Vyhľadávanie:

Medzi vyše dvesto účastníkmi aj naši výskumníci

Medzi vyše dvesto účastníkmi aj naši výskumníci

Vo Vysokých Tatrách sa začalo 13. medzinárodné metalografické sympózium Metallography 2007

Trojdňové, v poradí už 13. medzinárodné metalografické sympózium Metallography 2007, spojené s výstavou prístrojovej techniky, začalo sa včera, 2. mája, za účasti viac ako 200 odborníkov zo 17 krajín Európy, USA, Japonska, Egypta, Izraela i Číny, v konferenčnom centre Academia vo Vysokých Tatrách. Podujatie organizuje Katedra náuky o materiáloch Hutníckej fakulty TU v Košiciach v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV Košice, Výskumom a vývojom U. S. Steel Košice, Spoločnosťou pre náuku o kovoch a pobočkou Slovenskej hutníckej spoločnosti pri HF TU v Košiciach.

"Konferencia sa zaoberá materiálovými aspektmi konštrukcií a technologických zariadení a je venovaná najmä problematike štúdia vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami rôznych kovových i moderných nových materiálov, ako sú nanokryštalické materiály, keramiky, whiskrov, supravodičov i povlakov," informovala garantka sympózia Margita Longauerová z Katedry náuky o materiáloch HF TU Košice. "Súčasťou konferencie je aj sekcia archeometalurgie, ktorá sa venuje štúdiu štruktúry kovových archeologických artefaktov a takto umožňuje archeológom bližšie sa oboznámiť s vtedajšou úrovňou spoločnosti. Túto sekciu sme po prvý raz zaradili do programu v roku 1995. Na stretnutí odborníkov odznie bezmála sto prednášok a v posterovej sekcii ďalších 68 prezentácií. Súčasťou podujatia je aj workshop na tému Kovové materiály na Slovensku a vo svete - včera, dnes a zajtra. Osem renomovaných zahraničných firiem vystavuje prístrojovú techniku určenú na štúdium kovov. Pripravenú máme aj súťaž o najlepšiu metalografickú snímku v dvoch kategóriách: najlepšia vedecká fotografia a najlepšia metalografická kuriozita."

Do Vysokých Tatier odcestovalo aj desať odborníkov z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice. "Budeme prezentovať výsledky materiálových analýz a tiež nové analytické postupy, ktoré umožňujú moderné prístroje laboratórií výskumu nadobudnuté v poslednom období," uviedol Andrej Leško, vedúci odboru metalografia a analýzy porúch. "V prednáškach, ale i posteroch priblížime vlastnosti našich produktov a tiež metódy použité pri analýzach plechov, povlakovaných materiálov a v procese riadenia kvality. Konferencia je tiež dobrou príležitosťou na získanie nových poznatkov z odboru metalografia na medzinárodnom fóre odborníkov."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...