KONTAKT  |    _eng _sk

O spoločenskej zodpovednosti
           Pridané: 27.08.2007
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 34/2007

Karpatská nadácia predstavila zaujímavý projekt

Medzinárodný projekt zameraný na tému spoločensky zodpovedného podnikania v Karpatskom regióne, spolufinancovaný Európskou komisiou, predstavila minulý týždeň Karpatská nadácia.

Ako informovala na stretnutí s novinármi riaditeľka nadácie pre Slovensko Laura Dittel, cieľom projektu, ktorý nadácia realizuje v štyroch z piatich krajín Karpatského regiónu, a to na Slovensku, v Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, je prispieť k rozšíreniu uplatňovania existujúcich praktík spoločensky zodpovedného podnikania. Podľa jeho kritérií, by sa firma mala správať zodpovedne voči všetkým subjektom a skupinám, s ktorými prichádza do kontaktu, teda zákazníkom, dodávateľom, zamestnancom, komunite, na území ktorej pôsobí, či k životnému prostrediu.

"Tento projekt sme navrhli a realizujeme preto, lebo sme presvedčení o tom, že koncept spoločensky zodpovedného podnikania je jedným z efektívnych nástrojov, ktorý zvyšovaním účasti firiem na riešení ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov spoločnosti na rôznych úrovniach prispieva k dosahovaniu ekonomického rastu a k zvyšovaniu kvality života," uviedla L. Dittel.

Zvyšovanie povedomia a informovanosti o otázkach spoločenskej zodpovednosti firiem i o jej dopade na spoločnosť, zahŕňajúcu podniky, samosprávy, vzdelávacie inštitúcie a mimovládne organizácie, patrí k najdôležitejším aktivitám projektu. A tiež výmena informácií o praktikách, existujúcich nástrojoch a metódach spoločensky zodpovedného podnikania, ako aj konštrukcia najvhodnejších modelov pre nových členov EÚ a kandidátske krajiny.

Projekt, s rozpočtom vyše 217 tisíc eúr, čo je približne 7,3 milióna korún, ktorý má byť ukončený 30. novembra tohto roku, nadácia rozdelila na niekoľko etáp. Prvou bol prieskum o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania v každej z krajín, ktorý sa už skončil a ktorého závery budú v druhej etape predmetom regionálnych diskusií. Ako ďalej L. Dittel konštatovala, respondenti zapojení do prieskumu na Slovensku, patrila medzi ne aj spoločnosť U. S. Steel Košice, si pod spoločenskou zodpovednosťou firiem predstavujú etické a férové správanie sa, snahu podeliť sa so ziskom s ostatnými a ochotu vstupovať do partnerstiev s inými aktérmi, a to s cieľom vrátiť niečo komunite, v ktorej firma pôsobí. O význame a praktikách spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré sú prirodzenou súčasťou aktivít U. S. Steel už viac než sto rokov a ktoré pramenia v princípoch jedného zo zakladateľov U. S. Steel - Elberta H. Garyho, hovoril s novinármi aj riaditeľ útvaru Vonkajšie vzťahy USSK Ján Bača.

Priestor na diskusiu, prezentáciu najlepších príkladov a hľadanie najvhodnejších ciest spoločensky zodpovedného podnikania, umožní medzinárodná konferencia, ktorá sa uskutoční koncom budúceho mesiaca v Prešove.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu