KONTAKT  |    _eng _sk

Na dôchodok by sme sa mali pripravovať sami
           Pridané: 15.11.2017
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 11/2017

Na slovíčko s viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom

 

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA oslávi koncom roka už 20. výročie svojho pôsobenia. Nielen o začiatkoch, ale aj o zmysle a potrebe dôchodkového zabezpečenia, o benefitoch a o úlohe zamestnávateľa v tomto systéme sme sa rozprávali s viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom, ktorý stál pri samotnom zrode Stability a pri jej prvých krokoch.

» Spomínate si ešte na samotné začiatky? Čo viedlo vedenie vtedajších železiarní vstúpiť do tohto projektu, ktorý na Slovensku v tom čase nemal žiadne zázemie ani históriu?

Pokiaľ si dobre pamätám, tak vtedajšie vedenie tento projekt „lídrovalo“ v spolupráci s ďalšími šiestimi spoločnosťami. Všetci predstavitelia týchto zakladateľov to riešili ako súčasť svojho sociálneho programu, teda budúcich benefitov pre svojich zamestnancov a zamestnancov ďalších zamestnávateľov, ktorí od vzniku Stability v decembri 1997, vstúpili do tohto doplnkového dôchodkového systému v spolupráci so Stabilitou.

» Dostať do systému nových zamestnávateľov bol na začiatku veľký problém. Postupom času sa situácia ale výrazne menila. Ako vy dnes vnímate rolu zamestnávateľa v tomto systéme?

Začiatky sú väčšinou ťažké. O to viac, ak ponúkate produkt, ktorého benefit je v horizonte desiatok rokov. To platí pre akékoľvek poistenie, resp. sporenie, pokiaľ nie je povinné. No a úplne povinným to nie je ani teraz. Avšak, v súčasnosti nielen zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci o tomto systéme a produkte už vedia omnoho viac a vidia jeho zmysel.

Kiežby sa potreba dodatočného sporenia na dôchodok, hlavne pre mladých ľudí, odrážala aj v legislatíve, ktorá by ich k tomu mala motivovať. Veď starneme všetci aj bez vlastného pričinenia, ale dôchodok by sme si mali aj sami pripravovať.

» Spoločnosť U. S. Steel Košice je jedným z najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Zapojenie takéhoto podniku do systému si vyžaduje pomerne veľké náklady. Vieme sa pozrieť na tento fakt aj optikou čísel? Koľko železiarov si na dôchodok sporí a koľko mesačne či ročne prispieva zo svojich zdrojov na tento produkt firma?

Viac ako 90 % našich zamestnancov je zapojených do tohto typu dôchodkového sporenia. Zamestnancom, ktorí sa rozhodli zúčastniť programu doplnkového dôchodkového sporenia, spoločnosť prispela na toto sporenie sumou do výšky 1,6 % z účtovanej mesačnej mzdy.

» Práve príspevok zamestnávateľa je silný, ak nie vôbec najsilnejší argument pre tretí pilier. Popri vlastných príspevkoch a zhodnoteniach tvorí štatisticky v priemere takmer 40 % z celkových dôchodkových úspor. Máte pocit, že sa Slováci dostatočne zodpovedne stavajú k príprave na svoj budúci dôchodok?

Súhlasím s vami. Príspevok zamestnávateľa by mal byť vysoko motivujúcim pre každého zamestnanca, prečo by si  mal vybrať tento typ sporenia na dôchodok. Stačí sa na to pozrieť úplne pragmaticky – ak ja dám do Stability na svoj osobný účet iba 10 eur a môj zamestnávateľ mi dá takú istú sumu, mám okamžité zhodnotenie svojich 10 eur o 100 %. A navyše tieto vklady sa naďalej investujú a zhodnocujú na kapitálových trhoch, čo ale podlieha prísnej kontrole Národnej banky Slovenska. Mne osobne sa takéto sporenie veľmi páči.

Empty

ODPORÚČAME

16.1.2019
U. S. Steel Košice postaví novú linku na výrobu elektrotechnickej ocele
19.12.2018
Aj malými činmi sa dajú dosiahnuť veľké veci
4.12.2018
Hutníci majú srdcia otvorené potrebám druhých