Vyhľadávanie:

Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce

Odborári NKOS na tému bezpečnosti práce

Odborový zväz Nezávislých kresťanských odborov Slovenska KOVO – METAL v spolupráci s U. S. Steel Košice, s.r.o. pripravili pre zástupcov zamestnancov seminár na tému Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Na podujatí, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 28. - 29. apríla 2016 v Doškoľovacom stredisku Medzev, sa zúčastnili zástupcovia zamestnancov z U. S. Steel Košice a Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS.

Pozvanie na podujatie prijali viceprezident U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje Martin Pitorák a Marek Begányi z útvaru GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH USSK, ktorí vo svojich prednáškach zhodnotili výsledky dosiahnuté v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci za uplynulé dva roky až do apríla 2016 v oceliarskej spoločnosti a hovorili aj o ďalšom napredovaní spolupráce so zástupcami zamestnancov pre BOZP. Viceprezident Pitorák priblížil tiež kolektívne vyjednávanie so sociálnymi partnermi a novú kolektívnu zmluvu na roky 2016 – 2020. Na túto tému hovoril aj predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal U. S. Steel Košice, s.r.o. Milan Beregszászi. Zároveň informoval o pôsobení zástupcov zamestnancov v komisiách pri riešení rôznych podnetov. Inšpektor BOZP NKOS Milan Tóth priblížil zákon o BOZP a pôsobenie odborov v oblasti bezpečnosti práce na Slovensku na všetkých úrovniach činnosti. Po každej prednáške nasledovala diskusia, ktorú odborári vyplnili množstvom otázok. Martin Pitorák a Marek Begányi prisľúbili riešenie podnetov a návrhov zamestnancov na zlepšenie bezpečnosti práce a pracovného prostredia.

Program stretnutia obohatila svojou prítomnosťou aj prezidentka NKOS Ľubica Černá. Prítomných informovala o situácii a pôsobení NKOS na Slovensku a v zahraničí. Účastníci seminára jej kládli veľa otázok týkajúcich sa Zákonníka práce a činnosti odborov na Slovensku. Pre zamestnancov pracujúcich v ťažkom priemysle, ku ktorým patria aj zamestnanci U. S. Steel Košice, je najdôležitejšou témou možnosť odísť do riadneho starobného dôchodku skôr, a to o päť rokov. Tiež je potrebné, odznelo v diskusii, aby zákony a práva odborov boli zosúladené tak, ako je to vo vyspelých štátoch Európskej únie. Možnosti odborov na zastupovanie zamestnancov sú veľmi silné, preto je dôležité, aby odbory svedomito pristupovali k problémom, ktoré zamestnanci prezentujú.

Účastníci seminára sa zhodli na tom, že jeho úroveň bola veľmi dobrá, preto odporúčajú, aby sa seminár BOZP konal každý rok. Predseda ZO OZ NKOS Kovo-Metal sa na záver poďakoval všetkým za aktívnu účasť, vedeniu U. S. Steel Košice za pomoc pri organizovaní podujatia, lektorom za dobré prednášky a zástupcom zamestnancov pre BOZP za plnohodnotnú diskusiu. Cieľom odborov je, zdôraznil, aby sa spoločne so zamestnávateľom podieľali na problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Milan BEREGSZÁSZI
predseda
ZO OZ NKOS Kovo-Metal
U. S. Steel Košice, s. r. o.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...