KONTAKT  |    _eng _sk

Oceľ východu oslávila 50 rokov existencie
           



Pridané: 28.02.2011
Autor: -if-
Kategória: 05/2011

Bývalí i súčasní členovia redakčného kolektívu Oceľ východu, spolupracovníci a hostia si v piatok 25. februára 2011 pripomenuli 50 rokov existencie podnikových novín slávnostným večierkom.

Na podujatí sa zúčastnili viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák, predsedníčka Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov Katarína Čižmáriková, ako aj riaditeľ Vonkajších vzťahov U. S. Steel Košice Ján Bača.

Vo svojich príhovoroch rečníci zdôraznili význam informačnej a komunikačnej funkcie periodika, ktoré vychádza nepretržite od 19. decembra 1960. "Výsledky prieskumov spokojnosti zamestnancov železiarní ukázali, že noviny sú spolu s poradami pre osadenstvo firmy dvomi najdôležitejšími zdrojmi získavania informácií," konštatoval viceprezident pre ľudské zdroje. Poďakoval sa redakcii za prácu počas celého obdobia existencie novín, pričom neopomenul aj prínos tých, ktorí už, žiaľ, nie sú medzi nami. Pri hodnotení činnosti Ocele východu spomenul aj ocenenia, ktoré tím dosiahol v celoslovenských profesijných súťažiach.

Fakt, že periodikum vychádza nepretržite už päť desiatok rokov vyzdvihla aj predsedníčka stavovskej a odborovej organizácie novinárov. "Je to úspech, pretože napriek rozmachu rôznych novín a časopisov na Slovensku, najmä v ostatných rokoch, mnohé podnikové noviny zanikli. Postoj vedenia spoločnosti k existencii a vydávaniu novín treba preto oceniť," zdôraznila.

Súčasnému tímu redakcie, ktorý tvoria Iveta Fialová, Magdaléna Fecurková a Jana Šlosárová sa poďakoval za prácu riaditeľ útvaru Vonkajších vzťahov U. S. Steel Košice, ktorého súčasťou je aj Oceľ východu.

Empty

ODPORÚČAME

06.02.2020
United States Steel zverejnila výsledky za 4. štvrťrok a rok 2019
30.01.2020
Program Spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty
27.01.2020
Titul Šampión OBP pre všetkých zamestnancov huty
10.01.2020
Začíname nakupovať a spracovávať bramy zo zahraničia