KONTAKT  |    _eng _sk

Okrúhly stôl SAEC v znamení elektronického obchodu
           Pridané: 04.04.2005
Autor: Zuzana KOTTLEROVÁ, foto: autorka
Kategória: 14/2005

Komunikácia s colnými úradmi prostredníctvom internetu

SAEC
Hlavným partnerom konferencie uskutočnenej v hoteli Dália bola už po tretíkrát spoločnosť U. S. Steel Košice, zastupovaná viceprezidentom pre informačné technológie Petrom S. Richardsonom.

Elektronická komunikácia s verejnou správou na Slovensku je téma, ktorou sa nedávno zaoberala Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEC) na ďalšom zo série jej okrúhlych stolov. Hlavným partnerom konferencie uskutočnenej v hoteli Dália bola už po tretíkrát spoločnosť U. S. Steel Košice, zastupovaná viceprezidentom pre informačné technológie Petrom S. Richardsonom.

Konferencia s cieľom zhodnotiť súčasné možnosti komunikácie podnikateľských subjektov s verejnou správou na Slovensku dala priestor diskusii o elektronických procesoch a problémoch s ich implementáciou. Hovorilo sa tiež o bezpečnostných aspektoch komunikácie a zaručenom elektronickom podpise. Za spoločnosť U. S. Steel na stretnutí vystúpili Marek Handura, vedúci odboru Colné služby a dopravná dokumentácia a Mária Krúpová, vedúca odboru Manažérske informačné systémy a dátové sklady.

Vstupom Slovenska do EÚ došlo k zrušeniu bariér pre voľný pohyb tovaru a odstráneniu colných formalít. Vznikol nový systém evidencie údajov o obchode s členskými štátmi EÚ a práve o skúsenostiach s ním hovorili vo svojej prezentácii Marek Handura a Mária Krúpová. Do pilotného projektu s názvom Intrastat - Sk sa U. S. Steel Košice zapojila začiatkom minulého roka.

Ako každá organizácia uskutočňujúca obchodné operácie s členskými štátmi EÚ má totiž spravodajskú povinnosť voči Colnej správe SR. Projekt Intrastat - Sk je elektronický systém hlásenia o prijatí a odoslaní tovaru príslušnému colnému úradu. Jeho najväčšími výhodami sú podľa Márie Krúpovej spoľahlivosť a hodnovernosť údajov, úspora ľudských zdrojov a tiež úspora nákladov a času.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu