KONTAKT  |    _eng _sk

Lepšie pracovisko pre všetkých
           Pridané: 02.10.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 39/2006

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (European Agency for Safety and Health at Work) prichádza s kampaňou Iniciatíva za zdravé pracoviská (The Healthy Workplace Initiative - HWI). Cieľom tejto aktivity, zameranej na potreby malých a stredných podnikov, je poskytnúť zamestnávateľom a zamestnancom jednoduchý prístup ku kvalitným informáciám o bezpečnosti a ochrane zdravia.

Do kampane, ktorú sprevádza séria tridsiatich šiestich odborných seminárov, sa zapojilo dvanásť krajín. Na Slovensku sa prvý z troch seminárov uskutočnil minulý týždeň v Košiciach. Ďalšie dva budú v Bratislave (dnes 27. 9. 2006) a Banskej Bystrici (11. 10. 2006). Na programe stretnutí sú prípadové štúdie a výklad k novelizovanému Zákonu 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ako novinárov informovali organizátori, kampaň Iniciatíva za zdravé pracovisko je výsledkom agentúry vybudovať v Európe istý štandard kultúry pri prevencii a zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jej cieľom je zvyšovanie povedomia o základných črtách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, napríklad o nutnosti vyhodnocovať riziká, čo umožňuje prijať účinné opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov. Ak vás téma zaujala, viac informácií nájdete na http://hwi.osha.europa.eu

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2