Vyhľadávanie:

Naši hasiči patria k najlepším

Naši hasiči patria k najlepším

Kontrola Štátneho požiarneho dozoru v USSK dopadla na výbornú

Na výbornú dopadla kontrola, ktorú v uplynulých dňoch uskutočnil v spoločnosti U. S. Steel Košice Štátny požiarny dozor. Podľa riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach Jána Barillu najlepšie zo všetkých závodných hasičských útvarov v košickom regióne.

"Kontrola sa týkala komplexnej činnosti Závodného hasičského útvaru v U. S. Steel Košice," informoval nás jeho riaditeľ Ján Jeňo. "Štátny požiarny dozor vykonáva takúto hĺbkovú previerku, ktorá má zistiť, ako dodržiavame ustanovenia platných vyhlášok a zákonov, približne každé dva roky. Jeho predstavitelia kontrolovali akcieschopnosť hasičskej techniky, úroveň odborných služieb, vedenie dokumentácie ohlasovne požiarov, či je výjazd jednotky na zásah do jednej minúty, ale aj ustrojenie hasičov, ich odbornú spôsobilosť a celý rad ďalších náležitostí súvisiacich s požiarnou ochranou. Cieľom kontroly vo všeobecnosti je odhaliť nedostatky. Pre nás sa skončila, čo nás mimoriadne teší, tak, že sme boli vyhodnotení spomedzi všetkých závodných jednotiek, ktoré sa jej podrobili, ako najlepší."

Podľa slov Vincenta Novotného, špecialistu požiarnej ochrany, hlavným kritériom hodnotenia požiarnej prevencie a kvality práce hasičov v USSK je okrem iného aj výskyt požiarov. "V posledných rokoch výrazne klesol," konštatoval. "Kým v rokoch 1995 až 1997 v areáli podniku horelo priemerne tridsaťpäťkrát, v roku 2002 evidujeme 20, v rokoch 2004 a 2005 iba po 13 požiarov. Je to nesporne výsledok realizácie celého radu opatrení. Spomenúť možno napríklad obnovenie siete hydrantov v USSK, udržiavanie požiarnych uzáverov v dobrom prevádzkyschopnom stave a mnohé ďalšie aktivity v tejto oblasti, vrátane školení zamestnancov."

A ako dodáva riaditeľ Ján Jeňo, zlepšujúcu sa štatistiku ovplyvnili tiež pravidelné inšpekčné prehliadky, dobrá komunikácia a spolupráca s výrobnými závodmi pri odstraňovaní zistených nedostatkov na úseku ochrany proti požiarom a bez pochýb aj inštalácia stabilných hasiacich zariadení v SVa a TVa. Už čoskoro podobné pribudne aj v priestoroch s elektrickými zariadeniami DZ Vysoké pece, novej pozinkovni a na dopravníkovom páse Koksovne.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...