Vyhľadávanie:

Medzi vyše dvesto účastníkmi aj naši výskumníci

Medzi vyše dvesto účastníkmi aj naši výskumníci

Vo Vysokých Tatrách sa začalo 13. medzinárodné metalografické sympózium Metallography 2007

Trojdňové, v poradí už 13. medzinárodné metalografické sympózium Metallography 2007, spojené s výstavou prístrojovej techniky, začalo sa včera, 2. mája, za účasti viac ako 200 odborníkov zo 17 krajín Európy, USA, Japonska, Egypta, Izraela i Číny, v konferenčnom centre Academia vo Vysokých Tatrách. Podujatie organizuje Katedra náuky o materiáloch Hutníckej fakulty TU v Košiciach v spolupráci s Ústavom materiálového výskumu SAV Košice, Výskumom a vývojom U. S. Steel Košice, Spoločnosťou pre náuku o kovoch a pobočkou Slovenskej hutníckej spoločnosti pri HF TU v Košiciach.

"Konferencia sa zaoberá materiálovými aspektmi konštrukcií a technologických zariadení a je venovaná najmä problematike štúdia vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami rôznych kovových i moderných nových materiálov, ako sú nanokryštalické materiály, keramiky, whiskrov, supravodičov i povlakov," informovala garantka sympózia Margita Longauerová z Katedry náuky o materiáloch HF TU Košice. "Súčasťou konferencie je aj sekcia archeometalurgie, ktorá sa venuje štúdiu štruktúry kovových archeologických artefaktov a takto umožňuje archeológom bližšie sa oboznámiť s vtedajšou úrovňou spoločnosti. Túto sekciu sme po prvý raz zaradili do programu v roku 1995. Na stretnutí odborníkov odznie bezmála sto prednášok a v posterovej sekcii ďalších 68 prezentácií. Súčasťou podujatia je aj workshop na tému Kovové materiály na Slovensku a vo svete - včera, dnes a zajtra. Osem renomovaných zahraničných firiem vystavuje prístrojovú techniku určenú na štúdium kovov. Pripravenú máme aj súťaž o najlepšiu metalografickú snímku v dvoch kategóriách: najlepšia vedecká fotografia a najlepšia metalografická kuriozita."

Do Vysokých Tatier odcestovalo aj desať odborníkov z Výskumu a vývoja U. S. Steel Košice. "Budeme prezentovať výsledky materiálových analýz a tiež nové analytické postupy, ktoré umožňujú moderné prístroje laboratórií výskumu nadobudnuté v poslednom období," uviedol Andrej Leško, vedúci odboru metalografia a analýzy porúch. "V prednáškach, ale i posteroch priblížime vlastnosti našich produktov a tiež metódy použité pri analýzach plechov, povlakovaných materiálov a v procese riadenia kvality. Konferencia je tiež dobrou príležitosťou na získanie nových poznatkov z odboru metalografia na medzinárodnom fóre odborníkov."

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...