KONTAKT  |    _eng _sk

Nevypúšťajte odpadové vody, ak si nie ste istí ich kvalitou
           Pridané: 01.06.2009
Autor: Spracovala: Agáta MIHALKOVÁ, útvar GM pre environment
Kategória: 22/2009

Vieme to už od školských čias. Voda, H2O, je chemická zlúčenina dvoch atómov vodíka a jedného atómu kyslíka. Je základnou podmienkou pre existenciu života na Zemi. Aj keď je najrozšírenejšou látkou na našej planéte, je veľmi vzácna. Pokrýva približne 71 percent zemského povrchu, no 96,5 percenta z nej je slaná a 3,5 percenta sladká. Asi 86 percent sladkej vody je v pevnom skupenstve, vo forme ľadovcov či snehu, menej ako 0,01 percenta tvoria jazerá a rieky. Zvyšok je ukrytý v podzemí. Približne necelé jedno percento zo všetkej vody na Zemi je obyčajná voda, ktorú možno využiť. Voda je nevyhnutná pre život, ale taktiež pre výrobu.

Výroba v našej spoločnosti je neoddeliteľne spojená s využitím priemyselných a pitných vôd, ktorých dodávku zabezpečujeme z rieky Hornád, na pitné účely zo studní nachádzajúcich sa v lokalite Gyňov - Seňa. Ich použitím vzniká odpadová voda, ktorú odvádzame kanalizačnou sieťou a ktorá sa po vyčistení vracia späť do prirodzeného kolobehu.

Naša jednotná kanalizačná sieť bola postavená po etapách. Tak, ako sa staval celý oceliarsky komplex. Prívlastok jednotná znamená, že odvádza všetky nepotrebné vody z prevádzok, šatní, jedální, z ciest a striech. Len na ilustráciu - hlavné rady kanalizácie majú dĺžku 16 kilometrov, je na nich 287 revíznych a kontrolných šácht. K nim musíme prirátať aj ďalšie kilometre objektových kanalizácií. Ročne kanalizáciou odvádzame 25 až 35 miliónov kubíkov odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd v Sokoľanoch na koncové čistenie. A práve to je dôvod, prečo nemáme vypúšťať také odpadové vody, pri ktorých si nie sme istí ich kvalitou. Len málo ľudí si uvedomuje, že čistiareň odpadových vôd je zariadenie, ktoré je stavané na určité parametre. Ak nebudú dodržané, nastáva problém. Nielen s prevádzkovaním, ale aj s dodržaním výstupných hodnôt, čím môžeme ohroziť životy tak vodných, ako aj suchozemských živočíchov a nepriamo aj samých seba.

Čistiareň odpadových vôd v Sokoľanoch je vodné dielo, ktoré slúži na koncové čistenie všetkých odpadových vôd vypúšťaných do kanalizácie U. S. Steel Košice. Čistenie sa deje fyzikálno-chemickým procesom. Miera odstránenia znečistenia je daná účinnosťou tohto technologického zariadenia. Preto kvalitatívne parametre vstupnej odpadovej vody sú pri jeho prevádzkovaní rozhodujúce. Parametre vstupnej kvality vôd do ČOV Sokoľany určuje a podrobne popisuje Kanalizačný poriadok USSK, ktorý nájdete v pyramíde dokumentácie/2. úroveň/divízne závody/ DZ Energetika/ prevádzkové poriadky/číslo dokumentu PRP/EA/001.

Ak máte vodu, ktorá nespĺňa uvedené parametre, opýtajte sa: čo s ňou?
Veľa ľudí si povie: kanalizácia slúži na odvod odpadových vôd a pri takom množstve vody aká ňou prechádza, sa znečistená voda nariedi. Áno, je to pravda. Za normálnych okolností. Ale v tomto období, keď sa vodou šetrí ešte viac, v čase nedostatku zrážok a zníženej výroby, nedochádza k nariedeniu v dostatočnej miere. Postupy pre likvidáciu vôd, ktoré nespĺňajú požadované parametre kvality, napríklad zaolejovaných, odpadových vôd zo žúmp, sú uvedené už v spomenutom kanalizačnom poriadku. Ale ak neviete, čo vypúšťate, povedzte to nadriadenému a nahláste ekológovi svojho divízneho závodu. Ekológ zabezpečí odber vzoriek "problematických" vôd na laboratórne stanovenie vybraných ukazovateľov znečistenia a na základe výsledkov určí spôsob ich likvidácie. Medzi vybrané ukazovatele znečistenia patria napríklad aj kyanid, amoniak, fenol, chróm, látky ropného pôvodu a iné, ktoré sa z našej výroby môžu dostať do odpadových vôd. Ak by neprešli čistením, mohli by spôsobiť v Sokolianskom potoku veľké škody. Následne môžu spôsobiť úhyn rýb, alebo sa kumulovať v ich organizme a stávajú sa súčasťou nášho potravinového reťazca. Väčšinu týchto škodlivých látok v odpadových vodách je vizuálne veľmi ťažké identifikovať. Preto, buďme predvídaví!

Ako príklad uvediem kyanid, ktorý je pre vodné organizmy veľmi toxický. Vo vode sa vizuálne zistiť nedá. A ak áno, tak vtedy, keď je už neskoro, teda keď dôjde k úhynu rýb. Dokazuje to aj ekologická havária, ktorá sa stala v roku 2005 v Hriňovej, kde do Slatiny unikli kyanidy a usmrtili ryby na 13-kilometrovom úseku až po obec Kriváň.

Po takýchto udalostiach vzniká vždy veľa otázok. Spýtajme sa aj na to, čo spravíme preto, aby sa to viackrát nestalo. V každom prípade by sme mali vedieť čo vypúšťame, a ak vieme, alebo si myslíme, že odpadová voda nespĺňa požiadavky kvality, takú vodu do kanalizácie nevypúšťame. Pretože voda je vzácna a nevyhnutná pre život, nevlastníme ju, len ju využívame, nie je len naša, bola našich predkov a chceme, aby tu bola aj pre naše potomstvo. Chráňme ju, vážme si ju a spravme všetko preto, aby sme ju po využití vrátili späť v takom stave, aby sa dala ešte dlho používať.

(zdroj internet, odborná literatúra)

Empty

ODPORÚČAME

28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...