KONTAKT  |    _eng _sk

Lepšie riešenia pre región i jeho obyvateľov
           Pridané: 25.10.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 22/2010

O investíciách do rozvoja komunity medzinárodne

Bezmála sto účastníkov, zástupcov neziskových organizácií, podnikateľského sektoru, miestnej a regionálnej samosprávy, sa stretlo 11. - 12. októbra tohto roku v Košiciach na medzinárodnej konferencii Investície do rozvoja komunity: Ako využiť skúsenosti z minulosti pre budúce príležitosti, ktorú zorganizovala Karpatská nadácia. Cieľom podujatia, ktorého generálnym partnerom bola spoločnosť U. S. Steel Košice, bolo nielen prezentovať dopad finančnej pomoci poskytnutej na rozvoj občianskej spoločnosti, ale aj zhodnotiť prínos mimovládnych neziskových organizácií k rozvoju regiónu.

Prostredníctvom štyroch panelových diskusií, v jednej z nich aktívne pôsobil prezident spoločnosti U. S. Steel Košice George F. Babcoke, účastníci konferencie analyzovali vybrané faktory vývoja regiónu východného Slovenska za ostatných pätnásť rokov, úlohu a prínos zahraničných a domácich darcov s dôrazom na charakter a mieru podpory plynúcej do regiónu, ale tiež význam práce domácich mimovládnych organizácií. Na záver tiež diskutovali o príležitostiach a motiváciách pre firmy, ktoré sa chcú podieľať na rozvoji regiónu a realizovať svoje filantropické ciele, pričom hovorili aj o prekážkach, ktoré im pri tom stoja.

Na konferencii prezentoval Michal Vašečka za autorský tím Centra pre výskum etnicity a kultúry aj výsledky výskumu, ktorý mapoval rozsah, charakter a dopad podpory poskytnutej pre región východného Slovenska v posledných pätnástich rokoch z domácich i zahraničných súkromných zdrojov. Medzi odporúčania ako a kam smerovať ďalšiu podporu pre región patrí jednoznačne aj zlepšenie komunikácie medzi darcami a neziskovými organizáciami a zjednodušenie postupu pri poskytovaní podpory verejne prospešným organizáciám a projektom.

"Hlavným výstupom," konštatovala na tlačovej besede Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá si pripomína 15. výročie svojej existencie, "je podpora myšlienky intenzívnejšej spolupráce firemných darcov a neziskových organizácií pri riešení miestnych potrieb, keďže tak sú efektívne využité miestne zdroje a budujú sa vzťahy."

"Konferencia bola jedinečnou príležitosťou aj na výmenu skúsenosti v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania, no predovšetkým na otvorenú komunikáciu," uviedol na stretnutí s novinármi George F. Babcoke. "Na niektoré veci sme mali rovnaký názor, v iných sme sa rozchádzali, no najdôležitejšie je, že takáto diskusia prináša v konečnom dôsledku lepšie riešenia pre tento región a jeho obyvateľov do budúcnosti."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu