KONTAKT  |    _eng _sk

O možnostiach štúdia v USA
           Pridané: 10.01.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ, Foto: autorka
Kategória: 02/2005

InfoUSA centrum v Košiciach usporiadalo zaujímavé podujatie

InfoUSA
O konkrétne možnosti štúdia v USA sa zaujímali vysokoškoláci i študenti
stredných škôl.

V priestoroch InfoUSA centra, ktoré sídli v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, sa v uplynulých dňoch uskutočnilo v rámci Medzinárodného týždňa vzdelávania konzultačno-informačné podujatie zamerané na štúdium v USA. Spoluorganizátorom akcie bola Fulbrightova komisia v Slovenskej republike.

"Takéto akcie," povedala nám jej predstaviteľka Nora Hložeková, "usporadúvame na Slovensku, najmä v spolupráci s agentúrou SAIA alebo univerzitami, pomerne často. Program, pomenovaný na počesť senátora J. Williama Fulbrighta, schválil kongres USA ešte v roku 1946. Jeho cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie medzi Američanmi a občanmi iných krajín. Dnes existuje vo vyše 150 krajinách sveta, päťdesiat z nich podpísalo s vládou USA bilaterálnu dohodu o vzdelávacích výmenách. Slovenská republika tak urobila v roku 1994." Fulbrightova komisia, ako dodáva, poskytuje svoje služby tak slovenským občanom a inštitúciám, ako aj americkým. Na Slovensku prostredníctvom ôsmich programov, zameraných napríklad na postgraduálne štúdium, výskumných pracovníkov, stredoškolských učiteľov, vedcov nového storočia, odborníkov verejnej správy, súkromného sektora alebo neštátnych organizácií. Známy je tiež program seniorov - špecialistov, v rámci ktorého môžu slovenské inštitúcie požiadať o krátkodobú spoluprácu s americkým odborníkom na príprave výučby a rozvoja fakulty, inštitucionálneho plánovania a ďalších aktivít.

Neoddeliteľnou súčasťou komisie je jej informačné centrum, patriace do celosvetovej siete poradenských centier Ministerstva zahraničných vecí USA. Jeho hlavnou úlohou je poskytovať presné, úplné, aktuálne, realistické a neskreslené informácie o vzdelávacích možnostiach v USA a tým podporovať vzájomné porozumenie medzi národmi.

O možnostiach štúdia v USA, ktoré ponúka Fulbrightova komisia v Slovenskej republike, sa prišli dozvedieť niečo viac tak stredoškoláci, ako aj poslucháči košických univerzít, ale tiež pedagógovia. Všetci sa mali možnosť oboznámiť so zmenami v oblasti amerických štandardizovaných testov, novou generáciou TOEFL a SAT, zmenami vo vízovej politike USA, pričom získali podrobné informácie o tom, ako si školy v USA vyberať, akým spôsobom možno požiadať o štipendium a ako ho získať, ako si vypísať prihlášku a čo je v nej dôležité uviesť i o podmienkach zdravotného poistenia.

O svojom pôsobení a službách informovali v rámci podujatia aj zástupcovia InfoUSA centra a Amerického referenčného centra pri Veľvyslanectve USA na Slovensku.

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021
17.12.2020
V roku 2021 venuje U. S. Steel Košice do súťaže štyri nové autá