Vyhľadávanie:

Od decembra pribudlo v areáli 300 nových žltých a zelených nádob

Od decembra pribudlo v areáli 300 nových žltých a zelených nádob

Rozširujeme separovanie zložiek komunálneho odpadu

Každodenne pri svojich aktivitách produkujeme komunálne odpady (KO), či už v súkromnom alebo pracovnom živote. V mestách a obciach sme zvyknutí na zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu, akými sú plasty, kovy, papier či sklo. Takto vytriedené zložky KO sú zhromažďované v príslušných zberných nádobách rozlíšených farbou, ktoré sú v pravidelných intervaloch zberovou spoločnosťou vyprázdňované.

„V súlade s našimi princípmi ochrany životného prostredia rozširujeme v U. S. Steel Košice od 1.12.2021 systém zberu vytriedených zložiek KO o ďalšie druhy plastov, kovov a skla. Okrem nádob na PET fľaše, ktoré štandardne používame, je v priestoroch našej spoločnosti rozmiestnených 264 ks žltých zberných nádob (o objeme 240 l)  určených na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov z kovu a plastov a 36 ks zelených zberných nádob (o objeme 120 l) určených na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov zo skla,“ približuje zlepšené možnosti separovania Olívia Melegová z útvaru GM pre Environment.

Separovať odpad je našou osobnou zodpovednosťou.

Chránime tak krok po kroku životné prostredie.

Do žltých zberných nádob je možné vhadzovať mikroténové sáčky, kelímky, plechovky, obaly z chladenej stravy, konzervy, tetrapaky, obaly z jedál musia byť bez zvyškov potravy, prípadne opláchnuté vodou.  Naopak, nepatria sem: znečistené obaly, polystyrén, zmesový KO, ostatné triedené zložky KO, fólie.

NESTLAČENÉ PET fľaše vhadzujte, ako doposiaľ, do osobitných nádob.

Do zelených zberných nádob je možné vhadzovať sklenené obaly od kávy, zaváranín, medu a pod., pričom sklenené obaly z jedál musia byť bez zvyškov potravy. Naopak, nepatria sem: bezpečnostné sklá, zrkadlá, sklenená výplň okien, sklo s drôtenou mriežkou, ostatné triedené zložky KO, priemyselné odpady.

Zberné nádoby pre zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov z plastov (mimo PET fliaš), kovov a skla sú umiestnené v rámci vybraných stanovíšť zberných nádob určených pre zmesový KO. Zberné nádoby sú označené stručným textom, ktorý bližšie popisuje, čo patrí a čo naopak nepatrí do predmetnej zbernej nádoby.

Prostredníctvom Chránenej prevádzky USSK (CHP) bude aj naďalej zabezpečovaný už zaužívaný zber prázdnych nestlačených PET fliaš v 1100 l a 240 l žltých zberných nádobách a takisto aj odpadov z papiera, ktorý sa v celom areáli zbiera v 240 l modrých zberných nádobách alebo veľkokapacitných papierových vreciach. Rozšírením triedeného zberu dosiahneme zníženie množstva zmesového komunálneho odpadu, vďaka čomu docielime opätovné využitie odpadov v podobe druhotnej suroviny a následné šetrenie primárnych surovín.

Za trvalou snahou o ochranu a zlepšovanie životného prostredia v podmienkach USSK stojí celý útvar generálneho manažéra pre environment. Jeho šéf Miloš Fodor hovorí: „Konzumný spôsob nášho života a naše ľahostajné správanie má čo raz väčší negatívny dopad na životné prostredie. Je na zodpovednosti každého z nás, aký odkaz ponecháme našim deťom, vnúčatám a budúcim generáciám... Bude to znečistená planéta Zem bez podmienok nevyhnutných pre život alebo miesto pre plnohodnotný rast našej budúcej generácie v zdraví?“

Všetky potrebné informácie k triedenému zberu zložiek komunálnych odpadov sú dostupné aj na intranetovej stránke útvaru GM pre environment.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...