KONTAKT  |    _eng _sk

Menej emisií do ovzdušia
           Pridané: 03.11.2014
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 22/2014

Pri vysokých peciach 2 a 3 vyrastajú nové zariadenia na zvýšenie účinnosti ich odprášenia

V tesnej blízkosti vysokej pece číslo 2 a vysokej pece číslo 3 vládne už od leta stavebný ruch, ktorý súvisí s realizáciou projektu zvýšenia účinnosti odprášenia oboch pecí. "Cieľom projektu je dosiahnutie limitu tuhých znečisťujúcich látok v zmysle najlepších dostupných techník (BAT) maximálne 10 miligramov na meter kubický na výstupe za filtračnou stanicou," uviedol hlavný manažér projektov pre prvovýrobu USSK František Pavlikovský. Hoci firma v súčasnosti limity tuhých znečisťujúcich látok podľa platnej slovenskej legislatívy plní, od marca 2016 budú musieť byť aj naše právne predpisy v súlade s európskou smernicou o priemyselných emisiách, ktorá preferuje integrovaný prístup k prevencii a riadeniu znečisťovania životného prostredia a prípustnú mieru znečisťovania priemyslom tlačí výrazne smerom nadol.

"V prípade vysokých pecí 2 a 3 nahradzujeme súčasnú nevyhovujúcu technológiu novou, podobne ako sme to urobili v roku 2005 na vysokej peci č. 1. Súčasné elektroodlučovače, ktoré nie sú schopné plniť nové emisné limity, meníme za nové účinnejšie látkové filtre," ozrejmil manažér projektov Dušan Hevera. "Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia odlievarní, ako aj vzdušniny vyfukovanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia."

Projekt má byť ukončený v roku 2015. "S výstavbou nových filtrov by sme mali byť hotoví do júla budúceho roku, staré filtre chceme demontovať do septembra," informoval F. Pavlikovský. Ako sme sa presvedčili na stavenisku minulý týždeň, pracuje sa za každého počasia. Výnimkou nebola ani studená a daždivá streda. "Hlavné stavebné práce chceme ukončiť do konca tohto roka. V súčasnosti máme už hotové výkopy, armovanie, betonáž pod filtračné stanice," komentoval dianie pri peciach hlavný manažér pre prvovýrobu. "S montážou technológie začneme po novom roku. Nové filtračné stanice pre obe vysoké pece by mali začať prevádzkovať v júli 2015." Výstavba filtrov nemá vplyv na prevádzku vysokých pecí, stavbári a montéri využívajú na svoju činnosť plánované odstávky zariadení. Hlavným dodávateľom je Združenie pre odprášenie VP2 a VP3, ktoré tvoria ILD SK, spol. s r.o. a Vítkovice Slovakia.

Na realizáciu projektu firma využíva vlastné zdroje i prostriedky eurofondov z operačného programu Životné prostredie, ktorý je zameraný na zlepšenie stavu a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry SR v zmysle predpisov EÚ a SR a na posilnenie environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja. "Akciu realizujeme cez operačný program Životné prostredie v programovacom období na roky 2007 až 2013, z ktorého je možné čerpať finančné prostriedky do konca roku 2015," informoval Ján Fucsko, poverený spoločnosťou U. S. Steel Košice podpisovať dokumentáciu vo vzťahu k MŽP SR týkajúcu sa realizácie projektov a zároveň tiež kontaktná osoba pre našich projektových manažérov smerom k ministerstvu životného prostredia. "Dohoda umožňuje čerpať z eurofondov na odprášenie oboch pecí nenávratný finančný príspevok vo výške 35 percent z oprávnených nákladov," priblížil čerpanie prostriedkov EÚ na projekty zvýšenia účinnosti odprášenia vysokej pece číslo 2 a číslo 3.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu