Vyhľadávanie:

Osvedčenie o akreditácii Laboratória GME potvrdené

Osvedčenie o akreditácii Laboratória GME potvrdené

Slovenská národná akredikačná služba (SNAS) nedávno potvrdila osvedčenie o akreditácii Laboratória GME, ktoré patrí pod útvar Riaditeľa pre environment finálnej výroby a monitoring a predĺžila jeho platnosť do apríla 2015. Toto osvedčenie potvrdzuje spôsobilosť vykonávať odbery, chemické a fyzikálnochemické skúšky vzoriek odpadových, povrchových a podzemných vôd.

Plnenie systému manažérstva kvality v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 zaručuje vysokú kvalitu odberov a rozborov vzoriek, dodržiavanie legislatívnych požiadaviek na stanovenie kvality vôd vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej správy a v nemalej miere jeho flexibilitu pri riešení havarijných stavov či nežiaducich udalostí. Kolektív laboratória GME na čele s riaditeľom pre environment finálnej výroby a monitoring Jozefom Martošom, ktorý denne monitoruje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd v areáli U. S. Steel Košice tvoria: špecialistka pre laboratórne postupy Mária Olejníková, laborantky Viera Györiová, Andrea Sabolová, Natália Šimová, Anna Uhrinová a ekológovia vykonávajúci odber vzoriek Martin Píro, Marek Dzubák, Tomáš Krejsa. Na dodržiavanie požiadaviek systému manažérstva kvality dohliada manažér kvality Miloslav Králik.

Denné monitorovanie kvality odpadových vôd dáva komplexný pohľad na momentálnu situáciu v areáli U. S. Steel Košice, hlavne pri súčasných výkyvoch počasia. Pomáha Čistiarni odpadových vôd v Sokoľanoch spracovávať odpadové vody tak, aby vody vypúšťané z areálu USSK do vodných tokov spĺňali všetky súčasné legislatívne požiadavky.

Ďalšie články

Urobme radosť deťom pod stromčekom

Už po osemnásty raz budeme môcť prostredníctvom firemnej iniciatívy Stromček prianí urobiť počas najkrajších sviatkov roka radosť aj celkom neznámym deťom.

Vynovené postele na geriatrii

V piatok 27. októbra 2023 vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša v Košiciach slávnostne otvorili rekonštruované 5. poschodie.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...