Vyhľadávanie:

MultiServ Slovensko, s.r.o. má zavedený integrovaný manažérsky systém

MultiServ Slovensko, s.r.o. má zavedený integrovaný manažérsky systém

Spoločnosť MultiServ je celosvetovo známa ako kvalitný dodávateľ služieb pre oceliarsky priemysel. V súčasnosti pôsobí vo vyše 161 prevádzkach v 32 krajinách na svete, z ktorých mnohé už úspešne zaviedli a v praxi uplatňujú systémy manažérstva podľa medzinárodných štandardov ISO. Patrí k nim aj MultiServ Slovensko, s.r.o., ktorý v týchto dňoch úspešne zavŕšil niekoľkoročný proces realizácie vysokých štandardov kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia.

Počiatočná ambícia manažmentu, uplatnenie integrovaného manažérskeho systému, sa začala napĺňať v polovici roku 2005, kedy spoločnosť získala certifikát kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2001 a pokračovala až do úspešného ukončenia certifikačných auditov EMS a BOZP v októbri 2007. Dňa 27. 10. 2006 generálny riaditeľ spoločnosti Ľubomír Veme prevzal z rúk hlavného audítora TUV Slovakia, s.r.o. Jozefa Dzurendu certifikát, potvrdzujúci, že spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy STN EN ISO 14001:2005 a systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:1999 v oblasti všetkých služieb, ktoré v súčasnosti poskytuje svojmu klientovi U. S. Steel Košice, s.r.o.

Ľubomír Veme vo svojom príhovore okrem iného uviedol, že veľkou výhodou počas celého, viac ako trojročného certifikačného procesu, sa stali dlhodobo realizované a už jestvujúce štandardy kvality, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, ktoré materská spoločnosť Harsco Corpration definovala a začala implementovať už v polovici 90. rokov. Hosťom slávnostného odovzdávania certifikátov bola i Deborah N. Grabe, generálna manažérka pre nákup U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá ako prvá zablahoželala predstaviteľom spoločnosti k úspešnému zavedeniu a používaniu integrovaného systému manažérstva.

Certifikácia spoločnosti MultiServ Slovensko, s.r.o. v súlade s požiadavkami noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14001:2005 a špecifikáciou OHSAS 18001:1999 je jednou z mnohých iniciatív, ktorými sa spoločnosť MultiServ usiluje napĺňať svoj dlhodobý cieľ: Stať sa najlepším a najbezpečnejším poskytovateľom služieb v oceliarskom priemysle na svete.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...