KONTAKT  |    _eng _sk

Na prevenciu treba myslieť v predstihu
           Pridané: 13.08.2007
Autor: Jaroslava ORAVCOVÁ, FNLP Košice
Kategória: 32/2007

V Klinike pre infekčné choroby FN L. Pasteura v Košiciach poradia, ako predísť zdravotným problémom pri ceste do cudziny

Na Kliniku pre infekčné choroby FN L. Pasteura Košice denne volajú ľudia s otázkami, aké očkovania treba absolvovať pred cestou do cudziny a v ktorých krajinách im hrozí nejaké zdravotné riziko. Pracovníci Oddelenia pre cudzokrajné choroby všetkým ochotne poradia, poskytnú dôležité informácie o aktuálnych zdravotných rizikách v tej-ktorej krajine a pri ceste do exotických krajín tiež zabezpečia potrebné očkovanie. Podmienkou je, aby sa oň ľudia zaujímali s dostatočným časovým predstihom.

"Pokiaľ sa na nás občania obrátia so žiadosťou o očkovanie iba niekoľko dní pred cestou, pripravia sa o možnosť úspešnej ochrany. Na prevenciu je totiž potrebné myslieť v určitom predstihu. To znamená, aspoň niekoľko týždňov pred plánovanou cestou, pretože niekedy je potrebné zaočkovať sa proti viacerým chorobám, alebo sa očkuje v niekoľkých dávkach," hovorí Elena Adamkovičová z Oddelenia pre cudzokrajné choroby Kliniky pre infekčné choroby FN L. Pasteura Košice.

Z hľadiska infekčných ochorení sa za rizikové považujú tie oblasti, kde je podstatne nižší hygienický štandard ako u nás. Zatiaľ čo domorodé obyvateľstvo je na tieto podmienky do značnej miery adaptované, my môžeme očakávať celý rad zdravotných problémov, predovšetkým črevných ochorení. Podceňovať netreba ani lietajúci hmyz a možnosť nakazenia sa parazitmi. Kvôli nim predstavuje isté riziko kúpanie sa v stojatých sladkovodných nádržiach a pomaly tečúcich vodných tokoch alebo chôdza po pláži naboso.

"Za najrizikovejšie oblasti sa považuje Juhovýchodná Ázia, oblasť Strednej a Južnej Afriky a Strednej a Južnej Ameriky. Záleží pochopiteľne aj na konkrétnej destinácii - zatiaľ čo prímorské letoviská bývajú na vysokej úrovni, v odľahlejších oblastiach vo vnútrozemí je hygienický štandard zvyčajne neporovnateľne nižší," vysvetľuje doktorka Adamkovičová.

Základom aktívnej ochrany je očkovanie, myslieť však treba aj na iné zdravotné opatrenia, napríklad zabezpečenie lekárničky. Tiež na pasívnu ochranu, pod ktorou sa rozumie zabezpečenie zdravotne vyhovujúcej vody a stravy. Riziková môže byť ochutnávka jedál na ulici a konzumácia neumytého surového ovocia, najmä mäkkého, ktoré sa nedá ošúpať ani dobre umyť.

Naši dovolenkári stále častejšie navštevujú oblasti, kde sa vyskytuje malária. Ide o parazitárne ochorenie prenášané špecifickým druhom komárov, ktoré môže mať veľmi závažný priebeh, hlavne u neimúnnych ľudí. Momentálne je najväčšia hrozba ochorenia hlavne v oblastiach subsaharskej Afriky, Juhovýchodnej Ázie a Južnej Ameriky. Ale je vysoko pravdepodobné, že klimatické zmeny posunú hranicu výskytu tohto ochorenia bližšie k našim zemepisným šírkam. Pred cestou smerom na juh je preto veľmi dôležité informovať sa u odborníkov o aktuálnom riziku malárie v navštevovanej oblasti. Žiaľ, proti tomuto ochoreniu neexistuje účinná očkovacia látka. Spôsoby ochrany sú rôzne, žiadne z nich však nezabezpečí nulové riziko nákazy. Najúčinnejším zostáva preventívne užívanie antimalarík. Vhodné je aj používanie repelentov, sieťok proti hmyzu a nosenie svetlého oblečenia.

