Vyhľadávanie:

Mládež sa zaujíma o technické odbory

Mládež sa zaujíma o technické odbory

Spolupráca USSK a SOS Šaca začína pri žiakoch základných škôl

Aj keď „deviataci“ majú prijímacie skúšky na stredné školy úspešne za sebou, komunikácia s novou generáciou aktívne pokračuje. Spoločnou myšlienkou našej spoločnosti a Strednej odbornej školy v Šaci je „zoznámiť mládež so svetom techniky“.

V týchto dňoch absolvujú exkurzie na Strednej odbornej škole priemyselných technológii v Košiciach - Šaci „ôsmaci“. Pilotnou skupinou bolo 40 žiakov základných škôl v Moldave a Turni nad Bodvou. Študenti počas exkurzie absolvovali obhliadky odborných učební, dielní a priestorov školy a po krátkych odborných prednáškach si zábavnou formou overili nadobudnuté skúsenosti.

Teší nás, že o technické odbory má záujem stále viac dievčat, ktoré tvorili až štvrtinu skupiny  a aktívne sa zaujímali o možnosti získania vzdelania v technických odboroch.

Na prednáškach ponúkame budúcim stredoškolákom možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania v našej spoločnosti a výhody uplatnenia technických odborov na trhu práce. S ohľadom na podporu štúdia žien v technických odboroch sme študentkám predstavili možnosti rozvoja a budúcej kariéry v našej spoločnosti.

Veľmi pozitívna spätná väzba zo strany študentov a študentiek nás motivuje pokračovať v aktívnej spolupráci s novou generáciou, ktorej chceme odovzdať naše znalosti a skúsenosti.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...