Vyhľadávanie:

Na olympiádu po novom

Na olympiádu po novom

Olympiáda Organizačný štáb letnej olympiády sa ešte v lete rozhodol, že zamestnanci jednotlivých spoločností, divíznych závodov, závodov, útvarov a úsekov GM sa mohli do jednotlivých súťaží prihlásiť prostredníctvom e-mailu na adresu Miroslav Astrab. Lenže táto forma prihlasovania sa mala svoje nedostatky. Stalo sa, že niektorí účastníci olympiády sa prihlasovali troma, štyrmi spôsobmi a členovia organizačného štábu mali potom problém zistiť, či pretekár, ktorý poslal písomnú prihlášku je ten istý na intranetovej alebo faxovej prihláške. Niektorí sa pritom svoju prihlášku snažili overiť aj telefonicky.

Poučení týmito skúsenosťami organizačný štáb VIII. ročníka Zimnej olympiády zamestnancov U. S. Steel Košice sa rozhodol, že účastníci v behu na lyžiach, obrovskom slalome a v snowboarde sa budú prihlasovať vo svojich spoločnostiach, divíznych závodoch alebo úsekoch GM. Budú to mať bližšie, a čo je dôležité, spoznajú svojho zástupcu v organizačnom štábe. U neho si potom prevezmú štartovné čísla a listiny, lístky na občerstvenie i ostatné pokyny ohľadne organizácie súťaží i odchodov autobusov. Základné informácie sa účastníci olympiády dozvedia z Ocele východu, ale aj z intranetu, kde bude uverejnené organizačné zabezpečenie olympiády so záväznými prihláškami. Všetky záväzné prihlášky doručia záujemcovia o niektoré zo spomínaných súťaží výlučne svojmu zástupcovi v organizačnom štábe do 2. februára 2004.

Prvé zasadnutie štábu sa uskutoční 3. februára 2004 už tradične v jedálni SOU v Šaci. Už 7. februára 2004 sa uskutoční olympiáda v behu na lyžiach v Hnileckej doline s odchodom autobusu o 7.00 h. z parkoviska pred Spoločenským pavilónom. Druhé zasadnutie štábu bude 12. februára 2004 opäť v SOU v Šaci o 10.00 hod. a na tomto zasadnutí budú pridelené štartovné čísla i poukážky na stravu pre všetkých pretekárov v obrovskom slalome a v snowboarde, ktoré sa uskutočnia 14. februára na Jahodnej. Tieto štartovné čísla, štartovné listiny i stravné lístky prevezmú zástupcovia pretekárov a rozdajú ich svojim účastníkom olympiády. Pre lepšiu orientáciu olympionikov z U. S. Steel Košice uverejňujeme mená zástupcov organizačného štábu z jednotlivých spoločností, DZ i útvarov GM s kontaktnými telefónnymi číslami:

Dezider Schuller (Koksovňa) - 33955, František Regensbogen (Vysoké pece) - 33623, Marián Veréb (Oceliareň) - 34772, Milan Brutovský (Doprava) - 35134, Alexander Lengyel (Teplá valcovňa) - 34320, Alexander Németh (Studená valcovňa) 38457, Jozef Sciranko (Obalová vetva) - 35884, Marián Hovanec (Expedícia) - 34337, Milan Hupcej (Špeciálna údržba) - 33197, Barnabáš Szabó (Mechanika) - 35708, Jaroslav Jarošinec (Elektro) - 34484, Róbert Bódi (Hutnícka druhovýroba) - 37839, Miroslav Astrab (Štábne útvary) - 37732 a Ján Margita (Štábne útvary) - 31549, Marek Kozák (Energetika) - 33929, Jana Zeľová (Labortest) - 37091, Miloslav Králik (úsek GM pre údržbu) - 38064, Róbert Brožek (úsek GM pre environment) - 33047, Bartolomej Antóny (úsek GM pre kvalitu) - 34945, Mária Krúpová (úsek GM pre IT) - 34468, Blanka Lechová (SBS) - 34195, Slavomír Králik (Services) - 30213, Eva Krivjanská (Relining Serv) - 35891, Ladislav Čontoš (Refraktory) - 31046, Ján Jeňo (Ferrohas) - 32620, Karol Hanigovský (má na starosti Memoriál Ing. Jána Tichého) - 35909, Ján Caban (predseda org. štábu) - mobil: 0907 766 576.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...