorí sem prichádzajú, sa totiž mylne domnievajú, že teraz budú mať vyplatených 80 percent a v budúcnosti ešte zvyšných 20 percent. Okrem tejto významnej straty časti konta majú aj povinnosť voči daňovému úradu. Daňovú úľavu, ktorú si v ročnom zúčtovaní dane uplatňovali na príspevky platené na doplnkové dôchodkové sporenie, musia totiž vrátiť príslušnému daňovému úradu v plnej výške. A to spätne od roku 2005. Táto suma môže dosiahnuť až 380 eur. To sú ďalšie peniaze, o ktoré klient prichádza, nehovoriac o tom, že z príspevkov zamestnávateľa platil klient celý čas daň aj odvod do zdravotnej poisťovne. Celková strata, v závislosti od stavu účtu a výšky príspevkov, ktoré si klient platil sám, predstavuje v konečnom dôsledku pri vyplatení odstupného 30 až 35 percent. Rozhodne teda nejde o žiadnu lukratívnu ponuku. Rada by som tiež podotkla, že ani o žiadnu akciu, ako to zamestnanci U. S. Steel Košice u nás často prezentujú. Odstupné je totiž druh dávky, ktorú zákon pozná už dlho. Napokon, všetci klienti, ktorí si dali tú námahu a pozreli si zmluvné podmienky, ho tam nájdu. Iba jeho definícia je v jednotlivých dávkových plánoch rozdielna. Dôležité je tiež vedieť, že všetci, ktorí o odstupné požiadajú a bude im aj v roku 2010 vyplatené, si budú musieť na budúci rok urobiť daňové priznanie sami. Mzdové účtovníčky to za nich v zmysle zákona urobiť nemôžu.

· Klient, ktorý požiada o odstupné, sa, ako vravíte, dobrovoľne vzdáva dvadsiatich percent zo svojho konta. Čo sa s tými prostriedkami stane, komu pripadnú?
Z dvadsiatich percent, ktoré klient stráca, predstavuje päť percent poplatok za odstupné, zvyšných pätnásť percent sa prerozdeľuje medzi ostatných klientov, ktorí zostali sporiť a sú naďalej v príspevkovom fonde. Je to tak spravodlivé a ostatným klientom, ktorí to so sporením na dôchodok myslia vážne, to prinesie vyšší výnos. Nie je predsa dôvod, aby doplácali na tých, ktorí zmluvy predčasne ukončia.

· Je možné, že klienti, ktorí o odstupné žiadajú, o všetkých týchto podmienkach nevedia?
Je to veľmi pravdepodobné. Rôzne výklady a nazvem to pravým menom - fámy, s ktorými sa stretávame, sú viac než úsmevné. Ale nad to sa musí seriózna finančná inštitúcia povzniesť. V dave sa totiž akékoľvek racionálne argumenty strácajú a čím viac sa o ne snažíte, tým väčšmi mrháte svojou energiou a časom. Denne to vidím na klientoch, ktorí si už požiadali o odstupné a teraz nám vyvolávajú, že si to predsa len premysleli, že to je pre nich strata a chcú vedieť, ako majú postupovať, aby žiadosť stornovali. V radoch však stoja i ľudia, ktorí už dávno splnili podmienky na doplnkový dôchodok, môžu oň požiadať a neprídu ani o korunu, ale oni napriek tomu chcú odstupné... Nestačíte sa čudovať, prečo dobrovoľne prichádzajú o ťažko zarobené a nasporené peniaze. Ale nakoniec, každý je zodpovedný sám za seba a za svoje rozhodnutia. Ak sa teda ktokoľvek rozhodne pre odstupné a má naň nárok, my mu ho v zákonom stanovenej lehote vyplatíme.

· Musia stáť v radoch?
Vôbec nie. Stačí, ak nám zatelefonujú alebo napíšu na adresu: marketing@stabilita.sk a požiadajú nás o prijatie nového dávkového plánu. Musia však správne uviesť číslo svojej zmluvy a samozrejme správnu adresu, ak si ju medzičasom zmenili. My im zašleme domov aktuálny dávkový plán spolu s novým dodatkom, na ktorom si nechajú podpis úradne overiť a zašlú nám jeden rovnopis späť. V tomto prípade sa pre nich pôvodne zasielané dodatky stávajú bezpredmetnými. Tie totiž neumožňujú výber odstupného, iba, ako som už spomenula, prechod do inej DDS. Nové dodatky pre klienta znamenajú, že prijal nové podmienky, teda nový dávkový plán, ktorý mu kedykoľvek v budúcnosti umožní o odstupné požiadať. Jedinou podmienkou je, aby nám overený dodatok k zmluve, ktorým prijíma nový dávkový plán, poslal najneskôr do 30. júna.

