Vyhľadávanie:

Metalurgia 2007 pozná svojich víťazov

Metalurgia 2007 pozná svojich víťazov

Hutnícka fakulta TU Košice motivuje študentov k samostatnej vedeckej práci

Študentská vedecká a odborná konferencia Metalurgia patrí medzi tradície, na ktoré je Hutnícka fakulta (HF) Technickej univerzity (TU) v Košiciach zvlášť hrdá a ktoré pestuje a rozvíja. Je tu pre študentov. Chce prispieť k ich odbornej príprave a výchove najmä tým, ako konštatuje prodekan Pavel Raschman, že ich motivuje k samostatnej vedeckej a odbornej činnosti, riešeniu zvereného vedeckého či technického problému, schopnosti prezentovať získané výsledky či navrhované riešenia. O tom, že sa tento zámer darí plniť, presvedčili budúci hutníci na ďalšom ročníku konferencie, ktorá sa uskutočnila v stredu, 18. apríla.

Z katedrových kôl súťaže sa do fakultného prebojovalo 69 študentov, ktorí prezentovali svoje práce v šiestich odborných sekciách. Jedna z nich patrila po prvýkrát i bakalárom. Ako už tradične, medzi členmi porôt nechýbali ani manažéri z košickej oceliarne, ktorá podujatie podporila aj finančne. V nesúťažnej časti dostali priestor aj študenti hutníckych fakúlt z Ostravy, Katovíc a Krakova.

"Konferencia Metalurgia má nesporne veľký význam. Pre študentov, ale i priemyselnú sféru," konštatovala krátko pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže, na ktorom nechýbal rektor TU Košice Juraj Sinay, dekan HF Karel Tomášek a pozvaní hostia z priemyselnej sféry, členka odbornej hodnotiacej komisie v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu Eva Molnárová, riaditeľka QMS v U. S. Steel Košice. "Okrem iného ponúka príležitosť zistiť a porovnať, či to, čo očakáva prax, je totožné s tým, čo sa deje na akademickej pôde. Mňa osobne najviac zaujala prezentácia Martina Jakuba. Tému, ktorej sa venoval, zvládol a spracoval veľmi dobre. Na druhej strane vedel pohotovo odpovedať i na otázky, ktoré sa jeho práce týkali len okrajovo."

A komu sa najviac darilo? V sekcii Hutníctvo kovov obsadil prvé miesto Peter Kurilla s prácou Získavanie ušľachtilých kovov z opotrebovaných katalyzátorov. V sekcii Materiálové inžinierstvo prisúdila odborná komisia prvenstvo Ľubomírovi Ambriškovi za prácu Vplyv žíhania na lokálne mechanické vlastnosti zinkového povlaku tenkých oceľových plechov. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika bol najlepší Michal Németh s príspevkom Optimalizácia spaľovania plynu v horáku pre pozinkovaciu linku. František Kukurugya so svojou prácou na tému Syntéza ZnFe2O4 a jeho stabilita v redukčnom prostredí zvíťazil v sekcii Environmentalistika. V sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu najviac presvedčil s príspevkom Identifikácia spätnej väzby v komunikácii vo vnútri organizačnej zložky akciovej spoločnosti Martin Jakub. Historicky prvým víťazom v sekcii Metalurgia Bakalár sa stal Ján Dzuro. Prezentoval problematiku možností zvyšovania životnosti výmurovky kyslíkových konvertorov. Víťazom ceny odovzdal a osobne zablahoželal viceprezident U. S. Steel Košice Martin Pitorák.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...