Vyhľadávanie:

Na ťahu je vláda

Na ťahu je vláda

S rozhodnutím Európskej komisie znížiť kvóty emisií oxidu uhličitého nesúhlasí sedemnásť slovenských spoločností

Včera sa v U. S. Steel Košice stretli zástupcovia sedemnástich slovenských spoločností z deviatich priemyselných sektorov, ktorých sa dotýka rozhodnutie Európskej komisie znížiť v Národnom alokačnom pláne SR množstvo emisií oxidu uhličitého (CO2).

Reprezentovali firmy produkujúce 78 percent emisií oxidu uhličitého na Slovensku. Všetci prítomní vyjadrili znepokojenie nad rozhodnutím EK, ktoré môže vážne ohroziť konkurencieschopnosť slovenských priemyselných podnikov.

Cieľom stretnutia bolo vymeniť si názory a navrhnúť ďalší spoločný postup na dosiahnutie pôvodne požadovaných kvót CO2, ktoré umožnia zúčastneným spoločnostiam zabezpečiť plánovaný objem výroby.

"Myslím si," uviedol prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta, "že slovenská vláda bola k prijatiu tohto plánu donútená. Vyslovili sme si vzájomnú podporu a súhlas s podnikanými krokmi voči Európskej komisii. Je najvyšší čas," zdôraznil, "aby potrebné kroky urobila aj vláda SR. Odo dňa odsúhlasenia zníženia kvót v Národnom alokačnom pláne SR, čo bolo 20. októbra minulého roku, nedošlo z jej strany k žiadnym ďalším krokom a zmenám," informoval Ch. Navetta.

Pôvodný návrh Národného alokačného plánu SR, následne znížený rozhodnutím Európskej komisie o 14 percent, bol v súlade s Kjótskym protokolom a ukladal nepresiahnuť v rokoch 2008 až 2012 92 percent z ročného objemu emisií skleníkových plynov v roku 1990.

"Zatiaľ nie je známe, aký dopad bude mať štrnásťpercentné zníženie na jednotlivé firmy. Prerozdelenie sa ešte neuskutočnilo. O Národnom alokačnom pláne SR by sa malo hovoriť na zajtrajšom (rozumej dnešnom - pozn. aut.) rokovaní vlády. Chceme si byť istí, že reprezentanti slovenskej vlády sú si vedomí dopadov na slovenské podniky a že vyvinú úsilie zvrátiť rozhodnutie Európskej komisie."

Predstavitelia prítomných firiem - Carmeuse Slovakia, s.r.o., Cemmac, a.s. Horné Srnie, Holcim (Slovensko), a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Chemosvit Energochem a.s., Paroplynový cyklus a.s. Bratislava, Považská cementáreň, a.s., Siderit, s.r.o. Nižná Slaná, Slovenské elektrárne, a.s., Slovenské magnezitové závody a.s., Slovenský investičný holding, a.s., Slovmag, a.s. Lubeník, Slovnaft, a.s., SPP, a.s. Tepláreň Košice, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o., Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., ZSNP, a.s. a Železiarne Podbrezová, a.s. vyzývajú vládu, aby vo vzťahu k Európskej komisii razantnejšie presadzovala záujmy slovenskej ekonomiky a progresívneho hospodárskeho rozvoja SR a vytvárala konkurencieschopné podmienky pre firmy na Slovensku.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...