KONTAKT  |    _eng _sk

Návštevníci nájdu všetko potrebné na jednom mieste
           Pridané: 20.03.2006
Autor: Iveta FIALOVÁ
Kategória: 11/2006

Osobné ochranné pracovné prostriedky pre návštevníkov po novom

Mapka

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) doteraz pre každého návštevníka U. S. Steel Košice zabezpečovali individuálne jednotlivé pracoviská, ktoré navštívil. Od 1. februára je táto služba centralizovaná. "Sklad osobných ochranných pracovných prostriedkov je v areáli podniku v budove známej pod názvom TPV. Lokalitu približujeme na nákrese, orientáciu uľahčia aj pútače," informuje Elena Szabóová z útvaru Riaditeľa pre závodné zdravotné služby.

"V tejto centrálnej miestnosti si návštevník v sprievode povereného zamestnanca prevezme všetky potrebné ochranné prostriedky, počnúc obuvou až po respirátory. Tu sa aj prezlečie a môže si v nej uschovať svoje civilné oblečenie a osobné veci. Za vhodnosť výberu OOPP zodpovedá osoba poverená sprievodom návštevy. Zároveň zodpovedá aj za prevzatie a vrátenie OOPP."

Miestnosť je otvorená počas pracovného týždňa od 8.00 do 15.36 hod. V tom čase bude v sklade prítomný zamestnanec, ktorý bude vydávať i prijímať osobné ochranné pracovné prostriedky. Ak to bude nutné, po uvedenej hodine umožnia vstup do skladu SBS a hlavný dispečing, kde sa budú nachádzať kľúče.

"V sklade je v súčasnosti k dispozícii približne päťdesiat kompletných súprav osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ich množstvo bude firma v prípade nutnosti dopĺňať. Postarané bude i o ošetrenie odevov a obuvi. Všetky ochranné prostriedky budú po každom použití vyčistené a dezinfikované," uvádza E. Szabóová.

Správcom skladu je útvar Riaditeľa pre bezpečnosť práce. Hygienický dozor bude vykonávať útvar Riaditeľa pre závodné zdravotné služby.

Ak sa potrebujete skontaktovať s prezliekarňou centra návštev, ktorá vydáva OOPP, volajte Andreu Boldižárovú, mobil 0904 704 035, e-mail: ABoldizarova@sk.uss.com.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu