KONTAKT  |    _eng _sk

Novoročný príhovor
           Pridané: 07.01.2008
Autor: Róbert KULIK, predseda Výboru OZ METALURG
Kategória: 01/2008

Milé kolegyne, vážení kolegovia, odborárky, odborári,

dovoľte, aby som v mene Výboru Odborového zväzu METALURG vám všetkým, vašim najbližším, priateľom a známym zaželal na prahu nového roku veľa zdravia, splnených túžob a prianí, pohody a spokojnosti. Nech je začínajúci rok úspešným vo vašom profesijnom aj súkromnom živote. Želám vám rok naplnený láskou a porozumením.

Je zaužívaným zvykom obzrieť sa v novoročnom čase na udalosti odchádzajúceho roka, premietnuť si prežité obdobie a zhodnotiť ho. Spolu s hodnotením prežitého sa však toto obdobie nerozlučne spája aj s obdobím prijímania nových plánov a predsavzatí.

Náš zväz prežíva medzizjazdové obdobie, ktoré je charakteristické prácou na napĺňaní cieľov a plánov vytýčených III. zjazdom OZ METALURG. Nie sú to úlohy jednoduché, som však presvedčený, že spoločnými silami sa nám ich podarí bez zvyšku splniť. Zárukou tohto presvedčenia sú volení funkcionári na všetkých stupňoch našej štruktúry, ktorí majú za sebou úspešnú prvú tretinu svojho volebného obdobia. Za odvedenú prácu im patrí poďakovanie všetkých, ktorí z ich práce profitujú. V mene Predsedníctva Výboru OZ METALURG im takisto úprimne ďakujem.

Prichádzajúci rok bude podľa všetkého posledným rokom pred prijatím spoločnej meny EÚ - eura. Máme teda pred sebou rok na to, aby sme sa na tento krok čo najlepšie pripravili. Aby sme si pripravili čo najlepšie východiskové pozície na eliminovanie negatívnych javov, ktoré spoločná mena prinesie.

Nové podmienky, spôsobené priebežným odchodom väčšieho počtu zamestnancov, ktorí požiadali o ukončenie zamestnaneckého pomeru, však vzniknú už v priebehu tohto roku aj u nášho najväčšieho zamestnávateľa, U. S. Steel Košice. Želám si, aby tento krok zamestnávateľa, okrem výrazného zlepšenia ukazovateľov produktivity práce, priniesol aj zlepšenie pracovných a platových podmienok ostávajúcich zamestnancov.

Odchádzajúci rok znamenal aj ukončenie platnosti väčšiny kolektívnych zmlúv dohadovaných našim zväzom. S novým rokom začína veľmi ťažká práca našich vyjednávačov poverených vyjednaním nových kolektívnych zmlúv oboch úrovní. V mene nás všetkých, ktorým výsledky vyjednávaní v nemalej miere ovplyvnia pracovno-právne vzťahy a pomery, im želám úspech v rokovaniach, dostatok odvahy a silných argumentov.

Želajme im to spoločne a držme palce!
Všetko dobré v roku 2008!

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2