Vyhľadávanie:

Nápady plné inšpirácií

Nápady plné inšpirácií

Aké sú víťazné projekty grantového programu Kde a ako budeme bývať?

Kde a ako budeme bývať má názov grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia žiakov základných škôl v košickom regióne v ekologickej oblasti a podporu ich aktivít v oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia v areáli školy, miestnej komunite i okolitej krajine. Jeho ôsmy ročník, ktorého hlavnou témou bola voda v krajine a ktorého administrátorom bolo občianske združenie SOSNA, vyvrcholil pred dvomi týždňami odovzdaním symbolických šekov siedmim víťazným školám. Na podporu rôznorodých environmentálnych aktivít získali dovedna 6 700 eur. Mnohé z nich sú plné inšpirácií. Čo o projektoch hovoria učitelia?

Jarmila LEHOTAYOVÁ, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou: Mapujeme a vytvárame ekosystémy.
Naša maličká škola v michalovskom okrese sa nachádza v areáli nádherného parku. Neďaleko je rybník, ktorý budeme mapovať a monitorovať a výsledky zistení vyhodnocovať. A keďže nám silu dáva príroda i liečivé rastliny, budeme sa venovať v rámci svojho projektu v tomto roku aj tejto druhej oblasti. Chceme tiež vytvoriť environmentálny manažment školy a vytvoriť učebné materiály a pomôcky na ekologickú výchovu.

Róbert SCHWARCZ, Základná škola J. Urbana, Košice: Objavme poklady nášho sídliska.
Sme veľké mestské sídlisko, ktoré má to šťastie, že neďaleko školy, len necelých dvesto metrov, sa nachádza veľké jazero. A tečie tade i rieka Hornád. Prečo to nevyužiť? Rozhodli sme sa preto pri týchto vodných plochách sledovať život a formovať i vytvoriť vzťah detí, rodičov k vode. Kým prvá línia spočíva v poznávaní flóry a fauny, druhá v nadobúdaní ekologického povedomia.

Magdaléna MAREKOVÁ, Základná škola s materskou školou Žbince: Čarovné kvapky.
V projekte nám ide o to, aby sme skvalitnili ekologickú výchovu a aj prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania dosiahli, aby si žiaci uvedomili, aká dôležitá je voda v krajine, aké sú jej funkcie i to, aké rozmanité sú živočíšne i rastlinné druhy v jej blízkosti. Budeme tiež pozorovať a monitorovať vodu v jazierku, ktoré sa nachádza v areáli našej školy a udržiavať vodu i brehy potoka čisté.

Miroslava LEŠINSKÁ, Základná škola, Družicová 4, Košice: Záhrada v škole, škola v záhrade.
Veľmi pekne ďakujeme za podporu. Naša škola je veľká, má vyše šesťsto žiakov. Chceli by sme jej prostredie oživiť malým jazierkom, vybudovať v jej areáli bylinnú špirálu, vytvoriť prírodnú učebňu v záhrade spojenú s arborétom (špeciálna botanická záhrada s drevinami), teda vytvoriť na pozemku školy praktické ukážky ekosystémov. Plánujeme tiež žiakov zapájať do riešenia budúcej podoby školského pozemku.

Miroslav CAPOVČÁK, Súkromná základná umelecká škola, Michalovce: Studničkový plenér.
Pri vzniku nášho projektu sme vychádzali z presvedčenia, že nestačí deti len učiť ako prírodu chrániť, ale aj to, ako ju budovať. Naša škola pripravuje budúcich študentov umeleckých stredných a vysokých škôl, kde sa budú učiť aj architektúru. V rámci projektu preto sami navrhnú obnovu studničky v Rokytove. Pripravíme tiež Studničkový plenér, na ktorý vás srdečne pozývame. Naším zámerom je tiež mapovanie a obnova studničiek v širšom okolí.

Božena SENTPETERYOVÁ, Spojená základná škola, Dobšiná: Voda v krajine - Veselý potok.
Tento projekt budú realizovať žiaci a učitelia špeciálnych tried. Spoločne sa budeme venovať vodným plochám v okolí Dobšinej, budeme čistiť ich brehy. Zameriame sa tiež na oddychové zóny v ich okolí a na kampaň v rómskej osade zameranú na to, aby jej obyvatelia podporili riešenie problematiky znečisťovania okolitej prírody a vodných zdrojov. Tomuto snaženiu má napomôcť aj inštalovanie tabule s pravidelnými informáciami o tejto téme.

Petronela HIĽOVSKÁ, Základná škola s materskou školou, Poproč: Voda - prameň života. V našom projekte chceme nadviazať na tradície našich predkov - čistenie studničiek a vodných plôch. Ide nám o to, aby sme vždy mali na pamäti, že bez tejto tekutiny človek nemá šancu prežiť. Nie je to len bezprostredné čistenie studničiek a prameňov, ale aj zamyslenie sa nad tým, ako sa správať k potokom a riekam, aby sa z nich nestali skládky odpadkov.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...