KONTAKT  |    _eng _sk

Odborári na tému bezpečnosť práce
           Pridané: 13.11.2006
Autor: Milan BEREGSZÁSZI, predseda ZO NKOS U. S. Steel Košice, s.r.o.
Kategória: 45/2006

Nezávislé kresťanské odbory Slovenska KOVO - METAL s odborovými zväzmi METALURG a KOVO, v spolupráci s U. S. Steel Košice, pripravili pre odborárov pred niekoľkými dňami seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Na podujatie, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 27. a 28. 10. 2006 v Košiciach, pozvali Bedřicha Vymětalika z občianskeho združenia Kresťan a práca a Jozefa Dabrowského z Katolíckej asociácie Poľska. Pretože sa obidvaja pre vážne dôvody nemohli na seminári zúčastniť, ich prednášky pripravené v písomnej podobe predniesla novozvolená prezidentka NKOS Ľubica Černá, ktorá tiež vystúpila s prednáškou na tému ľudské práva na pracovisku a spoločenská zodpovednosť podnikov. Elena Szabóová z oddelenia hygiena práce a pracovná zdravotná služba U. S. Steel Košice hovorila o pracovnej zdravotnej službe a starostlivosti o zamestnancov. Miroslav Jánošík z útvaru Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice informoval prítomných o slovenskej legislatíve v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vývoji v Európskej únii. Inšpektor bezpečnosti a ochrany zdravia NKOS Milan Tóth hovoril o pôsobení odborov v oblasti BOZP v rámci odborových centrál na Slovensku. Ku každej prednáške sa rozprúdila živá diskusia. Úroveň seminára hodnotili účastníci veľmi dobre a odporučili, aby sa medzi odborovými zväzmi konal každý rok. Cieľom všetkých odborových organizácií pôsobiacich v hute je, v súčinnosti so zamestnávateľom, spoločne sa podieľať na zlepšovaní sa v oblasti bezpečnosti práce.

Empty

ODPORÚČAME

26.10.2021
Prvý úver so zelenými záväzkami symbolizuje vysadený strom
07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok