KONTAKT  |    _eng _sk

Naši oceliari jubilujú
           Pridané: 09.06.2016
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: Divízie

Hutnícky cyklus sme uzavreli pred päťdesiatimi rokmi

V stredu večer o 21.20 hod. skončila druhá teplá skúška overovacej prevádzky kyslíkovej oceliarne. Tavba kyslíkovým pochodom trvala dvadsaťpäť minút. Riadili ju vedúci oblasti oceliareň inž. Slavomír Stračár, inžinieri Zděnek a Miklánek z oceliarne, inž. Hromek z VŽKG, inžinieri Hübner a Machner z rakúskej fy VÖEST. Po tavbe bolo krátke zhodnotenie, na ktorom námestníci inž. Jaromír Březina a inž. Pavel Majerský poďakovali budovateľom za doterajšiu prácu a vyslovili presvedčenie, že úspešne a v termíne dokončia aj druhý kyslíkový konvertor, ktorý majú začať skúšať ešte v tomto mesiaci. Streda, 8. jún 1966, povedal prvý námestník podnikového riaditeľa VSŽ inž. Jaromír Březina, sa zapíše do histórie Východoslovenských železiarní ako deň uzavretia hutníckeho cyklu.

Tento krátky úvodník sme si požičali z Ocele východu spred päťdesiatich rokov. Dominoval prvej strane čísla 23 zo dňa 10. júna 1966 a vystihoval významný moment v histórii nášho podniku – začiatok výroby ocele v prvej československej konvertorovej oceliarni. V tom čase to bola špičková technológia. V kyslíkových konvertoroch sa vyrábalo iba deväť percent svetovej produkcie ocele. Odvtedy prešla naša oceliareň dlhú cestu. „K oceliarni 1 s tromi konvertormi pribudla v roku 1974 oceliareň 2, odlievanie do kokíl nahradili v rokoch 1982 a 1992 zariadenia na plynulé odlievanie ocele do brám číslo 1 a číslo 2. Postupné modernizácie výrobných zariadení zlepšili bezpečnosť a pracovné podmienky zamestnancov, zabezpečili stále náročnejšie požiadavky zákazníkov na kvalitu, zlepšili environmentálne zaťaženie regió­nu a samozrejme zvýšili produktivitu,“ hovorí riaditeľ DZ Oceliareň Marek Lukačín a dodáva, že tím oceliarov bol, je a vždy bude schopný plniť všetky úlohy, ktoré zabezpečia našej spoločnosti konkurencieschopnosť na trhu. „Hovorí sa, že úspešná môže byť iba taká spoločnosť, ktorá má tím zamestnancov múdrych, šikovných, pracovitých, oddaných, so zápalom dosahovať tie najvyššie ciele. Vzhľadom na dlhodobé vynikajúce výsledky oceliarne musím konštatovať, že zamestnanci divízneho závodu tieto atribúty vždy spĺňali. Všetkým minulým i terajším oceliarom patrí za odovzdanú prácu a hlavne za to, že sa vždy ochotne postavili k úlohám závodu, a to aj v ťažkých ča­soch, poďakovanie.“

Za päťdesiat rokov vyrobila košická oceliareň viac ako 182 miliónov ton tekutej ocele. Dnešný divízny závod tvorí päť prevádzok – Príprava vsádzky a úprav­ne brám, Kyslíkové konvertory oceliarne 1, Kyslíkové konvertory oceliarne 2, ZPO 1, ZPO 2 a Údržba.

Ako vidí budúcnosť divízneho závodu jeho riaditeľ Marek Lukačín? „Som hrdý na to, čo v oceliarni dokážeme. Aj v komplikovaných časoch na trhu naši zamestnanci vedia byť flexibilní a prinášať nápady na úsporu nákladov v rámci Carnegie, naša cesta bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť, životné prostredie, kvalitu a produktivitu. V roku 2015 sme zlomili niekoľko rekordov v nákladovosti a zároveň dosiahli nový rekord v bezpečnosti - 470 dní bez úrazu, v kvalite sme mali doteraz najlepšie výsledky v diverte 0,10 percenta a v retreate 0,03 percenta, v oblasti výťažnosti sme vlani zaznamenali najlepší ročný výťažok na tekutú oceľ 90,11 percenta a aj rekordný mesačný výťažok 90,75 percenta. Som presvedčený, že tím oceliarov je pripravený aj v ďalších desaťročiach dosahovať vynikajúce výsledky a prekonávať dnes nastavené rekordy. Budúcnosť závodu preto vidím veľmi pozitívne.“

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok