KONTAKT  |    _eng _sk

Najkrajšie kresby pre kalendár OBP
           Pridané: 30.10.2006
Autor: Útvar GM pre bezpečnosť
Kategória: 43/2006

Útvar GM pre bezpečnosť vyhlasuje 6. ročník výtvarnej súťaže pre deti

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2007 pod názvom Bezpečnosť očami detí. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., ako aj spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o., vo veku od 6 do 15 rokov.

Podmienkou účasti v súťaži je nakreslenie farebného výkresu, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách. Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách, a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami.

Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov) bude zaradených do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2007 aj s fotografiami autorov kresieb. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich piatich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice, s.r.o. a majoritných spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kresliť treba na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo
  • každé dieťa sa môže do súťaže zapojiť len s jednou prácou
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom DZ, Z, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska a telefonickým kontaktom
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s.r.o. najneskôr do 16. 11. 2006
  • súťaž bude vyhodnotená do 30. 11. 2006

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať v útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce, t. č. 673 20 88. Tešíme sa na vaše práce a želáme vám veľa pekných nápadov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu