Vyhľadávanie:

O zmenách v riadení

O zmenách v riadení

Bývalý predseda predstavenstva Stability Marián Štofko pre Oceľ východu

Koncom minulého roka došlo k zmenám vo vedení Stabilita, d.d.s., a. s. V súvislosti s tým sme požiadali o vysvetlenie Mariána Štofka, ktorý odišiel z funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti k 31. decembru minulého roka.

· V Stabilite ste pôsobili vo funkcii generálneho riaditeľa viac ako desať rokov. Ku koncu minulého roka ste však odišli. Môžete nám vysvetliť, čo sa vlastne v spoločnosti Stabilita na konci roka udialo?
- Máte pravdu, v Stabilite som pôsobil nepretržite od roku 1997 ako generálny riaditeľ a po transformácii DDP Stabilita na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť navyše aj ako predseda predstavenstva. Počas týchto vyše desiatich rokov sa Stabilita stala váženou spoločnosťou a významným hráčom na trhu doplnkového dôchodkového poistenia/sporenia. To dokazujú aj výsledky dosiahnuté za uvedené obdobie - vyše 120 tisíc aktívnych klientov a objem spravovaných finančných prostriedkov klientov viac ako 4,5 miliardy korún.
Z pohľadu fungovania spoločnosti však rok 2007 bol trocha odlišný od predchádzajúcich rokov. Počas neho sa ukončila transformácia DDP Stabilita na doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, ktorá je na rozdiel od DDP už obchodnou spoločnosťou. Od 1. apríla 2007 sa bývalí zriaďovatelia ujali svojich akcionárskych práv. Dôsledkom toho bola aj zmena stratégie riadenia spoločnosti zo strany dvoch najväčších akcionárov - Železníc SR (ŽSR) ako najväčšieho akcionára vlastniaceho takmer 56 percent akcií a spoločnosti Penta, ktorá prostredníctvom svojich spoločností (SID, ZSNP a ďalších) ovláda viac ako 30 percent akcií. Títo akcionári sa rozhodli vstúpiť priamo do oblasti výkonného riadenia spoločnosti - do predstavenstva a výkonných funkcií (GR a finančného manažmentu) presadili svojich zástupcov, za ŽSR Miloša Krššáka (ako GR a predsedu predstavenstva) a za spoločnosť Penta Igora Hornáka (ako finančného manažéra a člena predstavenstva zodpovedného podľa organizačného poriadku spoločnosti za realizáciu investícií).

· Prejavia sa tieto zmeny v riadení nejakým spôsobom aj vo vzťahu ku klientom a ich úsporám?
- Táto otázka by mala smerovať skôr pre nové vedenie spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s. Doterajšie ciele spoločnosti boli definované tak, aby žiadnym spôsobom neboli ohrozené práva poistencov/sporiteľov a nároky poberateľov dávok. Doteraz bolo misiou tejto spoločnosti stať sa dobrým a spoľahlivým partnerom svojim klientom v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia a Stabilita doteraz vždy svojim klientom poskytovala spoľahlivé služby. Tak isto verejná kontrola, uplatňovaná prostredníctvom zástupcov poistencov a poberateľov dávok v orgánoch spoločnosti, umocnená účasťou zástupcov odborov na riadení a predovšetkým na kontrole jej fungovania, nepochybne napomáhala pri skvalitňovaní kontroly riadenia spoločnosti.
Investičná stratégia pri spravovaní finančných prostriedkov klientov bola zriaďovateľmi definovaná ako veľmi konzervatívna, čo síce nezabezpečovalo výrazne nadpriemerné výnosy oproti iným finančným produktom, na druhej strane to bola stratégia veľmi bezpečná, typická pre dôchodkové fondy, zabezpečujúca plnenie záväzkov klientov v akomkoľvek čase v súlade s uzavretými zmluvami.
Uplatňovanie tejto stratégie sme realizovali napríklad aj v kritickom období transformácie, kedy riziko plnenia záväzkov voči klientom bolo vzhľadom na prijatú legislatívu a spory zriaďovateľov DDP Stabilita výnimočne aktuálne. Napriek tomu sa nám vo vzťahu ku klientom podarilo transformáciu realizovať bez významných komplikácií a splnením všetkých záväzkov vyplývajúcich zo zákona, dávkových plánov a uzavretých zmlúv s klientmi.
Napriek uskutočneným zmenám, ktorými došlo ku koncu roka k ovládnutiu výkonného riadenia spoločnosti Stabilita, d.d.s., a.s., dvomi najväčšími akcionármi - spoločnosťami ŽSR a Penta, dúfam a chcem veriť, že klienti a ich úspory nebudú nijakým spôsobom ohrozené a prípadné novo definované ciele spoločnosti a stratégia ich dosiahnutia, ktoré pravdepodobne prídu, a ja osobne to očakávam, budú plne v súlade so záujmami klientov. Nakoniec, uplatňovaniu kontroly plnenia cieľov spoločnosti, osobitne z hľadiska sporiteľov z radov zamestnancov U. S. Steel Košice, tak, aby boli chránené záujmy klientov - vašich zamestnancov, určite pomôže účasť zástupcov USSK v dozornej rade spoločnosti, v ktorej má USSK zatiaľ ešte stále zastúpenie.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...