Vyhľadávanie:

Metalurgia 2007 pozná svojich víťazov

Metalurgia 2007 pozná svojich víťazov

Hutnícka fakulta TU Košice motivuje študentov k samostatnej vedeckej práci

Študentská vedecká a odborná konferencia Metalurgia patrí medzi tradície, na ktoré je Hutnícka fakulta (HF) Technickej univerzity (TU) v Košiciach zvlášť hrdá a ktoré pestuje a rozvíja. Je tu pre študentov. Chce prispieť k ich odbornej príprave a výchove najmä tým, ako konštatuje prodekan Pavel Raschman, že ich motivuje k samostatnej vedeckej a odbornej činnosti, riešeniu zvereného vedeckého či technického problému, schopnosti prezentovať získané výsledky či navrhované riešenia. O tom, že sa tento zámer darí plniť, presvedčili budúci hutníci na ďalšom ročníku konferencie, ktorá sa uskutočnila v stredu, 18. apríla.

Z katedrových kôl súťaže sa do fakultného prebojovalo 69 študentov, ktorí prezentovali svoje práce v šiestich odborných sekciách. Jedna z nich patrila po prvýkrát i bakalárom. Ako už tradične, medzi členmi porôt nechýbali ani manažéri z košickej oceliarne, ktorá podujatie podporila aj finančne. V nesúťažnej časti dostali priestor aj študenti hutníckych fakúlt z Ostravy, Katovíc a Krakova.

"Konferencia Metalurgia má nesporne veľký význam. Pre študentov, ale i priemyselnú sféru," konštatovala krátko pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže, na ktorom nechýbal rektor TU Košice Juraj Sinay, dekan HF Karel Tomášek a pozvaní hostia z priemyselnej sféry, členka odbornej hodnotiacej komisie v sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu Eva Molnárová, riaditeľka QMS v U. S. Steel Košice. "Okrem iného ponúka príležitosť zistiť a porovnať, či to, čo očakáva prax, je totožné s tým, čo sa deje na akademickej pôde. Mňa osobne najviac zaujala prezentácia Martina Jakuba. Tému, ktorej sa venoval, zvládol a spracoval veľmi dobre. Na druhej strane vedel pohotovo odpovedať i na otázky, ktoré sa jeho práce týkali len okrajovo."

A komu sa najviac darilo? V sekcii Hutníctvo kovov obsadil prvé miesto Peter Kurilla s prácou Získavanie ušľachtilých kovov z opotrebovaných katalyzátorov. V sekcii Materiálové inžinierstvo prisúdila odborná komisia prvenstvo Ľubomírovi Ambriškovi za prácu Vplyv žíhania na lokálne mechanické vlastnosti zinkového povlaku tenkých oceľových plechov. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika bol najlepší Michal Németh s príspevkom Optimalizácia spaľovania plynu v horáku pre pozinkovaciu linku. František Kukurugya so svojou prácou na tému Syntéza ZnFe2O4 a jeho stabilita v redukčnom prostredí zvíťazil v sekcii Environmentalistika. V sekcii Inžinierstvo riadenia priemyslu najviac presvedčil s príspevkom Identifikácia spätnej väzby v komunikácii vo vnútri organizačnej zložky akciovej spoločnosti Martin Jakub. Historicky prvým víťazom v sekcii Metalurgia Bakalár sa stal Ján Dzuro. Prezentoval problematiku možností zvyšovania životnosti výmurovky kyslíkových konvertorov. Víťazom ceny odovzdal a osobne zablahoželal viceprezident U. S. Steel Košice Martin Pitorák.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...