ČO HROZÍ V OBĽÚBENÝCH TURISTICKÝCH DESTINÁCIÁCH

Chorvátsko - cestovateľská hnačka, hepatitída typu A a B, pohlavné choroby, kliešťová encefalitída, tropické horúčky prenášané článkonožcami, purpurová horúčka, kožná a orgánová leishmanióza
Španielsko - cestovateľská hnačka, kliešťový návratný týfus, pohlavné choroby, purpurová horúčka, kožná a orgánová leishmanióza
Taliansko - cestovateľská hnačka, pohlavné choroby, purpurová horúčka, kožná a orgánová leishmanióza, horúčka papatači
Egypt - cestovateľská hnačka, schistozomóza, hepatitída A, pri dlhšom pobyte aj hepatitída B, brušný týfus, besnota, meningokoková meningitída, malária, horúčka dengue, početné parazitárne ochorenia
Tunisko - hepatitída A, cestovateľská hnačka, brušný týfus, kožná leishmanióza, horúčka dengue, parazitárne ochorenia
Turecko - cestovateľská hnačka, hepatitída A, brušný týfus, schistozomóza, horúčka dengue, besnota, cholera

PROTI ČOMU JE VHODNÉ NECHAŤ SA ZAOČKOVAŤ

Hepatitída typu A - očkovanie sa odporúča pri pobytoch v krajinách s vysokým výskytom tejto infekcie alebo nízkym hygienickým štandardom v mieste pobytu. Sú to najmä africké krajiny, Ázia, Stredomorie, Stredný Východ, Stredná a Južná Amerika.
Hepatitída typu B - očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch, pobytoch osôb s rizikovým správaním (sexuálna turistika, drogy) pobytoch osôb s chronickým ochorením, ktoré by mohli v zahraničí vyžadovať lekársku pomoc v týchto oblastiach: Afrika, Južná a Stredná Amerika, Stredná a Juhovýchodná Ázia.
Žltá zimnica - očkovanie sa vyžaduje od všetkých cestujúcich starších ako 1 rok pri cestách do vybraných krajín rovníkovej Afriky a odporúča sa pri cestách do vybraných krajín Južnej a Strednej Ameriky a rovníkovej Afriky.
Poliomyelitída - očkovanie sa odporúča ľuďom starším ako 30 rokov, ktorí cestujú do krajín s výskytom poliomyelitídy. Ide najmä o niektoré krajiny Južnej a Juhovýchodnej Ázie a Afriky.
Meningokoková meningitída - očkovanie sa odporúča pri cestách do oblastí epidemického výskytu meningokokovej meningitídy - krajiny rovníkovej a subsaharskej Afriky, Ázie a Južnej Ameriky.
Cholera - očkovanie sa odporúča pri ceste do krajín epidemického výskytu tohto ochorenia. Záškrt - očkovanie sa odporúča u osôb starších ako 40 rokov do krajín epidemického výskytu (napríklad Ukrajina).
Japonská encefalitída - očkovanie sa odporúča pri dlhodobých pobytoch v krajinách epidemického výskytu - Juhovýchodná a Východná Ázia.
Brušný týfus - očkovanie sa odporúča pri cestách do štátov Ázie, Afriky, Strednej a Južnej Ameriky v prípade, že v mieste pobytu nie sú zabezpečené štandardné hygienické podmienky, pitná voda a zdravotne neškodlivé potraviny.
Kliešťová encefalitída - očkovanie sa odporúča osobám pred pobytom v miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu s infikovaným kliešťom (stredná a východná Európa, Škandinávia, Ázia).
Tetanus - pred cestou do zahraničia by ste mali skontrolovať, kedy ste boli naposledy očkovaní proti tetanu. Očkovanie by nemalo byť staršie ako 10-15 rokov.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI CESTÁCH V ZAHRANIČÍ

 • pite len nápoje zabalené v originálnom obale
 • nepoužívajte ľad a nekonzumujte zmrzlinu vyrobenú z miestnej vody
 • oávu a čaj pripravujte po dostatočnom prevarení vody (cca15 min)
 • ovocie a zeleninu konzumujte len v prípade, že sa dá ošúpať alebo dobre umyť
 • vyvarujte sa surovým alebo nedostatočne tepelne spracovaným plodom mora
 • nepoužívajte spoločné uteráky na WC
 • čistite si zuby pitnou vodou z originálnych obalov
 • vyhnite sa stomatologickým zákrokom, pokiaľ to nie je nevyhnutné
 • predchádzajte uštipnutiu hmyzom
 • nekúpte sa v stojatých sladkých vodách
 • na plážach používajte plážovú obuv a nesadajte si na piesok bez podložky
 • vyhnite sa kontaktu s voľne pohybujúcimi sa zvieratami, kvôli riziku besnoty
 • nenechajte si robiť tetovanie ani piearcing
 • obmedzte rizikové sexuálne správanie

ČO MÁ OBSAHOVAŤ PRÍRUČNÁ LEKÁRNIČKA

 • všetky lieky, ktoré pravidelne užívate
 • antihistaminiká, tabletky proti horúčke, bolestiam a hnačke
 • antialergický prípravok na kožu vo forme krému alebo gélu
 • dezinfekčný prostriedok, sterilné obväzy, náplaste, pinzetu
 • prípravok na odpudzovanie hmyzu - repelent
 • kvapky do nosa a očí
Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu