Vyhľadávanie:

Medzi ocenenými aj špecialista z USSK

Medzi ocenenými aj špecialista z USSK

Poznáme víťazov Global Value Plus Award za tretí štvrťrok

V júli tohto roku bol v organizácii BSC globálne predstavený nový program oceňovania a ohodnotenia zamestnancov, nazvaný Global Value Plus Award. Jeho hlavným cieľom je oceniť našich BSC zamestnancov, ktorí svojou prácou v prospech USS významne prispievajú k jeho globálnemu úspechu.

Prvé obdobie programu sa práve skončilo. Vedenie BSC zložené z viceprezidenta BSC, štyroch BSC generálnych manažérov v severnej Amerike, viceprezidenta BSC Europe a troch BSC generálnych manažérov v Európe, vybralo víťazov za tretí štvrťrok 2006. Víťazi boli vybraní na základe ich pracovných príspevkov, ktoré významne posilnili schopnosť BSC vytvárať globálne hodnoty pre USS.

Z mnohých kandidátov, ktorých ste nominovali počas tretieho štvrťroka 2006, bol manažér Jamie Stewart z BSC Severná Amerika vybraný ako víťaz daného štvrťroka za svoje vynikajúce pracovné príspevky. Jamie je tímovým manažérom v oblasti obchodných procesov v Pittsburghu. V rámci svojich každodenných povinností a rôznorodých úloh dokázal, že je hodnotovo orientovaným tímovým manažérom, cenným zdrojom informácií pre projekt ERP, významne sa podieľa na úsilí dodávateľského reťazca BSC a je tiež kľúčovým vodcom v realizovaní systému Ship Release Instructions na trh. Zvolením do prvej pozície na udelenie ceny je Jamie prvým z radu kandidátov na výročnú cenu Annual BSC Global Value Plus Award, ktorá bude udelená v lete roku 2007.

Vedenie BSC vybralo taktiež ďalších víťazov ceny BSC Global Value Plus Award za uplynulý štvrťrok, ktorými sú manažéri Peter Mesároš a Gordana Truškić. Peter Mesároš je technikom - špecialistom Infraštruktúry pre BSC Europe, pracujúcim v USSK v Košiciach. Ocenenie získal za svoje úsilie pri navrhovaní zobrazení pre PC a laptopy pre BSCe a za vývoj niekoľkých programov, ktoré zabezpečili zlepšenie automatickej kontroly antivírusového systému v BSCe. Ako výsledok jeho práce môže teraz skupina DeskSide Support riešiť prípadné incidenty oveľa efektívnejšie a účinnejšie, a to tak v slovenskej, ako aj v srbskej pobočke USS.

Manažérka Gordana Truškić je zamestnankyňou BSC Europe so sídlom v našej srbskej prevádzke v Smedereve a pracuje ako technička BSC Europe v oblasti aplikačného manažmentu. Na cenu bola nominovaná za svoje príspevky k vytváraniu hodnôt pri realizácii softvéru F2000 vo všetkých srbských prevádzkach, za svoju extenzívnu zaangažovanosť v školení užívateľov a celkový výkon a kvalitu jej práce.

V nasledujúcom štvrťroku by sme vás radi povzbudili k nominovaniu svojich kolegov z BSC, o ktorých si myslíte, že si zaslúžia rovnaké ocenenie. Chceme vám opäť pripomenúť, že nominovať BSC zamestnanca môže ktokoľvek. Nominovaný zamestnanec BSC musí byť zamestnancom BSC na plný pracovný úväzok, zaradený v R alebo TZ kategórii v Európe, alebo zamestnanec na čiastočný alebo dočasný úväzok, alebo študent na momentálnej stáži v BSC. Nominácie na ocenenie môžu byť doručené kedykoľvek počas roka prostredníctvom web formulára, ktorý sa nachádza na všetkých BSC na a BSCe web intranetových stránkach: http://www.intranet.usske.sk/app/bsc/gap/gapn.htm.

Value Plus Award je globálnym programom, ktorý zahŕňa všetkých BSC zamestnancov zo severoamerických a európskych prevádzok, závodov a vedenia, z infraštruktúry alebo kontroly procesov, CM alebo SPG. Jediným kritériom nominácie a výberu je príspevok jednotlivca k vytváraniu hodnôt v BSC.

Navštívte svoju BSC intranetovú stránku, kde sa nachádzajú ďalšie informácie a vyberte tých spomedzi vás, ktorí prekročili všetky očakávania vo vytváraní hodnôt pre našu firmu. Gratulujeme Jamiemu, Petrovi a Gordane k ich zvoleniu ako prvým, ktorí získali toto dôležité ocenenie. Ďakujeme vám!

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...