KONTAKT  |    _eng _sk

O teórii aj aplikácii metód technickej diagnostiky
           Pridané: 18.10.2017
Autor: -c-
Kategória: 10/2017

Uskutočnil sa XX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2017

Za účasti odborníkov zo Slovenska i zo zahraničia sa  3. a 4. októbra 2017 uskutočnil v Dome techniky v Košiciach jubilejný dvadsiaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie DIS 2017 Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. K hlavným témam fóra, ktoré spolu s ďalšími partnermi pripravili Asociácia technických diagnostikov SR a Technická univerzita v Košiciach a ktoré podporila aj spoločnosť U. S. Steel Košice, patrili technická diagnostika ako podpora Industry 4.0, progresívne nedeštruktívne a testovacie metódy, experimentálne metódy, normalizácia v oblasti technickej diagnostiky, starostlivosť o fyzický majetok a riadenie údržby, bezpečnosť a environment. Krátko po  slávnostnom otvorení konferencie udelila Asociácia technických diagnostikov SR  ocenenie  za dlhoročnú spoluprácu a rozvoj v oblasti technickej diagnostiky viacerým odborníkom. Z rúk prezidentky asociácie  Viery Peťkovej si ocenenie prevzal aj riaditeľ pre riadenie  spoľahlivosti zariadení U. S. Steel Košice Marko Rentka a potom i Milan Haluška,  technológ – tribodiagnostik  zo spoľahlivosti zariadení technickej diagnostiky U. S. Steel Košice.

„Všetci ktorí pracujeme v oblasti údržby vieme, aké dôležité je poznať stav zariadenia. Len tí, ktorí majú k dispozícii vedomosti o podmienkach prevádzkovania, metódach a správne prístrojové vybavenie pre monitorovanie stavu zariadení, a samozrejme, rozumejú tomu, čo merajú, vedia vyhodnotiť výsledky a trendy, len tí sa môžu dobre rozhodnúť, akú starostlivosť poskytnúť výrobným zariadeniam. Preto považujem túto konferenciu za veľmi dôležité fórum pre vzdelávanie  a výmenu skúseností z technickej diagnostiky,“ povedal na margo konferencie riaditeľ pre riadenie spoľahlivosti zariadení U. S. Steel Košice Marko Rentka, ktorý pôsobil v jej vedeckom výbore.

Prezentujúci odborníci otvorili na prvom dni podujatia zaujímavé témy. Hovorilo sa napríklad o vzdelávaní v údržbe, technickej diagnostike ako účinnej podpore výroby a údržby, termografickej diagnostike mostových žeriavov ako súčasti prediktívnej údržby v priemysle postavení údržby v Asset manažmente, progresívnych technológiách v monitorovaní prevádzky pásovej dopravy, monitorovaní kritických teplôt v automobile pomocou termovízie, o problematike merania a vyhodnotenia tuhosti obrábacích strojov a ďalších témach, vrátane praktického využitia vibrodia­gnostiky v U. S. Steel Košice, ktoré účastníkom konferencie predstavil Slavomír Baník zo spoľahlivosti zariadení technickej diagnostiky, ale aj o celom rade  ďalších otázok.

Druhý deň konferencie patril okrúhlemu stolu a diskusii o otázkach prediktívnej údržby, Industry 4.0 a nových trendoch v technickej diagnostike, a to aj za účasti zástupcu U. S. Steel Košice Marka Rentka.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu