Vyhľadávanie:

Medzi ocenenými aj špecialista z USSK

Medzi ocenenými aj špecialista z USSK

Poznáme víťazov Global Value Plus Award za tretí štvrťrok

V júli tohto roku bol v organizácii BSC globálne predstavený nový program oceňovania a ohodnotenia zamestnancov, nazvaný Global Value Plus Award. Jeho hlavným cieľom je oceniť našich BSC zamestnancov, ktorí svojou prácou v prospech USS významne prispievajú k jeho globálnemu úspechu.

Prvé obdobie programu sa práve skončilo. Vedenie BSC zložené z viceprezidenta BSC, štyroch BSC generálnych manažérov v severnej Amerike, viceprezidenta BSC Europe a troch BSC generálnych manažérov v Európe, vybralo víťazov za tretí štvrťrok 2006. Víťazi boli vybraní na základe ich pracovných príspevkov, ktoré významne posilnili schopnosť BSC vytvárať globálne hodnoty pre USS.

Z mnohých kandidátov, ktorých ste nominovali počas tretieho štvrťroka 2006, bol manažér Jamie Stewart z BSC Severná Amerika vybraný ako víťaz daného štvrťroka za svoje vynikajúce pracovné príspevky. Jamie je tímovým manažérom v oblasti obchodných procesov v Pittsburghu. V rámci svojich každodenných povinností a rôznorodých úloh dokázal, že je hodnotovo orientovaným tímovým manažérom, cenným zdrojom informácií pre projekt ERP, významne sa podieľa na úsilí dodávateľského reťazca BSC a je tiež kľúčovým vodcom v realizovaní systému Ship Release Instructions na trh. Zvolením do prvej pozície na udelenie ceny je Jamie prvým z radu kandidátov na výročnú cenu Annual BSC Global Value Plus Award, ktorá bude udelená v lete roku 2007.

Vedenie BSC vybralo taktiež ďalších víťazov ceny BSC Global Value Plus Award za uplynulý štvrťrok, ktorými sú manažéri Peter Mesároš a Gordana Truškić. Peter Mesároš je technikom - špecialistom Infraštruktúry pre BSC Europe, pracujúcim v USSK v Košiciach. Ocenenie získal za svoje úsilie pri navrhovaní zobrazení pre PC a laptopy pre BSCe a za vývoj niekoľkých programov, ktoré zabezpečili zlepšenie automatickej kontroly antivírusového systému v BSCe. Ako výsledok jeho práce môže teraz skupina DeskSide Support riešiť prípadné incidenty oveľa efektívnejšie a účinnejšie, a to tak v slovenskej, ako aj v srbskej pobočke USS.

Manažérka Gordana Truškić je zamestnankyňou BSC Europe so sídlom v našej srbskej prevádzke v Smedereve a pracuje ako technička BSC Europe v oblasti aplikačného manažmentu. Na cenu bola nominovaná za svoje príspevky k vytváraniu hodnôt pri realizácii softvéru F2000 vo všetkých srbských prevádzkach, za svoju extenzívnu zaangažovanosť v školení užívateľov a celkový výkon a kvalitu jej práce.

V nasledujúcom štvrťroku by sme vás radi povzbudili k nominovaniu svojich kolegov z BSC, o ktorých si myslíte, že si zaslúžia rovnaké ocenenie. Chceme vám opäť pripomenúť, že nominovať BSC zamestnanca môže ktokoľvek. Nominovaný zamestnanec BSC musí byť zamestnancom BSC na plný pracovný úväzok, zaradený v R alebo TZ kategórii v Európe, alebo zamestnanec na čiastočný alebo dočasný úväzok, alebo študent na momentálnej stáži v BSC. Nominácie na ocenenie môžu byť doručené kedykoľvek počas roka prostredníctvom web formulára, ktorý sa nachádza na všetkých BSC na a BSCe web intranetových stránkach: http://www.intranet.usske.sk/app/bsc/gap/gapn.htm.

Value Plus Award je globálnym programom, ktorý zahŕňa všetkých BSC zamestnancov zo severoamerických a európskych prevádzok, závodov a vedenia, z infraštruktúry alebo kontroly procesov, CM alebo SPG. Jediným kritériom nominácie a výberu je príspevok jednotlivca k vytváraniu hodnôt v BSC.

Navštívte svoju BSC intranetovú stránku, kde sa nachádzajú ďalšie informácie a vyberte tých spomedzi vás, ktorí prekročili všetky očakávania vo vytváraní hodnôt pre našu firmu. Gratulujeme Jamiemu, Petrovi a Gordane k ich zvoleniu ako prvým, ktorí získali toto dôležité ocenenie. Ďakujeme vám!

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...