KONTAKT  |    _eng _sk

"Lepšie je raz vidieť, ako dvakrát počuť..."
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 46/2005

Súčasťou festivalu EKOTOPFILM 2005 boli aj sprievodné podujatia

Od 8. do 10. novembra 2005 sa v priestoroch Historickej radnice v centre Košíc uskutočnila reprezentatívna prehliadka víťazných filmov tridsiateho druhého ročníka Medzinárodného festivalu odborných filmov EKOTOPFILM 2005, ktorý je najstarším podujatím svojho druhu na svete. Najnovšie diela svetovej audiovizuálnej tvorby si mohli v dopoludňajších projekciách pozrieť žiaci základných a študenti stredných škôl, večerné premietania boli určené pre verejnosť.

Už tradične sú súčasťou programu festivalu aj sprievodné odborné podujatia. V Košiciach organizátori pripravili dva odborné semináre, a to pre zástupcov miest a obcí a pedagogických pracovníkov základných a stredných škôl. Kým na prvom z nich sa rozoberala problematika trvalo udržateľného rozvoja, možnosti využitia štrukturálnych fondov EÚ v rámci rozvoja vidieka, podpora výstavby nájomných bytov a zatepľovania či novelizácia legislatívy vodného hospodárstva, na druhom sa diskutovalo predovšetkým o environmentálnej výchove a vzdelávaní, ako aj bezpečnosti v škole i v každodennom živote.

"Privítal som príležitosť stretnúť sa priamo v Košiciach zo zástupcami ministerstiev životného prostredia, výstavby a regionálneho rozvoja, ktorých prítomnosť v našom meste nie je bežná, a tiež predstaviteľov Košického samosprávneho kraja," povedal nám jeden z účastníkov semináru, starosta obce Ždaňa, Ján Kokarda. "Na podujatí odzneli veľmi zaujímavé informácie a ako sa hovorí, dobrá informácia nad zlato. Viem, že spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá bola hlavným partnerom festivalu, má v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia rozpracovaných viacero programov. Ako predstaviteľ samosprávy tento postoj spoločnosti vítam a oceňujem."

Festivalovú prehliadku filmov s environmentálnou tematikou ocenili aj pedagógovia, ktorí sa so žiakmi zúčastnili na niektorej z projekcií a potom využili príležitosť dozvedieť sa o výchove a vzdelávaní v tejto oblasti niečo nové a prišli aj na odborný seminár. "V škole sa v environmentálnej výchove urobí menej, ak to má na starosti len jeden učiteľ. Ten na to sám nestačí, sám to neutiahne," skonštatovala učiteľka chémie a prírodopisu zo Základnej školy na Družicovej ulici Ingrid Frajtková, ktorá je tiež koordinátorkou environmentálnej výchovy a dodala, že každá pomoc v tomto smere sa počíta. Keďže v školách sa environmentálna výchova nevyučuje ako samostatný predmet, je iba súčasťou iných, treba využiť každú možnosť, ako vzbudiť záujem mladých ľudí o túto oblasť. "Som za takéto festivaly, môžem potom so žiakmi dôslednejšie pracovať, diskutovať... Je totiž lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť."

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok