Vyhľadávanie:

Kontrolóri nezistili žiadne nedostatky

Kontrolóri nezistili žiadne nedostatky

Ako dopadla koordinovaná kontrola prevencie závažných priemyselných havárií

Kontrolóri nezistili žiadne nedostatky Spoločnosť U. S. Steel Košice je na základe množstva nebezpečných látok v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií  zaradená do kategórie „B“, z čoho pre ňu vyplývajú povinnosti, ktorých plnenie monitorujú zainteresované orgány štátnej správy. Tohtoročná koordinovaná kontrola, ktorá bola prvou po schválení novej Bezpečnostnej správy U. S. Steel Košice v máji tohto roku štátnymi orgánmi na päťročné obdobie, sa uskutočnila od 7. júna do 5. októbra 2017. Zastrešovala ju Slovenská inšpekcia životného prostredia a zúčastnili sa na nej aj ďalšie kontrolné orgány štátnej správy, a to Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Okresný úrad - odbor krízového riadenia, Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie a Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru. Previerka bola zameraná na prevádzku mokrého plynojemu konvertorového plynu v divíznom závode Oceliareň.

Výsledky previerky stavu v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií prerokovali kontrolóri 5. októbra s viceprezidentom pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslavom Kiraľvargom. Inšpektorát Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Košiciach v zastúpení Dany Vargovej konštatoval súlad s legislatívnymi požiadavkami v tejto oblasti, nezistil žiadne nedostatky, ktoré by boli porušením zákona č. 128/2015 Z.z.

„Chceli by sme poďakovať všetkým zamestnancom DZ Oceliareň za súčinnosť pri vykonávaní  tohtoročnej koordinovanej kontroly,“ dodal na záver riaditeľ pre krízový manažment Ján Hijj.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...