Vyhľadávanie:

Ocenenie si košická oceliareň zaslúžila

Ocenenie si košická oceliareň zaslúžila

Na slovíčko so zástupcom Detskej organizácie Frigo Róbertom Schwarczom

V uplynulých dňoch spoločnosť U. S. Steel Košice získala v kategórii osobnosti a subjekty podnikateľského a neziskového sektora na miestnej a regionálnej úrovni ocenenie Most, ktoré jej udelila Rada mládeže Slovenska za dlhodobú priamu i nepriamu podporu aktivít pre deti a mládež v rôznych oblastiach a okrem iného i za otvorenú komunikáciu a záujem o potreby mladých ľudí. Košickú oceliareň na ocenenie nominovala Detská organizácia Frigo, nezisková organizácia, ktorej hlavným cieľom je vytvárať priestor pre mimoškolskú činnosť pre deti a mládež, rozvoj ich vedomostí, zručností a pozitívnych návykov vo všetkých oblastiach.

"Prečo ste na cenu Most nominovali práve spoločnosť U. S. Steel Košice?" opýtali sme sa zástupcu Detskej organizácie Frigo Róberta Schwarcza. "Kvôli viacerým dôvodom. Vážime si priamu i nepriamu podporu aktivít spoločnosti U. S. Steel Košice pre deti a mládež, ktoré smerujú k rozvoju ich vedomostí a zručností, tiež v oblasti športu, zdravotníctva, kultúry, environmentálnej výchovy, ale i neformálneho vzdelávania. Ocenenie si zaslúžia najmä jej vlastné grantové programy a veľké množstvo zmysluplných projektov, ako napríklad Tvoja šanca hrať, Profesionáli konajú bezpečne, Bezpečnejšie v školách, Kde a ako budeme bývať, Čo sme doteraz nevedeli a veľa kultúrnych a športových aktivít pre deti a mládež. Pritom priamy efekt tejto podpory je na predaj výrobkov a ekonomické výsledky firmy temer nulový. Naše vzájomné kontakty nespočívajú len v jednostrannej podpore, ale snažíme sa spolupracovať i pri podujatiach určených pre širokú verejnosť"

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...