Vyhľadávanie:

Odmeny a diplomy pre šesťdesiatdva najaktívnejších

Odmeny a diplomy pre šesťdesiatdva najaktívnejších

Vyhodnotili a odmenili prácu zamestnancov pri odhaľovaní rizík

Korporácia United States Steel už po tretí raz vyhodnotila a odmenila najaktívnejších zamestnancov v odhaľovaní nebezpečenstiev a eliminovaní rizík v pracovnom prostredí. Medzi ocenenými za rok 2014 bolo aj 62 zamestnancov košickej oceliarne.

Diplomy Najlepší v odhaľovaní rizík si prevzali z rúk prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka v stredu 18. februára 2015. Na malej slávnosti na pôde firmy boli prítomní tiež viceprezidenti Martin Pitorák, Marcel Novosad a Elena Petrášková, generálny manažér pre bezpečnosť a hygienu a REACH Mark T. Salo, generálni manažéri z úseku viceprezidenta pre výrobu a dcérskych spoločností.

George F. Babcoke sa poďakoval prítomným v mene svojom i v mene spoločnosti za ich vodcovstvo v procese bezpečnosti práce, pričom zdôraznil, že odhaľovanie nebezpečenstiev a ohrození je významným nástrojom umožňujúcim zainteresovať veľký počet zamestnancov na zlepšovaní podmienok pre bezpečný výkon pracovných činností.

AKÉ KRITÉRIÁ ROZHODLI O OCENENÝCH

Na získanie ocenenia spojeného s finančnou odmenou bolo treba splniť kritériá viažuce sa k výsledkom v oblasti bezpečnosti. Prvým z nich je minimálne splniť alebo prekročiť cieľ pre štatistiky úrazovosti. "Cieľ pre všetky úrazy vlani splnili divízne závody Zušľachťovne a obalová vetva a Mechanika. Divízne závody Energetika, Oceliareň, Spoľahlivosť zariadení a dcérske spoločnosti dosiahli lepší výsledok v úrazovej frekvencii ako bol ich cieľ. Ani jedna z týchto organizačných jednotiek nezaznamenala žiadny závažný pracovný úraz," informovala manažérka procesu BOZP z útvaru zástupcu generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK Iveta Dudláková. "Treba podotknúť, že Zušľachťovne a obalová vetva a Mechanika sú závody, ktoré dosiahli tieto ciele druhý rok po sebe. Pozornosť si zaslúžia aj výsledky dcérskych spoločností U. S. Steel Košice, ktoré svoj cieľ prekročili, keď vlani odpracovali 2 954 807 hodín bez úrazu. Podobne dobre si počínali aj oceliari, ktorí sú v počte odpracovaných hodín bez úrazu druhí. Za rok 2014 majú na konte 1 977 320 hodín."

Druhým kritériom pre výber zamestnancov bola ich aktivita v oblasti eliminovania rizík, ktorá je meraná počtom získaných bodov za znížené alebo eliminované riziká. "Na ocenenie bolo treba získať viac ako 15 bodov. Vlani ich dosiahlo 393 z 563 manažérov," uviedla I. Dudláková. "V divíznych závodoch, ktoré splnili cieľ pre úrazové frekvencie, to bolo 168 manažérov. Finančnú odmenu, ktorej výška závisí od toho, či je manažér z organizačnej jednotky, ktorá splnila cieľ alebo dosiahla lepší výsledok ako bol cieľ, získalo 62 manažérov." Do korporácie poslali košickí oceliari 12 najlepších projektov. Tri z nich boli z dcérskej spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice.

ŠTYRI PROJEKTY Z TROCH PRACOVÍSK

A aké projekty uspeli? Oslovili sme troch ocenených kolegov, ktorí nám predstavili zopár realizácií zo svojich pracovísk, ktoré znížili riziká na akceptovateľnú mieru.

Vedúci prevádzky Kyslíkové konvertory oceliarne 2 Eduard Juhan sa zameral na projekt výmeny dýz na pracovisku mimopecnej prípravy ocele. "Pred realizáciou tohto projektu musel zamestnanec dvíhať tridsať kilogramový prípravok a cez zábradlie ho montovať na prebublávaciu tyč. Preložením a úpravou pracoviska sme túto prácu maximálne uľahčili," vysvetlil. Ďalšie zlepšenie sa dotklo prevádzky žeriavov. "Pri manipulácii s konvertorovou tryskou sa žeriav dostával do pozície, pri ktorej ho, v prípade vzniku nežiaducej udalosti alebo poruchy, nemohol žeriavnik opustiť. Jednoduché predĺženie plošiny vstupu a výstupu na tryskový žeriav toto nebezpečenstvo odstránilo," vysvetlil E. Juhan.

Dvanásť odhalených a odstránených rizík má za vlaňajšok na konte vedúci prevádzky Technické plyny DZ Energetika Miroslav Horváth. Rozhovoril sa o eliminovaní rizika na hlavnom potrubnom rozvode plynov. "Pri výstupe na plošinu rozvodov technických a vykurovacích plynov a pri zostupe z plošiny, ktorá sa nachádza vo výške 12 metrov, hrozilo zamestnancom pošmyknutie a pád, hlavne v daždivom počasí a zimnom období. Plechy na schodoch, ako aj na okolitej manipulačnej plošine, sme nahradili technoroštami, čím sme eliminovali klzkosť povrchu."

Majster prevádzky Balenie studenej valcovne spoločnosti OBAL-SERVIS, a.s. Košice Slavomír Podlesný považuje v roku 2014 za najprínosnejší nový stojan na bezpečné balenie úzkych zvitkov a pások. "Technológia a expedícia nás požiadali o balenie aj tohto "úzkeho" materiálu pre našich zákazníkov. Tím na odhaľovanie rizík usúdil, že balenie je z pohľadu bezpečnosti rizikové, pretože hrozí pád zvitku, pásky a teda aj úraz. Navrhli sme univerzálny stojan na bezpečné balenie úzkych zvitkov a pások, ktorý naši kolegovia z údržby na základe našich návrhov nakreslili a aj vyrobili. V spolupráci s technikom BOZP sme stojan odskúšali vo výrobe, urobili niektoré korekcie a následne dali do užívania. Postup pre balenie spomínaných sortimentov sme zapracovali do nášho postupu bezpečnej práce. Stojan má výhodu v tom, že je prenosný, vieme ho využiť na viacerých pracoviskách balenia," priblížil projekt S. Podlesný. Výrobou tohto stojana, dodal, maximálne eliminovali možné riziká pri balení.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...