· Znamená to, že 30. jún 2010 je len najneskorší termín, do ktorého musí klient pôvodný dodatok podpísať alebo o nový dodatok s novým dávkovým plánom požiadať?
Presne tak. Ide o dve rozdielne veci, ale s rovnakým termínom, preto to niektorých klientov môže pomýliť. Pre úplnosť ešte zhrniem, že pôvodný dodatok klient môže podpísať, avšak nie je to povinnosť. Ak ho však chce podpísať, musí nám ho s overeným podpisom zaslať najneskôr do 30. júna 2010. Ak sa rozhodol pre úplne nový dávkový plán, takýto dodatok na prijatie nového dávkového plánu nemá k dispozícii, o ten musí najprv požiadať a taktiež s overeným podpisom nám ho potom musí následne doručiť najneskôr do 30. júna 2010. V oboch prípadoch odporúčame riešiť zaslanie poštou!!! Pre úplnosť informácie však treba povedať ešte jednu vec. Ak klient požiada o nový dávkový plán, otvorí si tým síce možnosť na následné požiadanie o odstupné, ale zároveň si mení aj ostatné podmienky svojej zmluvy. Predĺži si vek, pri ktorom mu vzniká nárok na starobný doplnkový dôchodok zo súčasných 50 na 55 rokov, zároveň musí v systéme sporiť aspoň 10 rokov. Takže toto rozhodnutie si tiež treba dobre zvážiť. Najmä ak klientom už do päťdesiatky veľa nechýba.

· Prekvapila vás táto situácia v posledných dňoch?
Ak mám byť úprimná, ani nie. Moji kolegovia i ja v tejto spoločnosti pracujeme dosť dlho na to, aby sme celkom slušne poznali psychológiu našich klientov. Vždy sa nájde nejaké percento ľudí, ktorých žiadne úspory nenechajú pokojne spávať. Zvyknem hovorievať - to sú tí, pred ktorými sa ani keramické prasiatko doma na poličke nemôže cítiť v bezpečí. Jednoducho vždy budú hľadať cestu, ako sa k tomu, čo už nasporili, dostať. Mám ešte v živej pamäti situáciu spred roka, keď tí istí klienti veľmi agresívne reagovali na pokles účtov. Vtedy sme zaznamenali prvýkrát za celý čas pôsobenia na trhu miernu stratu. Nebolo to príjemné, ale faktom je, že hodnota na účtoch vtedy v dôsledku krízy poklesla o 2,3 percenta. Dnes títo klienti bez mihnutia oka strácajú takmer tretinu účtu a odchádzajú s dobrým pocitom. A to asi nepotrebuje ďalší komentár.

OZNAM

Predstavenstvo STABILITY vzhľadom na súčasnú situáciu schválilo pri vybavovaní klientov v pobočke v Košiciach nasledovný postup:

  • Každý úradný deň sa budú klientom o 8.00 hodine vydávať poradové čísla.
  • Klienti bez poradového čísla na príslušný deň nebudú v ten deň v pobočke vybavení.
  • Doklady treba zasielať prednostne poštou. V prípade neúplných dokladov k žiadosti o dávku budú klienti písomne vyzvaní na ich doplnenie, prípadne overenie podpisu u notára alebo na matrike. Posudzované budú len úplné žiadosti.
DDS Stabilita zároveň upozorňuje, že v piatok, 28. mája, bude pobočka v Košiciach z technických príčin (odstávka elektrického prúdu v MČ Staré mesto) zatvorená. Náhradný úradný deň bude preto vo štvrtok, 27. mája od 8.00 do 12.00 hodiny. Cestovanie po Slovensku je zbytočné. Sporitelia z U. S. Steel Košice si síce môžu vyzdvihnúť potrebné tlačivá na každej pobočke, ale žiadosť o odstupné musia podať len v košickej pobočke, kde majú svoje kompletné zložky.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...