KONTAKT  |    _eng _sk

O emocionálnej inteligencii
           Pridané: 18.02.2016
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2016

Príďte na stretnutie so psychologičkou Luciou Vargovou Ištvanikovou, veľa sa dozviete

Každý deň žijeme vo víre emócií a podľa toho, ako si ich uvedomujeme a prežívame, ovplyvňujú v podstate celý náš život. Chcete sa naučiť porozumieť ich sile a významu, využiť emocionálnu inteligenciu ako nástroj na svoj osobnostný rozvoj? Príďte na prednášku PhDr. Lucie Vargovej Ištvanikovej, PhD., ktorá sa uskutoční v šikmej zasadačke hlavnej administratívnej budovy na budúci týždeň v utorok 23. februára 11.00 hodine. Jej hlavnú aktérku, lektorku Human Dynamic, sme požiadali o krátky rozhovor.

• Témou vašej prednášky bude emocionálna inteligencia. Akú úlohu v živote človeka jej pripisujete vy?

Emócie sú každodennou súčasťou našich životov. Jednou z ich dôležitých úloh je poskytovanie informácií. Dnešný svet je založený na informáciách a na správnom porozumení ich významu.

• Ako a čím ovplyvňuje náš každodenný život?

Každý z nás má istú mieru emocionálnej inteligencie. Pozitívne je, že ak skutočne chceme, dokážeme s ňou pracovať. Investovaný čas a energia sa určite vyplatia. Dôvodov je viacero. Napríklad, emocionálne inteligentnejší ľudia dokážu lepšie porozumieť vlastným emóciám a následne ich zvládať. Zároveň vedia lepšie porozumieť emóciám druhých ľudí. Dokážu sa rýchlejšie prispôsobiť vzniknutej situácii a dobre riešiť problémy. Sú viac empatickí a menej náchylní na choroby.

• Je emocionálna inteligencia skutočne kľúčom do sveta úspešných ľudí?

Určite nie je jediným dôvodom úspechu. Nepochybne však patrí k významným faktorom na ceste k vlastnej spokojnosti a dobrým vzťahom v pracovnom aj osobnom živote, čo následne otvára dvere k tzv. úspechu. Bolo dokázané, že emocionálna inteligencia je pre pracovný výkon dôležitejšia než akékoľvek iné schopnosti.

• Vysoký inteligenčný kvocient, ktorý je známkou našich mentálnych schopností, teda nestačí?

Vysoký inteligenčný kvocient nie je automatickou zárukou úspešného života. Dokonca niektorí odborníci tvrdia, že jeho podiel medzi faktormi vedúcimi k úspešnému životu tvorí iba dvadsať percent.

• O tom, ako využiť emocionálnu inteligenciu vo svoj prospech na ceste k úspechu, budete hovoriť aj na svojej prednáške. Prezradíte dopredu niekoľko tipov ako na to?

Dôležité je vedieť si pravidelne vytvoriť priestor pre seba samého, ktorý nám umožní zamyslieť sa nad sebou, nad vlastnými pocitmi, ako aj pocitmi iných. Výsledkom by malo byť uvedomenie si vlastných priorít a schopnosť vedieť sformulovať svoje pocity a závery vhodným spôsobom do slov. Ďalšie spôsoby, ako so svojou emocionálnou inteligenciou pracovať, sa dozviete až na prednáške.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu