Vyhľadávanie:

Medzinárodný týždeň vzdelávania (International Education Week 2007)

Medzinárodný týždeň vzdelávania (International Education Week 2007)

V stredu, 14. novembra 2007, usporiada InfoUSA-AC centrum pri Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach v spolupráci s Komisiou J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike a s Americkým referenčným centrom podujatie pod názvom Štúdium v USA.

Slovenskí študenti už niekoľko rokov oslavujú 17. november ako Deň študentstva. Podobne aj v USA si v novembri študenti, pedagógovia a vzdelávací pracovníci pripomínajú význam a dôležitosť svojej práce. V tomto roku sa tam už po ôsmykrát uskutoční Medzinárodný týždeň vzdelávania, ktorý potrvá od 12. do 16. novembra. Jeho hlavným cieľom je podporiť programy pre medzinárodnú výmenu študentov a pedagógov a propagovať vzájomné porozumenie prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích programov. Tohtoročná téma týždňa Medzinárodné vzdelávanie: Napomáhanie globálnemu občianstvu a rešpektu si vzala za cieľ upriamiť pozornosť študentov na štúdium histórie, kultúr a cudzích jazykov.

Byť aktívnym a pripraveným prispieť k lepšiemu životu seba aj druhých sa čoraz viac odvíja od toho, čo človek vie, než kde žije. V dnešnom globalizovanom svete moderné technológie takpovediac stierajú hranice a tak napomáhajú dostupnosti poznatkov. Kvalitné vzdelávanie hrá kľúčovú úlohu aj v úsilí o pokojnejší a prosperujúcejší svet. Už pár desiatok rokov sa pred nami objavujú globálne výzvy ako sú chudoba a hlad v zaostalých regiónoch, ekologické problémy, či choroby.

Medzinárodné vzdelávacie programy pripravujú mladých ľudí na život, prácu a súťaž v globálnom hospodárskom prostredí a často sa podieľajú na formovaní budúcich lídrov. Len v samotných Spojených štátoch amerických študuje ročne viac než 565 tisíc zahraničných študentov z vyše 200 krajín. Rovnako aj americkí študenti vyhľadávajú možnosti ako využiť časť štúdia v cudzej krajine. Stojí za zmienku dodať, že v tomto roku Spojené štáty udelili najviac Fulbrightových štipendií v histórii programu pre výnimočných amerických študentov na ďalšie štúdium v zahraničí.

Počas Medzinárodného týždňa vzdelávania sa aj u nás v Košiciach budeme môcť dozvedieť viac o možnostiach štúdia v USA. Zástupcovia Fulbrightovej komisie v SR spolu s jedným z Fulbright English Teaching Assistants pôsobiacim na košickej univerzite a zástupcami Veľvyslanectva USA v SR povedú v stredu 14. novembra v InfoUSA-AC centre sériu konzultácií v čase od 10. do 12. a od 14.30 do 16. h., počas ktorých tiež predstavia materiály týkajúce sa štandardizovaných testov a rozdajú užitočné brožúry o štúdiu v USA.

Všetci individuálni záujemcovia aj organizované skupiny sa počas konzultácií dozvedia:

  • o možnostiach undergraduate a graduate štúdia v USA
  • o postupe pri uchádzaní sa o štúdium na americké vysoké školy
  • o dostupných štipendijných pobytoch v USA
  • o najčastejšie požadovaných amerických štandardizovaných testoch a zmenách, ktoré sa v ich oblasti udiali.

Viac sa o podujatí Štúdium v USA dozviete na: http://www.svkk.sk/usinfo/usplan.php

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...