KONTAKT  |    _eng _sk

Metalurgia 2014
           Pridané: 05.05.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 09/2014

Uskutočnil sa dvadsiaty ročník študentskej vedeckej odbornej konferencie

Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach nadviazala na dobrú tradíciu v oblasti vypracovávania a prezentovania študentských prác na domácich a medzinárodných súťažiach, a s cieľom zlepšiť prípravu svojich študentov na samostatnú vedeckú činnosť, zorganizovala 15. apríla 2014 už dvadsiaty ročník odbornej konferencie Metalurgia 2014. Podujatie, ktoré podporili aj U. S. Steel Košice a dcérska spoločnosť RMS, a.s. Košice, malo formu súťaže prebiehajúcej v odboroch hutníctvo kovov, materiály, energetické inžinierstvo a priemyselná keramika, environmentalistika a integrované systémy riadenia. Do súťaže, ako uviedla prodekanka hutníckej fakulty Iveta Vasková, sa zapojilo 67 poslucháčov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí svoje práce prezentovali v jednotlivých sekciách pred porotami zloženými zo zástupcov akademickej obce, vedeckej inštitúcie a priemyselného podniku.

Na slávnostnom vyhodnotení výsledkov za účasti čestných hostí, medzi ktorými nechýbali ani viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák a riaditeľ divízneho závodu Refrako spoločnosti RMS, a.s. Košice Vladimír Petrov, rektor univerzity Anton Čižmár zablahoželal víťazom a študentov povzbudil, aby pokračovali vo svojich vedeckých aktivitách a aby ich výsledky zúročovali tak, aby slúžili spoločnosti a zvyšovali kvalitu života ľudí v nej. Úsilie súťažiacich pri príprave prezentovaných prác ocenil vo svojom príhovore aj dekan hutníckej fakulty Peter Horňak.

Komu sa teda na súťažnej konferencii, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia z partnerských inštitúcií - Vysokej školy banskej Ostrava, STU Bratislava, Žilinskej univerzity a Slezkej univerzity Katowice, darilo najviac? V sekcii Hutníctvo kovov zvíťazil Jozef Ovcarčík s prácou Možnosti odstránenia chýb - lineárnych indikácií na odliatkoch brzdových kotúčov pre nemecké železnice zo sivej a tvárnej liatiny vyrábaných v spoločnosti Eurocast Košice. Porota udelila v sekcii Materiály prvé miesto Petre Hajdovej za jej štúdium štruktúry nanočastíc na báze železa pripravených precipitáciou z tuhého roztoku, za čo získala aj špeciálnu cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností a cenu Nadácie Železiarne Podbrezová. V sekcii Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika si prvé miesto vybojovala Júlia Tomečeková, ktorá riešila problematiku vplyvu zámennosti palív na účinnosť plynových kotlov, v sekcii Environmentalistika Vieroslava Baksová s projektom Lúhovanie dosiek plošných spojov pomocou iónu Cu2+. V poslednej súťažnej sekcii Integrované systémy riadenia vyhral František Eliáš, ktorý sa zaoberal identifikáciou, modelovaním a analýzou odpadu a súvisiacimi stratami v organizácii.

Ako vníma toto podujatie výskumník a vývojár z U. S. Steel Košice Peter Zimovčák, ktorý bol členom hodnotiacej komisie v sekcii Materiály? "Práve takéto konferencie poskytnú talentovaným študentom možnosť prezentovať a obhájiť svoje poznatky pred odbornou komisiou, pedagógmi a ostatnými študentmi. Jednoduché to určite nie je, študent musí čeliť zložitým otázkam, avšak to mu následne pomôže pri obhajobe záverečnej bakalárskej či diplomovej práce. Schopnosti prezentovať, obhajovať a argumentovať sú základné atribúty, ktoré využije tak pri tvorivej vedeckej činnosti, ako aj po skončení štúdia," povedal na margo podujatia. Dodal, že všetky prezentované práce boli na solídnej úrovni. "Rád by som však vyzdvihol prácu bakalára Matúša Horvátha na tému Vývoj vysokopevných obalových plechov s kontrolovanou plasticitou pre potravinársky priemysel, ktorá vznikla v rámci spolupráce s GM pre Výskum a vývoj. Takto stanovená téma je obzvlášť aktuálna z dôvodu zvyšovania dopytu po obalových plechoch s vyššími pevnostnými vlastnosťami a zároveň tenšími hrúbkami, resp. zníženou hmotnosťou. Samotná práca je zameraná na rozšírenie poznatkov v oblasti fyzikálnej metalurgie, ktoré pomôžu pri vývoji nových akostí obalových plechov v U. S. Steel Košice."

Empty

ODPORÚČAME

04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?
21.07.2022
Nedostali ste sa na EXPO do Dubaja? Nevadí, technologické novinky uvidíte aj na FSD.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...