Vyhľadávanie:

O výnosoch a priebežnej výkonnosti fondov

O výnosoch a priebežnej výkonnosti fondov

Na slovíčko s Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS Stabilita

Doplnkové dôchodkové sporenie, do ktorého je zapojených aj mnoho  zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, je nesporne dôležitou súčasťou plánovania financovania životných nákladov ľudí po ich odchode na zaslúžený odpočinok. Zaujímavé informácie prinášame v rozhovore s Janou Volnerovou, vedúcou oddelenia marketingovej komunikácie DDS Stabilita.

 V poslednom čase sa stále viac spomína nový pojem preddôchodok, ktorý by mal súvisieť práve s tretím pilierom, teda doplnkovým dôchodkovým sporením. Sú už známe nejaké ďalšie detaily?

Žiaľ, na túto otázku zatiaľ jednoznačnú odpoveď nemožno dať a myslím si, že ju komplexne nepozná ešte ani samotné ministerstvo. Nejde pritom o žiadnu novinku. V rámci Európskej únie už preddôchodok majú zavedený vo viacerých krajinách, napríklad aj v Českej republike. Je to v podstate akási „skratka“ k penzii, určená predovšetkým ľuďom, ktorým ešte nejaký ten rok do penzie zostáva a stratia prácu alebo kvôli vyššiemu veku, či fyzickej náročnosti už nevládzu vykonávať ťažké profesie, o ktoré práve v U. S. Steel Košice určite nie je núdza. Nie je žiadnym tajomstvom, že vek odchodu do dôchodku sa predlžuje a posledné slovo v tomto smere ešte neodznelo. Preddôchodok by bol istým riešením práve pre spomínané skupiny zamestnancov. Vznikla by totiž možnosť odísť do dôchodku aj o niekoľko rokov skôr, ak by zamestnanec mal v rámci tretieho piliera nasporenú  určitú sumu, ktorej minimálna výška bude presne stanovená novou úpravou. Na rozdiel od súčasného predčasného dôchodku by človek síce žiaden predčasný dôchodok nepoberal, žil by teda zo svojich úspor, ale po dovŕšení riadneho dôchodkového veku by sa mu potom vyplácal plný starobný dôchodok a nie krátený, ako je to teraz, ak využije odchod do predčasného dôchodku. Konečnú verziu novely by sme mali spoznať ešte v tomto roku a v pláne sú aj viaceré zmeny v rámci tretieho piliera. Tak, aby bol tento druh dôchodkového sporenia ešte atraktívnejší pre sporiteľov, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí do neho vstupujú.

Z tohto pohľadu by teda bolo zaujímavé mať čo najvyššiu sumu na osobnom účte...

Iste, ale nie je to len otázka možného čerpania preddôchodku.  Valorizácia starobných dôchodkov stále nemá celkom jasnú koncepciu a mení sa v závislosti od politickej reprezentácie a aktuálnych možností ekonomiky. O nejakých jasných garanciách teda zatiaľ hovoriť nemôžeme, no mať vlastné zdroje na život v penzii bude čoraz dôležitejšie. Potrebu vyššej miery osobnej zodpovednosti a spoluúčasti pri vytváraní dostatočných rezerv na „slušný život“ v dôchodku už čoraz hlasnejšie prízvukujú aj kompetentní. Pre bežného človeka, ktorý okrem platu nemá iné významnejšie zdroje príjmu, je doplnkové dôchodkové sporenie stále mimoriadne lukratívne. Hovoríme samozrejme hlavne o sporiteľoch, ktorí majú „to šťastie“, že im do systému prispieva zamestnávateľ. Vo väčšine prípadov je totiž príspevok zamestnávateľa dokonca vyšší ako príspevok samotného sporiteľa. A potom sú tu samozrejme výnosy, ktoré v priebehu dlhého času sporenia dokážu s účtom urobiť „zázraky“.

Mnohí sporitelia urobia prvý krok. Či už na základe vlastného uváženia alebo pod vplyvom kolegov si zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení uzatvoria, ďalej jej však už nevenujú takmer žiadnu pozornosť. Pritom prehodnotiť možnosti sporenia by bolo treba aspoň raz za dva či tri roky. Valorizujú sa platy a zvýšiť si sporenie čo i len o 5 €, ktoré mesačne „ani nepocítime“, môže v konečnom dôsledku priniesť oveľa vyšší efekt. Tiež by som odporučila, hlavne mladším sporiteľom, aby zvážili aj možnosť presunúť všetky doterajšie úspory alebo aspoň ich časť do akciového fondu. Akciový fond je síce o niečo rizikovejší a treba počítať aj s väčšími výkyvmi, ale je tu zároveň potenciál oveľa vyšších výnosov, než poskytujú fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Keď spomíname výnosy, objavila sa informácia, že niektoré spoločnosti prezentujú garantovaný výnos. Ako je to v prípade spoločnosti Stabilita?

Táto informácia je pre mňa naozaj prekvapením. Predpokladám, že ide o nepochopenie zo strany klienta, ktorý túto informáciu posunul ďalej. Žiaden fond u nás, ani u nikoho z našej konkurencie, takéto garancie neposkytuje. Nakoniec, stačí si pozrieť štatút ktoréhokoľvek fondu. Ak niekto konkrétnu výšku vopred verejne deklaruje, tak klame a vedome účelovo zavádza.  A ak by sa takáto informácia skutočne potvrdila, tu by bol na mieste aj podnet pre Národnú banku Slovenska, ktorá vykonáva dozor nad doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. O výkonnosti fondov sa každý môže presvedčiť sám. Tieto informácie je každá DDS povinná zverejňovať na svojej stránke. Zverejňuje sa denná hodnota dôchodkovej jednotky a na grafoch si jednoducho môže každý nájsť, aká je výkonnosť za ľubovoľné obdobie, ktoré si nastaví.

Takže si vieme pozrieť aj priebežnú výkonnosť fondov DDS Stabilita napríklad od začiatku roka?

Samozrejme, a myslím, že sporitelia nebudú sklamaní. V najväčšom fonde bol na konci júna  výnos od začiatku roka na úrovni cca 2 %, už spomínaný akciový sa pohyboval tesne pod troma percentami za pol roka. Prirodzene, situácia sa môže zmeniť, nie všetky okolnosti na finančných trhoch sú totiž predvídateľné a trhy sa často správajú iracionálne. Robíme však všetko preto, aby bilancovanie v závere roka bolo pre všetkých príjemné. 

Zmien v rámci tretieho piliera možno očakávať v súvislosti s pripravovanými novelami oveľa viac. Budeme o nich informovať hneď, ako nadobudnú definitívnu a platnú podobu.      

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...