Vyhľadávanie:

Nezábudky nám pripomenú hodnotu duševného zdravia

Nezábudky nám pripomenú hodnotu duševného zdravia

Členky združenia RADOSŤ na návšteve v U. S. Steel Košice

Väčšina z nás si ani neuvedomuje, akú dôležitú funkciu v živote človeka plní duševné zdravie. Spoločnosť sa zaoberá v prvom rade chorobami, ktoré majú za následok zhoršenie fyzického stavu. A pritom sú dnes vedecké dôkazy o tom, že duševné problémy v mnohých prípadoch priamo ovplyvňujú, prípadne aj spúšťajú rôzne iné vnútorné ochorenia. Žiaľ, na Slovensku sú ľudia s duševnými poruchami stále odsúvaní na okraj spoločnosti, čelia mnohým predsudkom a preto ich zaradenie do života nie je jednoduché. So súčasným stavom sa snaží bojovať aj niekoľko mimovládnych organizácií zameraných na podporu duševného zdravia.

Jednou z nich je aj Združenie príbuzných a priateľov RADOSŤ, s ktorým si 10. októbra, na Svetový deň duševného zdravia, pripomenieme jeho dôležitosť. Aj prostredníctvom zbierky pod názvom Dni nezábudiek. Zakladateľka združenia RADOSŤ Drahoslava Kleinová, spolu s jeho ďalšou členkou, sociálnou pracovníčkou Zdenkou Behunovou, porozprávali o aktivitách združenia počas minulotýždňovej návštevy v U. S. Steel Košice.

· Aké boli dôvody vzniku združenia RADOSŤ?
D. Kleinová: Našu organizáciu sme založili s ďalšími rodičmi, ktorí mali hendikepovaného syna alebo dcéru. Celodenná starostlivosť o takéto dieťa je vyčerpávajúca, rodičia si potrebovali oddýchnuť a v Košiciach nefungovalo žiadne integračné a rehabilitačné zariadenie pre ľudí s psychickou poruchou. Motívom bola aj osobná skúsenosť, keďže mám chorého syna už 22 rokov.

· V ktorom roku združenie vzniklo a kde momentálne sídli?
D. Kleinová: O rok oslávime už 15. výročie, vznikli sme v 1997. Od roku 2004 poskytuje sociálnu službu Rehabilitačné stredisko na Bauerovej ulici 1, na Sídlisku KVP v Košiciach.

· Na akú vekovú skupinu sa zameriavate?
D. Kleinová: Zo začiatku to boli iba deti, ale postupne sme sa preorientovali na dospelých.

· Akou najčastejšou diagnózou trpia vaši klienti?
Z. Behunová: Schizofrénia a maniodepresívne poruchy.

· Aké aktivity vyvíja združenie RADOSŤ?
Z. Behunová: Väčšina klientov dochádza do strediska denne. Program vytvárame podľa ich potrieb a v závislosti od diagnóz. Organizujeme napríklad výlety do prírody, chodíme do spoločnosti, filharmónie, divadla. Základom je však individuálny prístup. Gro tvoria rozhovory alebo napríklad arteterapia (použitie umeleckých techník, ako nástroja psychoterapie, výchovy, sociálnej práce atď. - pozn. red.). Klienti najčastejšie maľujú, pracujú s hlinou alebo drevom. Je to rôznorodé. Pri skupinových aktivitách využívame aj hudbu a spev. Snažíme sa, aby si každý našiel to svoje. Aktuálne prebieha aj výstava obrazov v knižnici na Sídlisku KVP, ktorá potrvá až do 31. októbra.

· Dajú sa vystavované diela aj kúpiť?
D. Kleinová: Ponúkame najmä malé darčeky, predovšetkým počas vianočných sviatkov v charitatívnom stánku U. S. Steel Košice na Hlavnej ulici.

· Koľko klientov máte?
Z. Behunová: Väčšina klientov je na invalidnom dôchodku. Základňu tvorí tridsať ľudí, približne polovica z nich nás navštevuje denne. Dochádzka závisí aj od zdravotného stavu, pretože niektorí musia byť počas roka hospitalizovaní.

· Ako je to s deťmi?
D. Kleinová: To je na Slovensku stále nedoriešené. Môj syn ochorel, keď mal 10 rokov. Mal individuálne štúdium, pretože vtedy boli duševné ochorenia ešte tabu. V súčasnosti v Košiciach funguje iba jedna špeciálna internátna škola v Barci, kde sú deti s poruchami správania. Má celoslovenskú pôsobnosť. Pri Trebišove, v obci Hraň, je ešte jedna liečebňa pre chlapcov a dievčatá s týmito problémami.

· S akými organizáciami spolupracujete?
D. Kleinová: Na začiatku sme spolupracovali s organizáciou Integra v Michalovciach. Vznikla vďaka iniciatíve odborníka - psychiatra, ktorý mal v rodine chorého a sám trpel depresiami. V Košiciach sme spolupracovali s bývalou prednostkou I. Psychiatrickej kliniky L. Pasteura v Košiciach Evou Pálovou a v súčasnosti pokračujeme s jej nástupcom Jozefom Dragašekom. Od vzniku nášho združenia spolupracujeme aj s klinickou psychologičkou Milanou Kovaničovou. Ďalším naším partnerom je Liga za duševné zdravie, ktorú sme v minulosti zakladali.

· Kto združenie RADOSŤ financuje?
D. Kleinová: Združenie Radosť funguje vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja, dvoch percent z daní, členských príspevkov, výťažku zo zbierky počas Dní nezábudiek, darcovským príspevkom a realizovaniu projektov. Všetkým darcom a prispievateľom touto cestou srdečne ďakujeme.

· Blíži sa 8. ročník Dní nezábudiek. A aké sú hlavné ciele podujatia a ako prebieha?
Z. Behunová: Hlavným cieľom je šírenie osvety o duševnom zdraví a prevencii duševných porúch. Dôležitý je aj finančný výťažok z predaja nezábudiek, ktorý putuje na konkrétne aktivity jednotlivých združení a tiež pre ľudí s duševným ochorením. Peniaze sa využívajú pri integračných a vzdelávacích aktivitách, rozvoji zručností, chránených pracovísk a bývania. V našom stredisku sú to najmä psycho-rehabilitačné a resocializačné činnosti. Aktivisti budú od 8. do 12. októbra v slovenských mestách ponúkať symbolické umelé kvietky a výťažok poputuje na spomínané účely.

· Prídete aj do areálu U. S. Steel Košice?
Z. Behunová: Áno, tak ako po iné roky budú naši členovia ponúkať nezábudky 10. októbra aj zamestnancom firmy. Deväťdesiat percent výťažku z vyzbieraných peňazí využijeme na už spomínané aktivity združenia Radosť. Okrem kúpy nezábudky budú môcť ľudia prispieť do 30. novembra aj odoslaním prázdnej SMS v hodnote 1 euro na číslo 833 alebo do 31. decembra poukázať peniaze bankovým prevodom na zriadené účty: 4040154029/3100 (VOLKSBANK) alebo 20266500/6500 (Poštová banka). Peniaze vyzbierané formou SMS a zaslaním na účet budú použité na realizáciu celoslovenských aktivít Ligy za duševné zdravie.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...