Vyhľadávanie:

Nápady plné inšpirácií

Nápady plné inšpirácií

Aké sú víťazné projekty grantového programu Kde a ako budeme bývať?

Kde a ako budeme bývať má názov grantový program spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorý je zameraný na zvyšovanie povedomia žiakov základných škôl v košickom regióne v ekologickej oblasti a podporu ich aktivít v oblasti ochrany a zveľaďovania životného prostredia v areáli školy, miestnej komunite i okolitej krajine. Jeho ôsmy ročník, ktorého hlavnou témou bola voda v krajine a ktorého administrátorom bolo občianske združenie SOSNA, vyvrcholil pred dvomi týždňami odovzdaním symbolických šekov siedmim víťazným školám. Na podporu rôznorodých environmentálnych aktivít získali dovedna 6 700 eur. Mnohé z nich sú plné inšpirácií. Čo o projektoch hovoria učitelia?

Jarmila LEHOTAYOVÁ, Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou: Mapujeme a vytvárame ekosystémy.
Naša maličká škola v michalovskom okrese sa nachádza v areáli nádherného parku. Neďaleko je rybník, ktorý budeme mapovať a monitorovať a výsledky zistení vyhodnocovať. A keďže nám silu dáva príroda i liečivé rastliny, budeme sa venovať v rámci svojho projektu v tomto roku aj tejto druhej oblasti. Chceme tiež vytvoriť environmentálny manažment školy a vytvoriť učebné materiály a pomôcky na ekologickú výchovu.

Róbert SCHWARCZ, Základná škola J. Urbana, Košice: Objavme poklady nášho sídliska.
Sme veľké mestské sídlisko, ktoré má to šťastie, že neďaleko školy, len necelých dvesto metrov, sa nachádza veľké jazero. A tečie tade i rieka Hornád. Prečo to nevyužiť? Rozhodli sme sa preto pri týchto vodných plochách sledovať život a formovať i vytvoriť vzťah detí, rodičov k vode. Kým prvá línia spočíva v poznávaní flóry a fauny, druhá v nadobúdaní ekologického povedomia.

Magdaléna MAREKOVÁ, Základná škola s materskou školou Žbince: Čarovné kvapky.
V projekte nám ide o to, aby sme skvalitnili ekologickú výchovu a aj prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania dosiahli, aby si žiaci uvedomili, aká dôležitá je voda v krajine, aké sú jej funkcie i to, aké rozmanité sú živočíšne i rastlinné druhy v jej blízkosti. Budeme tiež pozorovať a monitorovať vodu v jazierku, ktoré sa nachádza v areáli našej školy a udržiavať vodu i brehy potoka čisté.

Miroslava LEŠINSKÁ, Základná škola, Družicová 4, Košice: Záhrada v škole, škola v záhrade.
Veľmi pekne ďakujeme za podporu. Naša škola je veľká, má vyše šesťsto žiakov. Chceli by sme jej prostredie oživiť malým jazierkom, vybudovať v jej areáli bylinnú špirálu, vytvoriť prírodnú učebňu v záhrade spojenú s arborétom (špeciálna botanická záhrada s drevinami), teda vytvoriť na pozemku školy praktické ukážky ekosystémov. Plánujeme tiež žiakov zapájať do riešenia budúcej podoby školského pozemku.

Miroslav CAPOVČÁK, Súkromná základná umelecká škola, Michalovce: Studničkový plenér.
Pri vzniku nášho projektu sme vychádzali z presvedčenia, že nestačí deti len učiť ako prírodu chrániť, ale aj to, ako ju budovať. Naša škola pripravuje budúcich študentov umeleckých stredných a vysokých škôl, kde sa budú učiť aj architektúru. V rámci projektu preto sami navrhnú obnovu studničky v Rokytove. Pripravíme tiež Studničkový plenér, na ktorý vás srdečne pozývame. Naším zámerom je tiež mapovanie a obnova studničiek v širšom okolí.

Božena SENTPETERYOVÁ, Spojená základná škola, Dobšiná: Voda v krajine - Veselý potok.
Tento projekt budú realizovať žiaci a učitelia špeciálnych tried. Spoločne sa budeme venovať vodným plochám v okolí Dobšinej, budeme čistiť ich brehy. Zameriame sa tiež na oddychové zóny v ich okolí a na kampaň v rómskej osade zameranú na to, aby jej obyvatelia podporili riešenie problematiky znečisťovania okolitej prírody a vodných zdrojov. Tomuto snaženiu má napomôcť aj inštalovanie tabule s pravidelnými informáciami o tejto téme.

Petronela HIĽOVSKÁ, Základná škola s materskou školou, Poproč: Voda - prameň života. V našom projekte chceme nadviazať na tradície našich predkov - čistenie studničiek a vodných plôch. Ide nám o to, aby sme vždy mali na pamäti, že bez tejto tekutiny človek nemá šancu prežiť. Nie je to len bezprostredné čistenie studničiek a prameňov, ale aj zamyslenie sa nad tým, ako sa správať k potokom a riekam, aby sa z nich nestali skládky odpadkov.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...