Vyhľadávanie:

Najkrajšie kresby pre kalendár OBP

Najkrajšie kresby pre kalendár OBP

Útvar GM pre bezpečnosť vyhlasuje 6. ročník výtvarnej súťaže pre deti

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. vyhlasuje súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2007 pod názvom Bezpečnosť očami detí. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice, s.r.o., ako aj spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice, s.r.o., vo veku od 6 do 15 rokov.

Podmienkou účasti v súťaži je nakreslenie farebného výkresu, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách. Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách, a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami.

Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov) bude zaradených do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2007 aj s fotografiami autorov kresieb. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich piatich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice, s.r.o. a majoritných spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kresliť treba na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo
  • každé dieťa sa môže do súťaže zapojiť len s jednou prácou
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom DZ, Z, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska a telefonickým kontaktom
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s.r.o. najneskôr do 16. 11. 2006
  • súťaž bude vyhodnotená do 30. 11. 2006

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať v útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce, t. č. 673 20 88. Tešíme sa na vaše práce a želáme vám veľa pekných nápadov.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...