KONTAKT  |    _eng _sk

Medzi nosnými témami energetika
           Pridané: 11.05.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 10/2016

Na Slovensko-ukrajinskom fóre 2016 aj zástupcovia U. S. Steel Košice

Viac než dvesto odborníkov z najrôznejších oblastí hospodársko-ekonomického a kultúrneho života Slovenska a Ukrajiny sa zišlo v stredu 27. apríla v priestoroch Kasární/Kulturparku na Slovensko-ukrajinskom fóre 2016. Podujatie, ktoré v rámci Dní Ukrajiny v Košiciach zorganizovali Združenie Feman, Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovensko-ukrajinská obchodná komora a ďalší partneri, sa nieslo v znamení viacerých nosných tém. Na programe bola prezentácia východného Slovenska so zameraním na mesto Košice a využitie jeho potenciálu pri budovaní cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou, a to najmä v otázkach ekonomiky, hospodárstva, kultúry, rozvoja turizmu a taktiež vo sfére inovatívnych prístupov v oblasti energetiky, techniky, vedy a priemyslu. Účastníci podujatia sa tiež zaoberali otázkami exportu a importu, certifikáciou dovozu a vývozu tovarov a služieb, rozvojom cestovného ruchu, prezentáciou priemyselných parkov v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji a na Ukrajine i možnosťami spolupráce podnikateľských subjektov z oboch krajín a efektívnosťou jej rozvoja.

Konferencia, ktorú otvoril výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike Jake Slegers a na ktorej sa zúčastnil aj prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso, pozostávala z troch panelových diskusií. V prvej z nich, zameranej na budúcnosť slovensko-ukrajinských vzťahov, diskutovali a na otázky obecenstva odpovedali guvernér Zakarpatskej regionálnej štátnej správy Genadij Moskaľ, viceprimátorka Košíc Renáta Lenártová, chargé d´Affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku J. Liam Wasley a riaditeľ združenia Feman Eduard Buraš.

Pozvanie do druhej panelovej diskusie orientovanej na energetiku prijal spolu s Mikhailom Bno-Airiianom z ukrajinského ministerstva energetiky a uhoľného priemyslu a podpredsedom predstavenstva VSD RWE Michalom Kolcunom aj riaditeľ pre riadenie energetickej efektívnosti U. S. Steel Košice Ján Blanár. V rozprave, ktorú moderoval Karel Hirman, rozobrali viaceré energetické témy a oblasti. Aj keď je energetická náročnosť Ukrajiny vyššia než Slovenska, za čím treba vidieť najmä štruktúru ukrajinského priemyslu, v ktorom dominuje ťažký a chemický priemysel, obe krajiny sa boria s otázkou energetickej efektívnosti. A to je aj problémom slovenskej metalurgie. Košická oceliareň ho rieši na viacerých „frontoch“, odpovedal na otázku Ján Blanár. „Vo firme máme zavedenú iniciatívu Carnegie Way, v ktorej sa zameriavame na identifikáciu projektov na úsporu a jednou z oblastí sú energie. Vlani sa nám podarilo naštartovať až osemdesiat energetických projektov, ktoré sa týkali technicko-organizačných zmien prevádzkovania agregátov a ktoré si nevyžadujú veľké investície. Väčším projektom je výstavba nového granulačného kotla číslo 7, ktorú dokončujeme. Kotol nám veľmi významným spôsobom zvýši energetickú účinnosť a efektívnosť. Pripravujeme i rekonštrukciu kotla číslo šesť, ktorý bude mať podobné parametre výkonov ako kotol číslo sedem. Základným ukazovateľom, ktorý sledujeme, je množstvo energie spotrebovanej na teplý zvitok, ale prihliadame aj na iné parametre účinnosti. Z hľadiska benchmarkov (porovnaní) je U. S. Steel Košice v tomto smere v rámci Európy v prvej polovici rebríčka výrobcov.“

Diskusia sa dotkla aj energetického trhu na Slovensku a Ukrajine, novej energetickej koncepcie a energetickej sebestačnosti oboch krajín a zákonodarstva v tejto oblasti, ale aj problematiky cien za elektrickú energiu, ktoré, ako zdôraznil Ján Blanár, sú na Slovensku jedny z najvyšších v Európe, čo stavia priemysel, vrátane hutníctva, do konkurenčnej nevýhody. „Ceny za energie sú skutočne veľkým problémom. Zvyšujú sa od roku 2008, no významne narástli regulačné poplatky, ktoré dnes tvoria 60 percent koncovej ceny elektrickej energie. Z hľadiska konkurencieschopnosti a v porovnaní s okolitými krajinami máme cenu energií veľmi vysokú,“ konštatoval.

Fórum pokračovalo prezentáciou finančných programov Európskej únie a investičných stimulov v Slovenskej republike a iniciatív Hodvábnej cesty a diskusiami o podnikateľských príležitostiach v oboch krajinách.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu