KONTAKT  |    _eng _sk

Najkrajšie kresby súčasťou kalendára
           Pridané: 24.09.2007
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 38/2007

Blíži sa termín uzávierky výtvarnej súťaže pre deti

Súťaž o najkrajšie kresby z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2008, vyhlásil už po siedmy raz útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť v januári tohto roku. Výtvarné práce prijíma organizátor do 16. novembra 2007. Ostávajúce týždne sú príležitosťou pre všetkých, ktorí sa ešte nerozhodli, zobrať do rúk farbičky a vytvoriť pekný obrázok. Autorov dvoch najlepších prác vo svojej kategórii odmení organizátor vecnými cenami.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice a spoločností s majoritnou kapitálovou účasťou U. S. Steel Košice vo veku od šesť do 15 rokov. Vyhlasovateľ očakáva výtvarné práce, ktoré čo najlepšie vyjadria, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na pracoviskách spoločnosti. Pri vyhľadávaní námetov sú pomôckou mesačné témy pozorovaní. V tomto roku to boli: ochrana pred pádom (január), používanie bezpečnostných pásov v dopravných zariadeniach, dodržiavanie rýchlostí (február), zabezpečenie, označenie, skúška (marec), bezpečné označovanie, manipulácia a skladovanie chemických látok a prípravkov (apríl), osobné ochranné pracovné prostriedky (máj), predchádzanie tepelnej záťaži (jún), úrazy v letných mesiacoch (júl a august), ochrana sluchu (september).

A aké sú podmienky súťaže? Kreslite farebne na biely výkres s veľkosťou A4 (297 x 210 mm - nepoužívajte perá, lesk a lepidlo. Nezabudnite na zadnú stranu uviesť meno, priezvisko a vek dieťaťa spolu s identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča (meno, osobné číslo, názov pracoviska - divízneho závodu alebo závodu, úseku, útvaru, číslo strediska, telefonický kontakt). Pripojte aj fotografiu autora kresby - portrét.

Výkresy môžete doručiť osobne alebo poštou útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice najneskôr do 16. novembra 2007. Súťaž vyhodnotí organizátor v poslednom štvrťroku tohto roku.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu