KONTAKT  |    _eng _sk

O lepšom využívaní štrukturálnych fondov
           Pridané: 06.06.2011
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 12/2011

Regionálni politici Európskej komisie na Slovensku, v Košiciach i medzi hutníkmi

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie zorganizovalo 23. až 25. mája na Slovensku stretnutie na najvyššej úrovni. Cieľom trojdňového podujatia, ktoré sa konalo v Bratislave a v Košiciach, bolo zlepšiť využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie zameraných na zlepšenie spoločenského začlenenia marginalizovaných rómskych komunít v našej krajine. Nadväzovalo na rovnaké akcie, ktoré sa konali predvlani a vlani v Maďarsku a Rumunsku a ktoré osobitne zdôrazňujú potrebu urýchliť začlenenie rómskych komunít vo všetkých oblastiach života, vrátane bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia, pričom venujú pozornosť i závažným osobným, celospoločenským a ekonomickým dôsledkom ich vylúčenia. Stretnutie na Slovensku bolo zamerané aj na vzájomné odovzdanie si skúseností, ktoré sa v praxi osvedčili a na prediskutovanie návrhov zlepšení, ktoré môžu byť pri riešení tejto problematiky použité.

Účastníci Národnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 23. mája 2011, diskutovali na plenárnom zasadnutí o situácii rómskych komunít vo východnej Európe i na Slovensku, nákladoch spojených s ich nezačlenením a oblastiach výskytu chudoby i stratégiách v tejto oblasti. Na štyroch paralelných seminároch sa zamýšľali nad otázkami komplexného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám, nad tým, ako zabezpečiť pre ich deti lepšie vzdelávanie, rozoberali problematiku rozvoja infraštruktúry a budovania obydlí. Na pracovnom seminári, zameranom na potrebu lepšej zamestnanosti, sa so skúsenosťami, ktoré má spoločnosť U. S. Steel Košice s realizáciou projektu Rovnosť príležitostí, ako i jeho ďalšími zámermi, podelil viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák. Projekt, ktorý firma uplatňuje od roku 2002 a na ktorom spolupracuje s obcou Veľká Ida, Mestskou časťou Košice-Šaca a Mestom Košice, získal v deň konania konferencie ocenenie Gypsy Spirit v kategórii Spoločnosť/firma.

V utorok, 24. mája, navštívila skupina hostí z Európskej komisie, slovenských vládnych i neziskových organizácií, medzi ktorými nechýbal ani Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, základnú školu v Košiciach-Šaci, spoločnosť U. S. Steel Košice a komunitné centrá na Luniku IX. V Šaci si prezreli školu a s jej riaditeľom Vlastimilom Borufkom i starostom mestskej časti Rudolfom Rešteiom diskutovali o rôznych aktuálnych otázkach súvisiacich aj so sociálnou integráciou marginalizovaných skupín obyvateľstva a tiež o prospešnej spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice na úseku vzdelávania detí a zamestnávania ich rodičov. Na pôde košickej oceliarne sa po prehliadke huty stretli na mítingu s viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom, viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou, účastníkmi projektu Rovnosť príležitostí, pracujúcimi v divíznych závodoch Doprava a Vysoké pece, ako aj ich majstrami. Spoločne hovorili nielen o výhodách a pozitívach, ktoré projekt ľuďom, predtým dlhodobo nezamestnaným, prináša, ale aj o dôležitosti vzdelania pred vstupom na trh práce, ďalších zámeroch a pripravovaných iniciatívach firmy v tejto oblasti.

Regionálna konferencia sa v Košiciach uskutočnila 25. mája 2011. Plenárne zasadnutie bolo venované oblastiam podpory rómskych komunít na Slovensku, podpore kohéznej politiky pre stredné a východné Slovensko a problematike neznášanlivosti. Panelová diskusia bola zameraná na hľadanie odpovedí na otázku, aká je adekvátna politická odozva na situáciu rómskych komunít na východnom Slovensku a osobitne v Košickom kraji. So svojimi názormi sa podelili Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka MP SVaR, Katarína Mathernová zo Svetovej banky, Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Dušan Šlosár z KSK, Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice a Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku. Dva pracovné semináre, ktoré boli venované prezentáciám úspešných metód a projektov a vzdelávaniu rómskych detí, podnietili mimoriadny záujem a bohatú diskusiu.

Empty

ODPORÚČAME

30.11.2021
Ocitne sa slovenský priemysel na európskej periférii ?
24.11.2021
Núdzový stav - cesta do práce
15.11.2021
Včera sme otvárali burzu v New Yorku
26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom

Táto stránka používa cookies

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...

  • Dôležité Vyžadované pre správne fungovanie stránky
  • Nastavenia Používajú sa na ukladanie Vašich nastavení
  • Analytika Používajú sa na analýzu návštevnosti
  • Personalizácia Používajú sa na personalizáciu obsahu