Vyhľadávanie:

O lepšom využívaní štrukturálnych fondov

O lepšom využívaní štrukturálnych fondov

Regionálni politici Európskej komisie na Slovensku, v Košiciach i medzi hutníkmi

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku Európskej komisie zorganizovalo 23. až 25. mája na Slovensku stretnutie na najvyššej úrovni. Cieľom trojdňového podujatia, ktoré sa konalo v Bratislave a v Košiciach, bolo zlepšiť využívanie štrukturálnych fondov Európskej únie zameraných na zlepšenie spoločenského začlenenia marginalizovaných rómskych komunít v našej krajine. Nadväzovalo na rovnaké akcie, ktoré sa konali predvlani a vlani v Maďarsku a Rumunsku a ktoré osobitne zdôrazňujú potrebu urýchliť začlenenie rómskych komunít vo všetkých oblastiach života, vrátane bývania, vzdelávania, zamestnanosti a zdravia, pričom venujú pozornosť i závažným osobným, celospoločenským a ekonomickým dôsledkom ich vylúčenia. Stretnutie na Slovensku bolo zamerané aj na vzájomné odovzdanie si skúseností, ktoré sa v praxi osvedčili a na prediskutovanie návrhov zlepšení, ktoré môžu byť pri riešení tejto problematiky použité.

Účastníci Národnej konferencie, ktorá sa uskutočnila v Bratislave 23. mája 2011, diskutovali na plenárnom zasadnutí o situácii rómskych komunít vo východnej Európe i na Slovensku, nákladoch spojených s ich nezačlenením a oblastiach výskytu chudoby i stratégiách v tejto oblasti. Na štyroch paralelných seminároch sa zamýšľali nad otázkami komplexného prístupu k marginalizovaným rómskym komunitám, nad tým, ako zabezpečiť pre ich deti lepšie vzdelávanie, rozoberali problematiku rozvoja infraštruktúry a budovania obydlí. Na pracovnom seminári, zameranom na potrebu lepšej zamestnanosti, sa so skúsenosťami, ktoré má spoločnosť U. S. Steel Košice s realizáciou projektu Rovnosť príležitostí, ako i jeho ďalšími zámermi, podelil viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák. Projekt, ktorý firma uplatňuje od roku 2002 a na ktorom spolupracuje s obcou Veľká Ida, Mestskou časťou Košice-Šaca a Mestom Košice, získal v deň konania konferencie ocenenie Gypsy Spirit v kategórii Spoločnosť/firma.

V utorok, 24. mája, navštívila skupina hostí z Európskej komisie, slovenských vládnych i neziskových organizácií, medzi ktorými nechýbal ani Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, základnú školu v Košiciach-Šaci, spoločnosť U. S. Steel Košice a komunitné centrá na Luniku IX. V Šaci si prezreli školu a s jej riaditeľom Vlastimilom Borufkom i starostom mestskej časti Rudolfom Rešteiom diskutovali o rôznych aktuálnych otázkach súvisiacich aj so sociálnou integráciou marginalizovaných skupín obyvateľstva a tiež o prospešnej spolupráci so spoločnosťou U. S. Steel Košice na úseku vzdelávania detí a zamestnávania ich rodičov. Na pôde košickej oceliarne sa po prehliadke huty stretli na mítingu s viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom, viceprezidentkou pre riadenie externých služieb a vzťahov Elenou Petráškovou, účastníkmi projektu Rovnosť príležitostí, pracujúcimi v divíznych závodoch Doprava a Vysoké pece, ako aj ich majstrami. Spoločne hovorili nielen o výhodách a pozitívach, ktoré projekt ľuďom, predtým dlhodobo nezamestnaným, prináša, ale aj o dôležitosti vzdelania pred vstupom na trh práce, ďalších zámeroch a pripravovaných iniciatívach firmy v tejto oblasti.

Regionálna konferencia sa v Košiciach uskutočnila 25. mája 2011. Plenárne zasadnutie bolo venované oblastiam podpory rómskych komunít na Slovensku, podpore kohéznej politiky pre stredné a východné Slovensko a problematike neznášanlivosti. Panelová diskusia bola zameraná na hľadanie odpovedí na otázku, aká je adekvátna politická odozva na situáciu rómskych komunít na východnom Slovensku a osobitne v Košickom kraji. So svojimi názormi sa podelili Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka MP SVaR, Katarína Mathernová zo Svetovej banky, Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, Dušan Šlosár z KSK, Renáta Lenártová, námestníčka primátora mesta Košice a Laco Oravec, programový riaditeľ Nadácie Milana Šimečku. Dva pracovné semináre, ktoré boli venované prezentáciám úspešných metód a projektov a vzdelávaniu rómskych detí, podnietili mimoriadny záujem a bohatú diskusiu.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...