KONTAKT  |    _eng _sk

Kvet nádeje pre život
           Pridané: 08.03.2004
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2004

O Dni narcisov s predsedníčkou Ligy proti rakovine v Košiciach

MUDr. Mária Wagnerová, Csc

Životný štýl, fajčenie, alkohol, výživa, chemikálie, infekcie, nadmerné slnenie. To je iba niekoľko základných faktorov spúšťajúcich, podľa overených výskumov, jedno z najvážnejších ochorení - rakovinu. Z takmer 23 tisíc nových prípadov, ktoré ročne registrujeme na Slovensku, patrí prvé miesto nádorovému ochoreniu pľúc u mužov a prsníka u žien. Novým znepokojujúcim javom je stále rastúci výskyt rakoviny hrubého čreva, a to u oboch pohlaví.

Štatistiky síce vykazujú pokles onkologických chorôb detí, čo sa však vysvetľuje znížením počtu novorodencov, ale aj pokrokom v diagnostike a liečbe.

V roku 1990 vznikla po vzore vyspelých európskych krajín i u nás Liga proti rakovine. O jej zameraní, programe a aktivitách, ktorý každý rok vyvrcholia začiatkom apríla na Deň narcisov, sme sa porozprávali s predsedníčkou Ligy proti rakovine SR pobočky Košice Doc. MUDr. Máriou Wagnerovou, Csc.

· Liga proti rakovine, ktorá je nezávislým dobrovoľným a charitatívnym združením občanov a právnických osôb, vyvíja svoju činnosť na Slovensku už štrnásty rok. Jej hlavným cieľom je znížiť bremeno výskytu rakoviny na národnej úrovni. Akými prostriedkami a spôsobmi?
Liga svoj program plní bez štátnej podpory, financuje ho výlučne z darov poskytnutých verejnosťou. Jej cieľom je odstrániť tabu, mýty a skreslené informácie o rakovine, výchovu smerovať k prevencii, ktorou sa dá predísť tomuto ochoreniu a tiež rozširovať informácie o včasných príznakoch rôznych nádorových ochorení. Pobočka v Košiciach vznikla súčasne s ligou v SR. Naším zámerom je tiež pomáhať zlepšovať diagnostiku a liečbu, poskytovať rady pre liečených a vyliečených pacientov, rozširovať psychosociálnu pomoc pre postihnutých a ich rodiny, umožňovať onkologickému pacientovi návrat do spoločnosti, zakladať a podporovať svojpomocné kluby a v neposlednom rade podporovať výskum. Súčasťou Ligy proti rakovine je aj Linka pomoci a poradenská služba. Funguje na čísle 020 529 651 48, vždy od pondelka do štvrtka, od 14.00 do 16.00 hodiny a na čísle 055/625 62 34, každý pondelok od 15.00 do 17.00 hodiny.

· Tohtoročný Deň narcisov, kvetín, ktoré sa stali symbolom nádeje pre život i boj proti rakovine v mnohých európskych krajinách, pripadá na piatok, 2. apríla. Aké sú vaše skúsenosti z jeho predchádzajúcich siedmich ročníkov v našom meste?
Veľmi pozitívne. Vďaka šľachetným ľuďom sa nám každým rokom darí vyzbierať na dobrú vec viac finančných prostriedkov. Vlani to bolo vyše 700 tisíc korún. Naša pobočka registruje dvesto dobrovoľných aktivistov, zväčša mladých ľudí, študentov vysokých škôl, hlavne medikov, ktorí v Deň narcisov rozdávajú za dobrovoľný príspevok tento kvet nádeje. Tak tomu bude aj 2. apríla tohto roku. Naši spolupracovníci budú v uliciach Košíc šíriť osvetu a oslovovať ľudí. Budú mať pri sebe povolenie, ktoré Ligu proti rakovine oprávňuje organizovať verejnú zbierku.

· Podľa dostupných informácií sa vlani podarilo na Slovensku vyzbierať bezmála 14 miliónov korún. Každého nesporne zaujíma, kam konkrétne smerujú vyzbierané peniaze. Ostávajú v prípade Košíc doma? Do akých oblastí poputuje finančný zisk?
To, čo sa medzi ľuďmi vyzbiera u nás, v Košiciach, sa rozdelí na dve časti. Sedemdesiat percent z výťažku ostáva, ako sa hovorí doma, zvyšných tridsať percent ide do spoločného fondu v centre. No aj z neho po rozdelení určitú sumu pobočka dostane späť. Vlani sme z týchto prostriedkov financovali projekty zamerané na podporu vedeckého výskumu v oblasti prognostických a prediktívnych faktorov, molekulárnej biológie, diagnostiky a liečby nádorových ochorení. Ďalšie projekty sa dotýkali publikačnej činnosti a podpory starostlivosti o onkologických pacientov.
Venujeme sa tiež špeciálnemu programu rakoviny prsníka, ktorý považujeme za prioritu. Táto iniciatíva vznikla v spolupráci so svojpomocným klubom žien s touto diagnózou - Viktória. Klub okrem iného prevádzkuje aj telefónnu linku dôvery - 633 27 58, na ktorej je možné pozhovárať sa s členkou klubu, zdravotníčkou alebo lekárom. Podľa vzoru medzinárodného projektu Vráť sa do života poskytujú účinnú psychologickú pomoc a podporu ženám a ich príbuzným pred, počas a po liečbe rakoviny prsníka. Klub Viktória je súčasťou košickej pobočky.
Deň narcisov spája srdcia a mysle proti rakovine. Ďakujeme všetkým za to, že v tento deň, ktorý už má v Európe tradíciu, podporia túžbu ľudstva po víťazstve nad touto zákernou chorobou. Ďakujeme za to, že neostanete ľahostajní voči skutočnosti, že na Slovensku ročne pribúda viac ako 20 tisíc nových prípadov ochorenia na rakovinu. Ďakujeme, že pomôžete rozšíriť možnosti výskumu, diagnostiky a liečby tohto ochorenia a že podporíte návrat postihnutých do života.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu