KONTAKT  |    _eng _sk

Mládež, odbornosť, voľba povolania
           Pridané: 14.11.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 46/2005

Súčasťou Hutníckych dní bola aj medzinárodná konferencia

V priestoroch Slovenskej akadémie vied v Košiciach sa minulý týždeň, 8. novembra 2005, uskutočnil v poradí už siedmy ročník medzinárodnej odbornej konferencie, ktorú pod názvom Mládež, odbornosť, voľba povolania, usporiadala pri príležitosti Hutníckych dní Stredná priemyselná škola hutnícka.

O súčasnosti i budúcnosti odborného školstva diskutovali celé dopoludnie zástupcovia štátnych a spoločenských organizácií, fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, spoločnosti U. S. Steel Košice, ale aj zahraniční hostia, pedagógovia košických stredných škôl vrátane Strednej priemyselnej školy hutníckej. Ako nás informovala Magda Šepetková-Lukáčová, hovorilo sa o smerovaní výchovno-vzdelávacieho systému nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike a Maďarsku. V tejto súvislosti sa účastníci konferencie zhodli na dôležitosti a význame cezhraničnej spolupráce pri riešení spoločných problémov odborného školstva v rámci Európskej únie, najmä čo sa týka uznávania dosiahnutého vzdelania v jednotlivých jej členských krajinách.

V rozprave vystúpili tiež zástupcovia spoločnosti U. S. Steel Košice - riaditeľ divízneho závodu Energetika Ján Petko a Ľubomír Gromoš, vedúci oddelenia externý trh práce, ktorí prezentovali požiadavky spoločnosti na absolventa hutníckej priemyslovky, oblasť dodržiavania zásad ochrany a bezpečnosti pri práci a prevencie rizík, ako aj výsledky modelového hodnotenia žiakov.

Diskusia sa točila aj okolo skúseností s uplatňovaním projektu Infovek, pokračovania v štúdiu absolventov SPŠH na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach i okolo nových foriem kariérového poradenstva.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu