Vyhľadávanie:

Podpora pre šesť inovatívnych nápadov

Podpora pre šesť inovatívnych nápadov

Program Spoločne pre región opäť spája ľudí pre dobrú vec

Víťazi ôsmeho ročníka grantového programu Spoločne pre región sú už známi. K sedemdesiatim šiestim úspešným projektom v jeho doterajšej histórii pribudlo ďalších šesť. Slávnostné vyhlásenie výsledkov projektu z dielne spoločnosti U. S. Steel Košice a Karpatskej nadácie, v rámci ktorého sa mohli neziskové organizácie a obecné samosprávy uchádzať o finančnú podporu pri realizácii inovatívnych projektov v oblasti bezpečnosti vo všetkých sférach života, využívania voľného času detí a mládeže i ochrany prírody, sa uskutočnilo minulý týždeň vo štvrtok 12. marca 2015 na pôde košickej oceliarne.

"Naša spoločnosť participuje na mnohých podujatiach, ale práve program Spoločne pre región je symbolom toho, ako by naša spolupráca v regióne mala vyzerať," otvoril podujatie prezident George F. Babcoke. "Vynikajúca spolupráca s Karpatskou nadáciou nielen na tomto programe, ale i na rozvoji kultúrneho života v tomto regióne, je skutočne modelová," konštatoval a dodal, že spoločnou črtou každého doteraz podporeného projektu je tak aktívna účasť zamestnancov U. S. Steel Košice, ako aj schopnosť spojiť sily a nájsť partnerov z rôznych oblastí pre realizáciu nápadov prospešných pre miestnu komunitu. "Finančná pomoc pri realizácii projektov je síce dôležitá, ale rovnako dôležitý je fakt, že podporujeme myšlienky a snahy našich zamestnancov zlepšiť život aj v malých obciach. Je potešiteľné vidieť prínosy realizovaných projektov pre tento región. Ďakujem ich autorom a chcem sa poďakovať aj hodnotiacej komisii za vynikajúcu prácu pri posudzovaní desiatok projektov, ktoré sa v tomto roku uchádzali o grant," uviedol.

AKO SA DARILO VLAŇAJŠÍM VÍŤAZOM

Ešte pred vyhlásením výsledkov sa mohli účastníci slávnosti oboznámiť s výsledkami dvoch úspešných minuloročných projektov. So svojimi skúsenosťami z realizácie projektu Na pamiatku predkov, do pamäte potomkov sa podelil starosta obce Lacková Marek Gallík. "Naším cieľom bolo zachovať košikárstvo ako jednu z jedinečných dochovaných tradícií našich predkov, ktorá bola pre našu obec roky charakteristická." Pre vec zapáleným Lackovčanom sa podarilo v rámci projektu rozšíriť už jestvujúcu expozíciu košikárstva, zorganizovať workshop pre mladých Zapleť sa s prútím, nie s trávou a okrem iného pripraviť i veľmi pekné podujatie Lackovský košík, ktoré sa stretlo s mimoriadnym ohlasom tak u obyvateľov obce, ako i návštevníkov. Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej si prostredníctvom projektu Ruka v ruke naprieč času dala za cieľ, ako uviedli jej riaditeľ Marek Kažimír a Terézia Vysocká, skrášliť a zatraktívniť verejné priestranstvo pred novo zrekonštruovaným kaštieľom v centre obce, ktoré bude slúžiť ako otvorený priestor na aktívne trávenie voľného času a stretávanie sa všetkých generácií. Podarilo sa. Najmä vďaka vzájomnej spolupráci neziskových organizácií, obce, zamestnancov U. S. Steel Košice a dobrovoľníkov bol park pred kaštieľom upravený a revitalizovaný, uskutočnili sa v ňom športové súťaže pre všetky vekové generácie, výtvarné podujatie i stretnutia mladých so seniormi plné poučení i zábavy.

DOPAD PROGRAMU NA VÝCHODNÉ SLOVENSKO JE NEMALÝ

Aktuálny ročník grantového programu Spoločne pre región zhodnotila riaditeľka Karpatskej nadácie Katarína Minárová. Ako uviedla, nadácia dostala tridsaťdva žiadostí o podporu, ktorej sa napokon dostalo šiestim žiadateľom. Granty, zdôraznila, udeľuje samostatná grantová komisia. Hodnotitelia pozorne preštudovali všetky predložené projekty a spoločne napokon vybrali najlepšie. Tohtoročný program prebiehal podľa nových pravidiel, ktoré sa týkali najmä zamerania projektov. Novinkou bolo aj povinné zapojenie sa zamestnancov U. S. Steel Košice do realizácie projektov. V tomto roku je ich spolu šestnásť. A aký je podľa Kataríny Minárovej dopad programu na východné Slovensko? "Od jeho začiatku sme podporili 82 projektov sumou 214 tisíc eur. Program spoločne pre región sa stal tradičnou súčasťou ponuky podpory v našom regióne. Má silný rozvojový a motivačný charakter. Často si všímame, že ľudia majú dojem, že ide iba o fyzické zlepšenia, nové detské ihriská, ale má veľmi veľký význam aj z hľadiska vzdelávania a mobilizácie ľudí východného Slovenska, ktorí niekedy ani netušia, že majú obrovskú kapacitu zmeniť miesta, kde žijú, k lepšiemu. Nemusíme stále čakať na to, že to urobí samospráva alebo štát alebo niekto zhora. My všetci máme veľa potenciálu na to, aby sme priložili ruku k dielu. Program vytvára príležitosť pre ľudí identifikovať svoje potreby samostatne, pomáha im uvedomovať si ich a spolupracovať na ich riešení. Všimli sme si tiež, že sa veľmi zlepšila kvalita predkladaných projektov. Ľudia sa učia formulovať svoje myšlienky a nápady pretavovať do projektov. Program navyše veľmi podporuje medzisektorovú spoluprácu, čo je v súčasnosti veľmi dôležité. Neziskové organizácie, samosprávy, neorganizovaní občianski aktivisti sa dávajú dohromady a robia spoločne niečo pre svoje mestá, dedinky, organizácie." Významný je aj fakt, že program Spoločne pre región mobilizuje združovanie zdrojov na miestnej úrovni. Každé euro, ktoré spoločnosť U. S. Steel Košice investuje do tohto programu, sa minimálne zdvojnásobí. A k tomu treba ešte pripočítať obrovskú energiu a nadšenie ľudí, ktorí sa do projektov zapájajú.

HODNOTIACA KOMISIA NEMALA ĽAHKÚ ÚLOHU

"Naši kolegovia z U. S. Steel Košice participujú na projektoch nielen ako ich organizátori, ale aj ako ich dobrovoľní podporovatelia," doplnila Ľubomíra Šoltésová z útvaru Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, ktorá program Spoločne pre región za košickú oceliareň manažuje. "Zamestnancov, zapojených do projektov uchádzajúcich sa o podporu, bolo v tomto roku dovedna päťdesiat jeden." Na programe, ako dodala, dobrovoľne spolupracujú ako členovia hodnotiacej komisie manažéri z firmy. Patrí k nim už niekoľko rokov aj generálny manažér pre environment Miloš Fodor. "Hodnotitelia nemali pri posudzovaní projektov ľahkú úlohu. V tomto roku boli projekty po formálnej stránke napísané dobre, no niektoré nad ostatnými skutočne vyčnievali. Urobilo nám to veľkú radosť. Dôležité je povedať, že hodnotenie nezáviselo od jedného člena komisie, ale pri konečnom rozhodnutí muselo dôjsť ku konsenzu celej skupiny. V princípe veľmi radi vidíme projekty, ktoré zapájajú širokú komunitu, také, ktoré až presahujú hranice štátu, rozbiehajú cezhraničnú spoluprácu, a ktoré majú potenciál priniesť do regiónu ďalšie benefity. Je pre nás motiváciou a zadosťučinením, keď vidíme, že projekt, ktorý sme hodnotili a videli najprv len na papieri, sa v priebehu roka stáva reálnym," povedal.

PROJEKTY, KTORÉ USPELI

Grant v ôsmom ročníku programu Spoločne pre región získali dve obce a štyri neziskové organizácie, ktoré na realizáciu svojich projektov prevzali z rúk prezidenta košickej oceliarne Georgea F. Babcoka a riaditeľky Karpatskej nadácie Kataríny Minárovej symbolické šeky v súhrnnej výške 13 585,54 eura. V Občianskom združení Detská železnica Košice sa budú môcť pustiť do záchrany historického parného rušňa Krutwig, v Spišských Tomášovciach vyrastie vďaka dobrovoľníkom z občianskeho združenia Verbum Bonum čarovný svet skál, Priatelia trstenskej prírody vybudujú včelie úle a umožnia začiatočníkom vniknúť do tajomstva včelárstva. Detská organizácia Fénix vdýchne život umelému vodnému kanálu i mostu na sninskej a stakčínskej úzkokoľajke, vďaka iniciatívnym obyvateľom sídliska pribudne v Moldave nad Bodvou oddychová zóna pri rieke a aktívni ľudia v Kostoľanoch nad Hornádom skrášlia verejné priestranstvá a obnovia starú obecnú studňu.

Kto získal grant programu Spoločne pre región

 • Detská organizácia FÉNIX, o.z. Územná organizácia Snina
  Názov projektu: Vihorlatské úzkokoľajky - 2. etapa ( 2 500 eur)
 • Detská železnica Košice
  Názov projektu: Mladý železničiar 2014 - ochrana a záchrana detskej železničky (2 275,54 eura)
 • Mesto Moldava nad Bodvou
  Názov projektu: Oddychová zóna pri rieke Bodva (2 500 eur)
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
  Názov projektu: Rozkvinuté Kostoľany - úprava verejných priestranstiev, starej obecnej studne a osadenie drobnej parkovej architektúry (2 008 eur)
 • Priatelia trstenskej prírody
  Názov projektu: Včelárenie - sladké, zdravé, užitočné - skús si to s nami (2 500 eur)
 • VERBUM BONUM
  Názov projektu: Čarovný svet skál (1 802 eur)

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...